torstai 22. syyskuuta 2022

Keski-Uudenmaan hyvinvointialuevaltuusto 22.9.2022

 

Terveisiä Hyvinvointialueen valtuuston kokouksesta 22.9.2022!

Kokous pidettiin tällä kertaa Järvenpään lukiossa. Kahden poissaollessa lähdettiin käymään listaa läpi. Kokouksen aineista löytyy: https://keuh.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_2292022

§ 51 Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta¨

Anne Uotinen erosi muuton vuoksi, ja uudeksi valittiin Jarno Mäkinen.

§ 52 Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen valinta

Kyösti Jauhiainen erosi muuton vuoksi ja uudeksi valittiin Veikko Seuna, SIT (Tupu), Tuusula

Seuraavat pykälät 53-62 olivat täysin puheenjohtajan yksinpuhelua. Asiat nuijittiin pöytään ilman keskustelua. Kannattaa hypätä tekstissä suoraan pykälään 63.

§ 53 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hyvinvointialueelle antaman selvityksen täydentäminen Valtuusto päätti ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymän hallintopäällikön 23.6.2022 § 3 ja 8.9.2022 § 5 tekemät selvityksen täydennykset ja että Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymän yhtymähallituksen 15.2.2022 § 20 selvityksessä sekä hallintopäällikön edellä mainituissa täydennyksissä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle.

§ 54 Eteva kuntayhtymän Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle antaman erityishuoltopiirin omaisuutta, sopimuksia ja vastuita koskevan selvityksen täydennys

Valtuusto merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän antaman liitteiden mukaisen selvityksen.

§ 55 Vantaan kaupungin selvityksen täydennys Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle pelastustoimelta siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista

Aluevaltuusto päätti: ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Vantaan kaupungin selvityksen.Ja merkitä tiedoksi varattu oikeus täydentää annettua selvitystä tarvittaessa.

§ 56 Järvenpään kaupungin selvityksen täydennys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Päätetiin ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Järvenpään kaupungin 6.6.2022 § 5 tekemän selvityksen täydennyksen, että Järvenpään kaupunginhallituksen 16.2.2022 § 48 selvityksessä sekä edellä mainitussa täydennyksessä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

§ 57 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Päätettiin, että Uudenmaan päihdehuoltokuntayhtymän selvityksessä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

§ 58 Mäntsälän kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Päätettiin, että Mäntsälän kunnanhallituksen 14.2.2022 § 39 selvityksessä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

§ 59 Hyvinkään kaupungin hyvinvointialueelle annettavan selvityksen täydennys

Päätettiin ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Hyvinkään kaupungin 4.7.2022 § 192 tekemän lisäselvityksen. Ja että Hyvinkään kaupunginhallituksen 28.2.2022 § 54 selvityksessä sekä edellä mainituissa täydennyksissä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

§ 60 Pornaisten kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Päätettiin, että Pornaisten kunnanhallituksen 21.2.2022 § 25 selvityksessä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

§ 61 Tuusulan kunnan selvityksen antaminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Päätettiin, että Tuusulan kunnanhallituksen 28.2.2022 § 79 selvityksessä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

§ 62 Nurmijärven kunnan selvityksen antaminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Päätettiin, että Nurmijärven kunnanvaltuuston 28.2.2022 § 12 selvityksessä sekä edellä mainituissa täydennyksissä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

Tähän loppuikin sitten puheenjohtajan yksin puhelu noin kello 18:22 ja alkoi kunnon ralli.

§ 63 Uudet valtuustoaloitteet

Reija Taipila (KD) muistutti meitä haasteista löytää uusia työntekijöitä hoitoalalle. Este paluulle hoiva alalle on unohtuneet taitot hoitotyöstä. Tarvitaan työhön paluu koulutusta palaaville.  Tätä voisi tehdä yhteistyötä alan ammattikorkeakoulun kanssa. KD:n valtuustoaloite: esitämme että hyvinvointi alue selvittää yhteistyötahojen kanssa mahdollisuuksia paluukoulutukseen.

