torstai 27. syyskuuta 2012

Talousarvio kokous 26.9.2012

Sosiaali- ja terveyslautakunta piti keskiviikkona 26.9 talousarviokokouksensa. Toimiala on joutunut valmistelemaan talousarvionsa tiukkaan 0,5% verokorotuksen sisältävään talousraamiin. Virkamiesvalmistelu on ollut perusteellista ja lautakunnille on tuotu selvästi esille mistä palveluista päättäjät joutuvat keskustelemaan tiukassa taloustilanteessa. Tiukassa taloustilanteessa joudumme tekemään valintoja. Kaikkein hiljaisemmilta, niiltä jotka eivät pidä suurta ääntä tarpeistaan, ei tule karsia. Resursseja tulee keskittää ennaltaehkäiseviin palveluihin, erityisesti lapsille ja nuorille. Omaishoitajat, veteraanit, terveyskeskuksen hoidettavat eivät ole tällä talousarviokierrokselle säästöjen kohteita. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esityksestäni, ettei veteraanien avustus- ja kuntoutusmäärärahoja poisteta. Lisäksi omaishoidon tuessa säilyy Tuusulan kunnan nykyinen palvelutaso, eli tukea ei karsita. Lisäksi esitin, että perhetyön määräaikainen perhetyöntekijä lisätään vuodelle 2013. Terveyskeskuksen paikkoja ei tulla karsimaan vuonna 2013. Uusia palvelunavauksia Tuusulassa on ensi vuonna Riihikallion palvelukeskus ja perheoikeudellinen yksikkö. Lautakunnan esitykset kunnanhallituksen sosiaali- ja terveystoimen tarpeista on tarkoin harkitut ja todellisia. Esitykset mahtuvat kunnallisveron noin 0,75% korotuksen raamiin, muiden toimialojen tärkeiden tarpeiden kanssa. Näitä ovat mm. avustukset yhdistyksille ja kulttuurille, Mesta –nuorisotalo, koulun luokkakoot ja kieliopetus. Toivon, että muidenkin lautakuntien talousarvioesitykset ovat huolella harkittuja ja mahtuvat maltilliseen veronkorotus raamiin.