torstai 27. syyskuuta 2012

Talousarvio kokous 26.9.2012

Sosiaali- ja terveyslautakunta piti keskiviikkona 26.9 talousarviokokouksensa. Toimiala on joutunut valmistelemaan talousarvionsa tiukkaan 0,5% verokorotuksen sisältävään talousraamiin. Virkamiesvalmistelu on ollut perusteellista ja lautakunnille on tuotu selvästi esille mistä palveluista päättäjät joutuvat keskustelemaan tiukassa taloustilanteessa. Tiukassa taloustilanteessa joudumme tekemään valintoja. Kaikkein hiljaisemmilta, niiltä jotka eivät pidä suurta ääntä tarpeistaan, ei tule karsia. Resursseja tulee keskittää ennaltaehkäiseviin palveluihin, erityisesti lapsille ja nuorille. Omaishoitajat, veteraanit, terveyskeskuksen hoidettavat eivät ole tällä talousarviokierrokselle säästöjen kohteita. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti esityksestäni, ettei veteraanien avustus- ja kuntoutusmäärärahoja poisteta. Lisäksi omaishoidon tuessa säilyy Tuusulan kunnan nykyinen palvelutaso, eli tukea ei karsita. Lisäksi esitin, että perhetyön määräaikainen perhetyöntekijä lisätään vuodelle 2013. Terveyskeskuksen paikkoja ei tulla karsimaan vuonna 2013. Uusia palvelunavauksia Tuusulassa on ensi vuonna Riihikallion palvelukeskus ja perheoikeudellinen yksikkö. Lautakunnan esitykset kunnanhallituksen sosiaali- ja terveystoimen tarpeista on tarkoin harkitut ja todellisia. Esitykset mahtuvat kunnallisveron noin 0,75% korotuksen raamiin, muiden toimialojen tärkeiden tarpeiden kanssa. Näitä ovat mm. avustukset yhdistyksille ja kulttuurille, Mesta –nuorisotalo, koulun luokkakoot ja kieliopetus. Toivon, että muidenkin lautakuntien talousarvioesitykset ovat huolella harkittuja ja mahtuvat maltilliseen veronkorotus raamiin.

maanantai 20. elokuuta 2012

Tuusulan kouluverkkoa on suunniteltava pitkäjänteisesti

Kuntavaalien alla nousee usein esiin siltarumpupolitikointi. Tapana on nostaa esiin yksittäisiä asioita, joiden avulla kalastellaan äänestäjiä. Tuusulan ensi vuoden budjettia laaditaan tiukassa valtakunnallisessa ja paikallisessa taloustilanteessa. Vaikka veroprosenttia nostetaan, joutuu valtuusto löytämään lisäksi muutaman miljoonan säästöt kunnan budjetista. Olemme heti vaalien jälkeen budjettia tehdessämme tilanteessa, jossa joudumme päättämään mitä ja millä tavalla tuotettuja palveluita tuusulalaisille tarjotaan. Kunnallisvero ei ole mikään maksuautomaatti, jota nostamalla voitaisiin kuitata tehottomasti tai jopa vääränlaisten palvelujen tuotantokulut. Hyvin hoidettu talous Tuusulassa tarkoittaa kilpailukykyistä veroprosenttia ja laadukkaasti tuotettuja oikein kohdistettuja palveluja. Puolen prosentin korotus täytyy riittää tällä budjettikierroksella. Mielestäni tärkeintä on varmistaa, että kuntalaiset saavat laadukkaita ja hyvin tuotettuja palveluita. Sen lisäksi pitää keskustella missä palvelut tuotetaan. Keskustelu talousarvion laadinnan pohjaksi aloitettiin kunnanhallituksen talousseminaarissa elokuun alussa. Tuusulan puolesta ryhmä on tuonut nyt seminaarista yleiseen keskusteluun Tuomalan koulun lakkauttamisen, vaikka Tuomalan koulun lakkautusta eivät virkamiehet seminaarissa edes esittäneet. Seminaarissa keskusteltiin laajasti Tuusulan kouluverkosta ja oppilasmääristä, kaikkien koulujen osalta. Mitään koulua ei tulla tällä budjettikierroksella lakkauttamaan, sen ovat valtuustoryhmät yhteisesti sopineet valtuustokauden alussa. Tuusulassa tulee jatkossakin olla laadukkaat koulupalvelut lapsille ja nuorille, turvallisen koulumatkan päässä. Kouluverkkotarkastelua tulee tehdä pitkäjänteisesti, kunnan kasvun mukaisesti. Kouluverkko on suunniteltava siten, että jokainen lapsi saa mahdollisimman hyvää opetusta. Myös valtakunnallisessa keskustelussa lähestyvät kuntavaalit näkyvät. Demarit ovat ottaneet samankaltaisen populistisen linjan. Äänestäjiä aliarvioidaan, jos heitä kosiskellaan tuomalla keskusteluun vanhusten hoidon ”0,7 mitoitus”, joka olisi kaikkivoiparatkaisu vanhusten hoitoon. Tässäkin keskustelussa olisi oleellisempaa keskustella hoidon tavoitettavuudesta ja laadusta. Vaaleista huolimatta meidän tulee pystyä nyt keskustelemaan laajemmista kokonaisuuksista ja laadukkaista palveluista, joissa kunnioitetaan kuntalaisten valinnanvapautta, mutta myös vastuuta.