keskiviikko 26. tammikuuta 2022

Terveisiä vuoden ensimmäisestä valtuuston kokouksesta:


Tuusulan kunnanvaltuusto kokoontui vuoden ensimmäisessä kokouksessa päättämään Hyrylän pysäköintitalohankkeesta.

Taustaa tähän. Edellinen valtuusto on junaillut, että Hyrylään Suutarintien ja Hyryläntien kainaloon rakennetaan kerrostaloja, jotka tarvitsevat pysäköintitilaa. Tämä on siis se palokunnanmäki, josta vanha paloasema on purettu pois. Vanha punainen puutalo on suojeltu ja toki siihen se jää. Kaavasta lisää löytyy: https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/28257.pdf

Nythän kyse on siis siitä pitääkö kunnan rakentaa pysäköintitalo näiden talojen käyttöön vai pitäisikö talo rakentaa näiden talojen rakennuttajien toimesta. Aiemmin on valtuutettuje puhututtanut mm. näkökulmat 1) miksi kunnan rahoilla tuetaan pysäköintipaikkoja. 2) Pitääkö tässä ilmastonmuutos ajassa ylipäätänsä veronmaksajien rahoilla tukea pysyköinti vai pitäisikö pysäköitsijöiden maksaa itse. 3) tarvitaanko yleisiä pysäköintipaikkoja kunnalle 4) kuinka paljon keskustan tulevat ratkaisut tarvitsee pysäköintiä 5) pitääkö pysäköintitalo rakentaa nyt vai 5 vuoden sisällä. 6) pilataanko nyt lopullisesti keskustan puistoalue, monttu.

Pysäköintitalo olisi tulossa vanhankunnantalon ja Rapsikanmäen, eli sen punaisen talon väliin.

§ 3: Avain Yhtiöt Oy, esisopimus ja tonttien myynti, Suutarintie

Kannattaa tutustua tähän laajaan asiaan:

https://tuusula.cloudnc.fi/…/Avain_Yhtiot_Oy_esisopimus_ja…

Tupun Jussi Salonen teki toimenpide aloitteen huoneistojakautumisten ja keskipinta-alojen muodostumiseen Keravan tai Järvenpään tapaan, siten että vältyttäisiin liian pieniltä asunnolta.

Keravalla tämä on rakennusjärjestyksessä. Nyt lukija miettii, miten tämä liittyy pysäköintitaloon – niin mikäkin. Mutta taustalla tässä koko pysäköintitalo jutussa ei ole vain se tuleeko pysäköintitalo vai ei. Valtuutettuja närästää myös se että ensin piti tulla 5 kovan rahan kerrostaloa ja nyt sitten tuleekin pieniä vuokrataloja. Toki itsekin olen sitä mieltä, että näin hyvälle paikalle keskustassa ei pitäisi olla pienia vuokra huoneistoja vaan uskon, että laadukkaat isommat perhe tms asunnot vapaarahoitteisestikin menisi kaupaksi.

Eeva-Liisa Nieminen vihr. peräänkuulutti pysäköintitalon pyöräpaikkoja. Jääkö kunnalle käsiin tyhjä pysäköintitalo. Halu oli saada samankaltainen parkkitalo, ympyrälieriö, millaisia on Jumbon vieressä. Tällä paikalla pitäisi olla korkealaatuista rakentamista ja viheryhteys pitäisi säilyttää.

Pormestari Ikkelä, vastasi Salosen aloitteeseen, että asuntopoliittisesta linjauksesta tulee oikeusvaikutteinen kun se on päätetty.

Elisa Laitila kertoi kokemuksistaan rykmentinpuiston yksiöistä, johon ei mahdu koira tai perhe. Kahden vuoden etätyön jälkeen on jäänyt kaipaamaan lisää tilaa. Harrastusvälineet ei mahdu mihinkään. Elisa toivoo, että aktiivisesti omasta hyvinvoinnistaan huolta pitävät kuntalaiset tarvitsee myös isoja perheasuntoja joissa on tilaa pyörittää perhettä ja arkea. Elisa ja Margita Winqvist kannattivat Jussi Salosen aloitetta. Margetta halusi edetä ennen asuntopoliittista käsittelyä.

