perjantai 6. heinäkuuta 2007

6.07.2007 Yleisönosasto
Tänään Keski-Uusimaa julkaisi vastineemme viime sunnuntain Hesarin pääkirjoitukseen. ks koko kirjoitus

maanantai 2. heinäkuuta 2007

Ajankohtaista

Hesarin pääkirjoitus
Tänään 1.7.07 meni mörkö muroihin heti aamulla luettuani Hesarin pääkirjoituksen. Siinä valtamedian pääkirjoitus syyttää Tuusulaa rajojen puolustamisesta ja yhteistyökyvyttömyydestä Keravan ja Järvenpään kanssa. Nähtävästi viime viikkoinen kuntaministerin kannanotto ei ole miellyttänyt valtakunnan päälehden toimittajaa. Kirjoituksessa toimittaja sortuu väärän tiedon levittämiseen syyttäessään, ettei Tuusulalla olisi mahdollisuuksia tai kiinnostusta Ristikydön kehittämiseen. Tuusulassa alue on nimeltään Ristinummi, joten tässä päätoimittajalla tuli heti kättelyssä nimivirhe.Tuusula on valtuuston päätöksellä viime vuonna päättänyt aloittaa raja-alueiden kaavoitusyhteistyön mm. Keravan ja Järvenpään kanssa. Lukuisista yhteyden otoista huolimatta yhteistyötä Järvenpään ja Keravan kanssa emme ole saaneet aikaan. Ristinummen alue ei ole Tuusulalle reunamaata, niin kuin pääkirjoituksessa annetaan ymmärtää. Tuusula on edelleen valtuuston päätöksellä ottanut jo alueen kaavoitussuunnitelmiinsa. Tarkoituksena on aloittaa alueen tulevaisuuden suunnittelu. Päätoimittaja kirjoituksessaan väittää, ettei Tuusulassa ole voimavaroja alueen kehittämiseen. Tuusulan talous on Uudenmaan kunnista toiseksi parhaassa kunnossa, heti Kauniaisten jälkeen. Tuusulan talous on siis naapureita Keravaa ja Järvenpäätä parempi, joten edellytyksiä alueen kehittämiseen löytyy nimenomaan Tuusulasta. Pääkirjoitus lisäksi paheksuu Tuusulaa, koska se ei ole kiinnostunut kuntaliitoksista, kartalta katsottuna kun alue näyttää yhdeltä kunnalta. Jos Tuusula, Kerava ja Järvenpää menisivät yhteen, Tuusulan alueet jäisivät väistämättä varjoon, kun kehittäminen keskittyisi radanvarteen. Tuusula haluaa kehittyä taloudellisesti hyvin hoidettuna maaseutumaisena kuntana pääkaupunkiseudulla kantaen vastuunsa metropolialueen väestönkasvusta omien rajojensa sisällä. Syntipukkia pitäisi etsiä jostain muualta kuin Tuusulasta. Harmittaa, että arvostettu Helsingin Sanomat ottaa asiaan kannan, joka perustuu väärään tietoon, ja on selvästi asenteellinen.


Ministeriä tapaamassa
Kävimme tänään Tuusulan kunnan delegaation kanssa tapaamassa kuntaministeri Kiviniemeä. Tuusulan delegaatio esitti huolensa Järvenpään ja Keravan osakuntaliitoshankkeista. Perusteluina osakuntaliitoksia vastaan esitimme mm. että Tuusula on huolehtinut oman osuutensa alueen väestönkasvusta. Tuusula tulee kasvamaan nopeammin ja isommaksi kuin Kerava ja Järvenpää. Tuusulan valtuusto on viime vuoden syyskuussa päättänyt että Ristinummen aluetta kehitetään yhdessä Keravan ja Järvenpään kanssa. Tuusulan talous on paremmassa kunnossa kuin Keravan ja Järvenpään, joten meillä on myös alueen kehittämiseen paremmat mahdollisuudet. Lisäksi alueen asukkaat haluavat pysyä tuusulalaisina. Ministeri kertoi suhtautuvansa nihkeästi osakuntaliitoksiin. Osakuntaliitokset tarvitsevat erityiset ja painavat perusteet. Peruste voisi tässä tapauksessa olla esim. Keravan ja Järvenpään kuntaliitos, mutta tämän ajatuksen Keravan ja Järvenpään poliitikot tyrmäsivät viime viikon lehtikirjoittelussa. Ministeri kannustikin Keski-Uudenmaan kuntia yhteistyöhön alueen kehittämisessä.Katso Tuusulan kunnan tiedote asiasta http://www.tuusula.fi/tiedotteet/nayta.tmpl?id=1592