§ 64 Hyvinvointialueen johtajan valinta

Pirjo Laitinen-Parkkonen poistui jäävinä kokouksesta.

Monica Hostio esitteli hyvinvointialueenjohtajan rekrytointiprosessin vaiheita.

Petja Harakka esitteli miten valinta suoritetaan

Puheenjohtajan avattua keskustelun oli jo 12 puheenvuoropyyntöä jonossa.

Ensimmäisen puheenvuoron käytti aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu (KOK). Helinä muistutti, että päätös luo suuntaan hyvinvointialueen tulevaisuudelle. Helinä lupasi äänensä Pirjo Laitinen-Parkkosella, joka on ollut mukana jo kuntien KUUMA yhteistyön alkumetreiltä alkaen.

Demarin ryhmäpuheenvuoro, Irma Pahlman kiitteli prosessia.

PS ryhmäpuheenvuorossa Mari Valve kiitteli rekryprosessin läpivienneitä tahoja. Valtuustoryhmä toivoi kärkiehdokkaiden haastattelua, mutta pyyntö tuli liian myöhään. Mari painotti, että tarvitaan henkilöä joka pystyy tekemään uutta mutta myös tunnistaa toimivan vanhan. Halutaan joukkuepelaajaa.

Keskusta valtuustoryhmä (Tarja Edry) lähti miettimään millaista johtajaa tarvitaan: muutos johtajaa, joka vie muutoksen perustasolla saakka joka myös ymmärtää taloutta. Hakijoista erottui hyvin viiden kärki, jotka haastateltiin. Näistä 3 pääsi jatkoon. Myös kykytestausta on tehty hakijoille. Nämä tuloksen on prosessissa sivuutettu. Kykyarvioinnin tuloksia ei näytetty valintaryhmälle. Hallitukselle ne annettiin suullisesti. Konsultti ei halunnut näitä näyttää koska ”voitte tehdä näistä vääriä johtopäätöksiä” Yksi hakija oli kuulemma näistä yli muiden. (Puheenjohtaja muistutti, että soveltuvuusarvioiden läpikäynti ei ole mahdollisista julkisessa valtuuston kokouksessa) Tarja kyseenalaisti onko tässä oikeasti haluttu Suomen parasta. Keskusta on osoittanut puheissaan halua muutokselle.

Valtuutettu Lintula piti Vihreiden ryhmäpuheenvuoron. Vihreät kiitteli kaikki valinnassa mukana olleita henkilöitä. Yhdessä suunniteltu prosessi on viety loppuun. Vihreät myös kiitteli kaikkia hakijoita. Erityiskiitokset annettiin kärkihakijoille. Tarvitsemme parhaan mahdollisen osaajan. Haluamme uudistajan. Vihreät antoi tukensa Pirjolle. Puheenjohtaja vahingossa keskeytti puheenvuoron, mutta antoi luvan jatkaa. Tiia Lintula myös muistutti että olemme kaikki vastuussa hyvinvointialueen onnistumisessa. Tiia painotti valmentavaa johtamista.

Mimmi Launiala, VAS, oli pahoillaan ryhmäpuheevuorossaan, että hakuprosessi oli myöhemmin kuin muilla hyvinvointialuiella. Meillä on yli 40 miljoonan euron ylitysuhka. Koululaiset eivät saa lääkärin palveluita yms. AVI:iin on lähtenyt paljon valituksia, että palveluista ei pystytä tarjoamaan. Meidän pitäisi uudistaa rakenteita. Avointa yhteistyötä henkilöstöjärjestöjen kanssa pitää olla jatkossakin.

Reija Taupila, KD ryhmäpuheenvuoro: Millainen ymmärrys johtajalla on organisaatiosta ja Keski-Uudenmaan alueesta yleensä. Onko johtajalla hyvät verkostot ministeriöön. KD antoi tukensa Pirjolle.