Raimo Stenvall kehitti Ikkelan ja Lindbergin, valtuuston puheenjohtajan katsomaan pieniä rykmentinpuiston asuntoja ”saatte silmänruokaa”

Salonen jatkoi, että pyritään saamaan sopimus valtuuston kokoukseen, mikä on sopimuksen tilanne? Valtuuston puheenjohtaja vastasi että tämä asia käsitellään seuraavassa pykälässä.

Valtuuston puheenjohtaja tulkitse valtuustoa niin, että ketään ei haitannut toimenpide aloitteen liittäminen asiankäsittelyyn.

Asia päätettiin esittelyn mukaisesti.

§ 4: Talousarvio 2022, investointimäärärahan poistaminen pysäköintitalohankkeelta

https://tuusula.cloudnc.fi/…/Talousarvio_2022…

Jussi Salonen viime pykälässä kysyi: onko sopimus valmis?

Kansliapäällikkö kertoi, että sopimus on tulossa kunnanhallitukseen.

Asko Honkanen että kaksi sopimusta on tulossa, joista on neuvoteltu. Toisessa sovitaan tilapäisestä pysäköintikentästä. Isompi kysymys on miten sovitaan pysäköintitalon viivästyttämisestä. Yhteinen käsitys asiasta on, mutta sen verran on asioita auki, että sopimus ei ollut valmis valtuuston kokoukseen mennessä.

Eli tämä pysäköintitalohanke on kaatumassa nyt kuitenkin kunnalle.

Hanna Catani vas. esitti muutoksena että 200.000 euron määräraha palautetaan budjettiin. Eli että kunnan rahoilla aloitettaisiin hankkeen tekeminen. Hannan mukaan Hyrylässä on ollut pysäköinnin haasteita. Hanna myös toivoi, että rakennusprojektien työntekijöille varattaisiin pysäköintipaikkoja. Peräänkuulutettiin pitkäntähtäimen pysäköinnin suunnittelua ja ratkaisua. Hanna esitti siis päätösesityksen hylkäämistä.

Jussi Salonen ilmoitti olevansa pohjaesityksen kannalla. Jussi esitti myös toimenpide aloitteen, että kunta ryhtyy toimiin pysäköintipolitiikan päivittämiseksi.

Kati Lepojärvi Tupu: Tupun valtuutetut olemme vastustaneet kunnanvaroille rakennettavan pysäköintitalohanketta. Kuitenkin päättäjät ovat tässä nyt epäonnistuneet. Nyt neuvotteluissa on onnistuttu vain viivyttämään hanketta ja sitoutunut tekemään tilapäisen pysäköintiratkaisun. Lisäksi kunta sitoutuu korvaamaan hankkeen hinnan nousun kustannukset. Kati kannatti Hanna Catanin ehdotusta ja neuvotteluiden jatkamista.

Outi Huusko muisteli hankkeen käsittelyä viime vuosina. Autopaikkojen siirtäminen asuntojen yhteyteen kellariin tms. nostaisi kustannuksia. Outia harmitti asian tempoilu, miksi uusi valtuusto muuttaa päätöstä.

Aarno Järvistä harmitti kun sopimukset eivät ole valmiit. Aarno kannatti Hanna Catanin esitystä. Kuten myös Kirsti Ruislehto.

Jari Anttalainen mietti onko aika nyt vai tulevaisuudessa? Ari Nyman muistutti, että keskiryhmä ei ole tätä hanketta aiemmin tukenut. Ari tiedusteli mikä on tämän laajuus? Asko Honkanen kertoi laajuuden olevan 414 paikkaa.