Harrastustilat Kellokoskella
Kellokoskella on ollut jo pitkään pulaa eri järjestöillä harrastustiloista. Järjestöt yhdessä nuorisoasiainpäällikön kanssa löysivät hyvät tila. Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.6, että Tuusulan kunta vuokraa Kellokoskelta yhdistysten käyttöön tilan osoitteesta Vanha Valtatie 197, 04500 Kellokoski 15.8.2007 lukien. Kunta hoitaa vuokran maksun ao. tilasta avustamalla siellä kokoontuvia yhdistyksiä. Kunnanhallituksen muut päätökset.


Kokoomuksen aloitteen johdosta kunnanhallitus päätti esittää 4.6 kokouksessaan valtuustolle seuraavan lausunnon.
KUUMA-yhteistyössä perustavaa laatua olevana periaatteena on pidetty kuntien itsenäisyyttä (so. kuntien rajojen kunnioittamista) ja keskinäistä luottamusta. KUUMA-hallituksen Vilnassa kesäkuussa 2006 pidetyssä seminaarissa linjattiin kuntien raja-alueiden yleiskaavallinen suunnittelu keskeiseksi kuntayhteistyökohteeksi. Tämä tavoite vahvistettiin vielä KUUMA-hallituksen Haikon seminaarissa marraskuun lopulla. Tuusulan kunnanvaltuusto päätti jo 4.9.2006 omasta puolestaan osallistumisestaan näihin pyrkimyksiin. Tästä huolimatta Järvenpää ja Kerava aloittivat toimet, joiden tarkoituksena onkin yhteisen suunnittelun sijaan kuntajaotuksen muutokset raja-alueilla. Koska Järvenpään ja Keravan aloittamat osakuntaliitokseen tähtäävät selvitystyöt ja muut valmistelut ovat edelleen vireillä, on edellä mainituilla ja valtuustoaloitteessakin esitetyillä perusteilla syytä arvioida KUUMA-yhteistyötä.Kunnanhallitus päätti aiemmin kuluvan vuoden sisäisen tarkastuksen erääksi kohteeksi "KUUMA-yhteistyön kustannukset ja hyödyt Tuusulan kannalta". Tämä selvitys pyritään saamaan käyttöön kunnanhallituksen 2.-3.8.2007 pidettävään suunnitteluseminaariin mennessä. Seminaarissa voidaan sen ja muunkin aineiston pohjalta arvioida KUUMA -yhteistyön tilannetta, kuntayhteistyön tarvetta, laajuutta ja yhteistyösuuntia. Tämän jälkeen kunnanhallitus tekee esityksensä kuntayhteistyökysymyksistä valtuustolle. Meneillään olevaa KUUMA-palvelustretegiaa on syytä valmistella edelleen, koska se muodostaa keskeisen osan PARAS -puitelain toimeenpanosuunnitelmaa, jonka kunta joutuu antamaan valtiolle syyskuun alkuun mennessä (valtuuston käsittelemänä).
Kunnanhallituksen päätöslista