Viimeinen ryhmäpuheenvuoro valtuutettu Morelius, Liike Nyt. Molemmat kärki ehdokkaat täyttävät asetetut vaatimukset. Tummat ovat tulevaisuuden pilvet sotessa. Jos Keusote olisi laiva, ei kippari voisi purjehtia Atlantin yli, tekemätön paikka selvitä kuivin jalon. Onnea etukäteen uudelle hyvinvointijohtajalle, sitä tarvitaan.

Tähän väliin puheenjohtajan antoi 10 minuutin tauon.

Seuraavan puheenvuoron käytti valtuutettu Järvinen. Ks, https://youtu.be/ZUoaInwtbiY “tehdään tänään hyvä valinta”

Sirkka Rousu kuvasi hyvän johtajan ominaisuuksi: Strateginen ja muutoksen johtaminen, sidosryhmäyhteistyö, ihmisten johtaminen, mukana eläminen, kuunteleminen, dialogi. Sirkka kannatti Pirjoa.

Jorma Piisinen toivoi, että organisaatio toimii tehokkaasti. Henkilöstön vaihtuvuus % on ollut korkea, joka on keusotessa johtunut johtamisesta. Myös Keusoten talous on ylittänyt jatkuvasti budjetin. Jorma kertoi, että luottamushenkilöt olisivat torpanneet sopeutustoimet. Jorma kannatti Mikko Komulaista.

Lassi Markkanen, luottamushenkilönä on tullut tehtyä hyviä ja huonoja päätöksiä. Päätöksen teon pitäisi perustua faktoihin, mutta henkilövalinnoissa sekoittuu mukaan myös tunteet, sympatiat ja antipatiat. Meillä tänään jokainen saa suljetussa lippuäänestyksessä toimia omantunnon mukaan. Lassi kannatti Mikko Komulaista.

Maiju Tapiolinna, haastavassa tehtävässä ei ole varaa epäonnistumiseen. Maijun mielestä Mikko Komulainen olisi pätevin.

Satu Lampi kiitteli kaikkia hakijoita. Satu odotti että oltaisiin päästy henkilökohtaisesti haastattelemaan. Harmittavaa, että kaikkea tietoa ei jaettu valtuutetuille. Satu kannatti muutosta, Mikkoa.

Matti Vanhanen, voimme valita vain yhden johtajan. Ei ole hyvä, jos valtuutetut jakaantuvat kahden ehdokkaan puolueisiin. Nyt valitaan johtaja vastuulliseen tehtävään joka saa mandaatin valtuustolta. Kukaan näistä hakijoista ei ole ollut yhteydessä Mattiin Matin ollessa valtionvarainministeri.

Valtuutettu Pahlman, ääni menee Pirjolle. Keski-Uudenmaan alue on monella mittarilla Suomen ykkönen. Pirjo on ollut Hus ratkaisun valmistelussa keskiössä. Hus on tärkeä edunvalvonnallinen haaste meille.

Luukkonen sanoi, että keskusta nosti ryhmäpuheenvuorossaan kissan pöydällä. Onko valintaprosessi ollut avoin ja reilu, onko siinä valitusmahdollisuus?

Tuija Reinikainen ei tunnista, etteikö valinta olisi ollut tasapuolinen. Olemme eläneet Keusote aikaa 5-6 vuotta. Pitäisikö kysyä itseltämme miten olemme johtaneet Keusotea, jos se ei ole onnistunut. Johtaja ei johda yksin vaan yhdessä valtuuston ja hallituksen kanssa.

