lauantai 25. heinäkuuta 2009

Ajatuksia omaishoidontuesta

Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kunnanvaltuuston päätökset omaishoidon tuen leikkauksista ovat keskustaluttaneet kuntalaisia paikallislehden palstoilla kesän ajan.

Keväällä sosiaali- ja terveyslautakunnalle oli selvää, että sosiaali- ja terveystoimen toimialan budjetti tulee ylittymään noin 1.5 miljoonaa euroa. Kunnanhallitukselta oli tullut jo aiemmin viesti, että toimialat eivät saa ylittää budjettiaan. Tämän seurauksena lautakunta päätti toimista, joilla varmistetaan, että pysymme budjetissa. Lautakunta muun muassa päätti, että omaishoidon tukea jaetaan olemassa olevan määrärahan mukaan. Lautakunta on ollut yksimielinen siitä, että joudumme pitämään tiukkaa talouskuria.

Omaishoidon tuki on kunnalle vapaaehtoinen tukimuoto, se ei ole lakisääteinen etu. Omaishoidon tuen tarkoituksena on tukea omaishoitajia rahallisesti. Kotona hoidettavat saavat tämän lisäksi myös muita tukimuotoja hoitotarpeen mukaan. Kenenkään omaishoitajan ei tulisi olla yksistään kunnan omaishoidontuen varassa, vaan sen tulisi olla kannustelisä. Itse arvostan suuresti omaishoitajia, jotka jaksavat olla omaisensa lähellä ja hoitaa omaistaan kotona. Koska omaishoidon tuki on kunnalle vapaaehtoinen tukimuoto, on valtuusto asettanut sille budjetissa määrärahan, jossa lautakunnan tulee pysyä.

Keväällä 2009 talousseuranta osoitti että omaishoidon budjetti tulee ylittymään noin 250.000 euroa. Samaan aikaan kunnanhallitus päätti asettaa kunnalle 1.5 % säästötavoitteen. Sosiaali- ja terveystoimen budjetti oli ylittymässä 1.5 miljoonaa euroa, joten yhteensä lautakunnan noin 100 miljoonan budjetista lautakunnan tulisi tänä vuonna säästää 3 miljoonaa euroa. Lautakunta käynnisti useita toimenpiteitä, joilla pyritään leikkaamaan kuluja ja täyttämään toimialalle asetetut tavoitteet. Omaishoidon tuen leikkaukset ovat pieni osa tästä suuresta säästötavoitteesta. Säästöt tulevat koskettamaan kaikkia sosiaali- ja terveystoimen osa-alueita, myös siis omaishoidon tukea. Toimialan menoista iso osa on lakisääteisiä menoja, joihin lautakunta ei voi vaikuttaa. Säästötoimet kohdistuvat merkittävästi ei-lakisääteisiin kuluihin. Keskustelussa on tuotu esiin omaishoitajien arvostuksen puute. Mielestäni tässä valtavassa säästökampanjassa ei ole enää kyse arvovalinnoista, tai arvostuksesta: Säästää pitää, kun ei ole rahaa mitä jakaa.

Omaishoidon maksuluokkia on useita. Niin sanottua alinta maksuluokkaa ei leikattu, koska sen taso on laissa määrätty. Valtuusto päätti Kokoomuksen, keskiryhmien ja Tupun yhteistyöllä, että myöskään ylintä maksuluokkaa ei leikata. Ylintä maksuluokkaa maksetaan niille omaishoitajille, jotka hoitavat paljon hoivaa tarvitsevia omaisia. Omaishoidon tuesta leikattiin keskimmäistä maksuluokkaa 15 %. Tällä 15 % leikkauksella pyritään varmistamaan, että omaishoidon tukeen varattu määräraha riittää.

Lisäksi toimialalla on päätetty tarkistaa omaishoidon tuen kriteerejä ensi vuodelle. Tarkoitus on kohdistaa omaishoidon tuki juuri niille, jotka siitä hyötyvät eniten. Mielestäni tuella tulee tukea juuri niitä omaisia, jotka hoitavat paljon hoivaa tarvitsevaa omaistaan ympärivuorokautisesti kotonaan.

Omaishoitajien arvostusta ei mielestäni voi mitata pelkästään rahalla; omaishoidon tuella. Väitteet siitä, että omaishoitajilta viedään ”tuhkatkin pesästä” tai että omaishoitajia ei Tuusulassa arvosteta, ovat mielestäni vääriä. Tuusulassa omaishoitajien työtä arvostetaan ja tuetaan monilla eri tavoilla. Omaishoitajille on tärkeää antaa mahdollisuus vapaapäiviin, kotihoidon käynteihin, ateriapalveluun ja on myös selvitettävä muita keinoja, joilla omaishoitajien jaksamista voidaan edistää. Yhteistyötä omaishoitajien tukemiseksi järjestöjen ja muiden tahojen kanssa tulisi myös kehittää. Mielestäni tulee tarkastella kokonaisuutta, eikä vain yhden tukimuodon rahallista panostusta.

En voi ymmärtää ajatusta: ”paljon euroja = paljon arvostusta, vähän euroja = vähän arvostusta”. Jos ei ole rahaa mitä antaa, niin ei arvostustakaan voi rahassa mitata. Tässä tilanteessa joudumme säästämään tasapuolisesti kaikista toiminnoista. Meillä on mahdollisuus löytää säästöjä miettimällä palvelurakennettamme, tukien kohdistamista, sisäistä toimintamallia ja – kulttuuria. Itse arvostan kaikkia omaishoitajia ja heidän tekemää työtään omien läheistensä, rakkaintensa hoitamisessa. Uskon, että omaishoidon tuki ja omaishoitajille tarjottavat palvelut tulevat edelleen säilymään ja kehittymään Tuusulan kunnassa. Taloudellinen tilanne pakottaa meidät tekemään kipeitä säätöjä, mutta samalla myös katsomaan peiliin ja miettimään miten palvelut on järkevintä kunnassa järjestää. Minun niin kuin varmasti kaikkien toive on että synkkä pilvi maailman talouden yltä jo poistuisi, ja saisimme kuulla parempia taloudellisia uutisia: pääsisimme vaikeista leikkauksista ja säästöistä eroon.