Keski-Uudenmaan kehittämiskeskus Oy FORUM
Piti 31.5.07 yhtiökokouksensa. Jatkan edelleen hallituksessa. Viime viikolla saimme valittua uuden toimitusjohtajan Forumille. Uusi toimitusjohtaja on Petri Palovaara. Forumin toimitusjohtajana hän tulee johtamaan kehittämiskeskuksen toimintaa omistajien strategisten linjausten pohjalta. Erityisenä painoalueena on talousalueen elinkeinoelämän kehittäminen ja talousalueen kilpailukyvyn parantaminen, sekä edunvalvonta. Kehittämiskeskus verkottaa toiminnassaan sidosryhmiensä osaamista ja niiden sekä omaa kansainvälistä verkostoaan. Katso lisää www.keuke.fi

VALTUUSTOALOITE 21.5.2007
Kokoomuksen valtuustoryhmä teki seuraavan aloitteen viime valtuustossa
Järvenpään ja Keravan kaupunki on kevään aikana vienyt voimakkaasti eteenpäin Tuusulan alueiden liittämistä Järvenpäähän ja Keravaan. Viime viikolla Järvenpään kaupunginjohtaja Erkki Kukkonen edelleen lausui maaherran vierailun yhteydessä, kuinka Tuusula ei ole ollut yhteistyökykyinen raja-alueyhteistyössä. Järvenpää on antanut Jussi-Pekka Alaselle tehtäväksi selvitystyön tekemisen osakuntaliitosten mahdollisuuksien ja tarpeen arvioimiseksi Järvenpään, Keravan ja Tuusulan raja-alueilla. Nyt Järvenpää odottaa selvitystyön tuloksia, toivoen Tuusulan alueita liitettäväksi osaksi Järvenpäätä.
Kuntayhteistyötä ei voida tehdä lehtien palstoilla ja kabinettipuheissa. Kun kuntarajojen siirroista puhutaan, täytyy löytyä avoin keskusteluyhteys kuntien välillä. Tätä avointa keskustelua Järvenpään ja Keravan välillä ei kuitenkaan ole löytynyt. Järvenpää on ajanut ilman Tuusulaa osakuntaliitoksia määrätietoisesti koko ajan eteenpäin.
Tuusula on valtuuston päätöksellä 4.9.2006 päättänyt raja-alueiden kaavoitusyhteistyöstä Järvenpään ja Keravan kanssa. Jostain syystä tämä ei ole Järvenpäälle riittänyt. Tulevaisuudessa kuntalaisten laadukkaiden palvelujen tuottamiseksi on kuntien välinen yhteistyö ensiarvoisen tärkeätä. Tuusulalla on naapuri kuntia joka ilmansuunnassa. Nyt olisi aika pysähtyä pohtimaan, kenen kanssa tehtävä yhteistyö tuo kuntalaisille parhaan mahdollisen ratkaisun.
Koko Kuuma-toimintakauden ajan Tuusulan päättäjät ovat odottaneet konkreettisia Kuuma hankkeiden tuloksia. Kuuma on kohtuuttomasti kuluttanut resursseja ja rahaa ilman, että siitä on merkittävästi syntynyt säästöjä tai toiminnan tehostamista.
Nyt Tuusulan keskeiset Kuuma -yhteistyökumppanit Kerava ja Järvenpää ajavat kuntayhteistyötä sivuraiteille, suuntaan, jota Tuusula ei halua. Tuusula haluaisi kuntayhteistyötä avoimessa ilmapiirissä yhteistyössä naapurien kanssa. Järvenpää on toimillaan osoittanut oman tahtotilansa, Tuusulan alueiden kaappaamisen.
Esitämme valtuustoaloitteena, että:
- Tuusulan kunnanhallitus valmistelee ensi tilassa valtuustolle päätöksen, jossa arvioidaan Kuuma yhteistyön tarkoituksenmukaisuus vallitsevassa tilanteessa
- Tämän arvion pohjalta valtuusto arvio uudestaan miten kuuma yhteistyössä edetään
- Kunnanhallitus voi kuitenkin jatkaa Kuuma palvelustrategian valmistelua. Siihen liittyvät PARAS -puitelain vaatimat toimeenpanosuunnitelmat voitaneen Tuusulan osalta elokuussa vahvistaa, koska siinä määritellään pidemmällä tähtäyksellä kuntayhteistyön tavoitteita