Sari Silventoinen en tunne kumpaakaan ehdokasta. Ei ystävyyssuhdetta. Täysin kokematon poliitikko. Olen tehnyt oman päätöksen, itse. Mun perusta on ollut työhakemukset, henkilöarviot, teams haastattelut. Googlasin heidät. Työskentelen lääkärinä Oma Hämeen alueella. Mietin kumpi ehdokkaista toimii parhaiten HUS:in kanssa. HUS neuvotteluihin, ei voi mennä harjoittelemaan. Keusoten muodostaminen ei ole ollut helppoa. Emme tiedä olisiko joku toinen voinut toimia paremmin. Tarvitsemme meihin sitoutuneen johtajan. Mihin perustuu väite että lääkäripula johtuisi nykyjohdosta. Tämä ei perustu todellisuuteen. Disinformaatiota on ollut alueen lehdissä. Keusoten lääkärit ovat harmissaan mediassa käydyssä keskustelussa. Lääkäreiden mielestä ollaan nyt menossa OK suuntaan. Esitän toiveen, että jokainen valtuutettu äänestää omasta mielestään parasta ehdokasta, ei ketään vastaan. Äänestyspäätös pitää perustua tietoon eikä disinformaatioon. Minun ääni menee Pirjolle

Valtuutettu Edry kannattaa Mikkoa.

Valtuutettu Korkeakoski, tarkastuslautakunnan puolesta kertoi että tarkastuslautakunta tulee ottamaan hyvinvointijohtajan valintaprosessin erityistarkastuksen kohteeksi. (tämän jälkeen alkoi keskustelu, että Korkeakoskella ei ollut tarkastuslautakunnan mandaattia tällaista esittää)

Ja sitten äänestettiin.

Vaaleissa annettiin 69 ääntä. Mikko Komulainen 35, Pirjo Laitinen-Parkkonen 33.

Mikko Komulainen valittiin.

Kirjoitin omankin puheenvuoron, mutta koska puheita oli jo pidetty paljon niin en tätä ääneen lukenut vaan julkaisen sen nyt tässä.

Puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja hyvinvointialueen johtaja kandidaatit.

Johtajan valinta tähän organisaatioon on meidän tulevaisuutemme kannalta merkityksellisempää kun strategian tai talousarvion hyväksyminen. Hyvä johtaja saa hyvinvointialueen menestymään ja loistamaan, kun taas huono johtaja huolimatta valtuuston ja hallituksen päätöksistä ajaa meidät perikatoon. Haluan uskoa, että tänään valitsemme hyvin johtajan.

Valittavalle hyvälle johtajalle on meidän nyt syytä antaa evästyksen mitä häneltä odotamme. Nyt on se hetki, kun liittomme uuden johtajan kanssa siunataan. Eli nyt pitää joko sitoutua tai paeta.

Minun evästykseni uudelle johtajalle on

1)      Älä korjaa mitään, mikä ei ole rikki

2)      Vaikka nyt johtajaksi nimitetään pitää johtajuus kuitenkin nöyrästi organisaatiossa ansaita

3)      Ole läsnä ja kuuntele, ole oikeudenmukainen, luota ja näytä suuntaa

4)      Ole mahdollistaja, tee parhaasi, jotta alaisesi loistavat

Nyt valittavan johtajan tulee luotsata organisaatiota talouden kannalta kestävällä tavalla. Meillä kun ei ole varaa kaikkeen, niin vahvasti pitää pystyä priorisoimaan mikä on kulloinkin vaikuttavinta palvelua ja miten se taloudellisesti kestävälle pohjalle rakennetaan. Mutta ennen kaikkea uusi johtaja on myös organisaation veturi ja henkilöstön johtaja. Palvelut, joita järjestämme tuotamme ovat ihmisvoimin tuotettuja. Aikanaan kun Pohjola sairaalaa rakennettiin, oli sairaalalla vain kaksi mittaria henkilöstön hyvinvointi ja potilaiden läpi menoaika sairastumisesta tervehtymiseen. Toivoin nämä kaksi mittari olevan myös uuden johtajan fokuksessa.

------------------------------------

Tämä on täysin Laurin näkökulmasta kirjoitettu Laurin kuulemana ja näkemänä, eikä edusta mitään virallista linjaa. Kokous pöytäkirja julkaistaan aikanaan ja kokous oli myös juutubessa nähtävä.