Itse käytin puheenvuoron: Outi Huusko ihmetteli tempoilua, mutta kun valtuusto vaihtuu, vaihtuu myös päättäjien arvot, joiden päälle kuntaa rakennetaan. Nyt vastuullinen talous ja ympäristö on arvoina keskeisemmät. Ymmärrän hyvin, että teams kokouksen toiselta laidalta mielellään maksatetaan pysäköintiä veronmaksajien varoista. Sitä en ymmärrä, että edellisten valtuustojen vihreitä arvoja edistävät, edistävät nyt yksityisautoilua. Mutta viher-talousvastuullisena valtuutettuna en itse voi hyväksyä, että kunnan, siis veronmaksajien rahoja käytettäisiin ilmastonmuutoksen aikana autojen pysäköinnin järjestämiseen. Julkista rahaa kun pitäisi juurikin käyttää vaikka julkisenliikenteen kehittämiseen. Autojen pysäköinti pitää maksattaa asuntojen ja liikepaikkojen rakennuttajilla. Viime kädessä autojen omistajilla. Nyt asia tuntuu kesken eräiseltä ja epäselvältä ja toivon, että asiaa edelleen edistetään niin että kunta ei pistä veronmaksajien rahoja pysäköintiin.

Tuure Pelkonen: jos realiteetti on, että pysäköintitalo pitää rakentaa, niin se tehdään. Pysäköinti tarvitaan lapsiperheille joille julkinen liikenne ei ole mahdollinen eikä ole varaa omakotitaloon. Tuure kannatti Catanin esitystä

Ari Koponen sanoi, että on hulluutta jos ei vanhoja päätöksiä voisi avata ja katsoa kriittisesti.

Kalle Ikkelä, pormestari kok, kertoi, että olosuhteet ovat muuttuneet. Viiden talon sijasta tulee kolme. Kunnantalo on paikallaan vaikka sen piti lähtöä. Ajoitusta pitää tarkastella uudestaan. Kustannuksista väliaikainen paikoitus vs yli 400 paikkaa on selvillä. Kustannus käyttötaloudessa on noin 200-250.000 per vuosi. Myöhemmin tekemällä varmistetaan, että kunnan käsiin jää mahdollisimman paikkoja. Jos kunnantalo puretaan niin siihen saadaan väliaikaista pysäköintiä.

Mika Timonen kannatti pohjaesitystä. Tottakai, kun olosuhteet muuttaa pitää päätöksiä arvioida uudestaan. Vantaan Lumo pysäköintitalo on ollut tyhjillään 20 vuotta.

Ajattelin, että tästä tulee lyhyt keskustelu, kun rupesin kirjoittamaan auki näitä puheenvuoroja, mutta tehdään nyt sitten loppuun asti.

Outi Huusko vastasi minun puheenvuoroon, että toivoisi autotonta keskustaa mutta kertoi olevansa inhorealisti.

Aarno Järvinen toisti, että asia ei ole valmis päätettäväksi.

Hanna Catanin mielestä ideologiat pitäisi jättää vähemmälle ja tunnistaa tosiasiat.

Ikkelä toisti, että sopimukset olisi ensi maanantain kunnanhallituksessa hyväksyttävänä.

Ari Nyman toisti, että hanke voidaan antaa Avainasunnoille tehtäväksi.

Asko Honkanen muistutti, että myös kunnantoiminnot tarvitsevat pysäköintiä. Asko kertoi, että on myös tutkittu toista pysäköintitaloa uimahallin toiselle puolelle.

Seuraavat puheenvuorot joko toisti itseään tai eivät tuoneet minun mielestä lisäarvoa, en litteroinut tarkemmin.

Sitten äänestettiin.

Itse äänestin JAA, eli pohjaesitystä. Minun ideologiat eivät ole myynnissä.

51 annettua ääntä, 36 jaa, 13 Ei, 3 tyhjää.

Toimenpide esitys päätettiin liittää yksimielisesti

Hanna Catani jätti eriävän mielipiteen.

Valtuustoaloitteet

Henri Savolainen, tekojää Tuusulaan

********

Lauri Untamo on vuodesta 1996 ollut mukana Tuusulan kuntapolitiikassa Kokoomuksen riveistä. Kirjoitus kuvaa valtuuston kokousta Laurin näkökulmasta Laurin kuulemana. Virallinen kokouspöytäkirja löytyy www.tuusula.fi

www.lauriuntamo.fi

********