torstai 25. syyskuuta 2008

202

Kuntavaalien ehdokasnumerot on arvottu. Olen mukana numerolla 202 !

tiistai 16. syyskuuta 2008

lauantai 13. syyskuuta 2008

Ajankohtaista syyskuu

Valtuusto 8.9.2008
Viime kesänä Tuusulan Taiteiden Yö tapahtumaa tehdessä olin monessa eri asiassa yhteydessä Tuusulan Ympäristökeskukseen. Tapahtuman järjestelyihin liittyvissä asioissa jouduimme ympäristökeskuksen kanssa törmäyskurssille emmekä löytäneet tapahtuman järjestelyihin yhteistä säveltä.

Selvittelin tämän johdosta ympäristökeskuksen toimintaa, sen toiminnan resursseja ja päätöksentekoa. Minulle selvisi, että Tuusulassa ei ole kunnanvaltuuston hyväksymiä ympäristösuojelumääräyksiä, jotka ohjaisivat ympäristökeskuksen toimintaa. Tämä on johtanut tilanteeseen, että ympäristökeskuksen toiminta ei kaikilta osilta vastaa valtuuston hyväksymän kuntastrategian tavoitteita. Ympäristökeskuksen toimintaa ja päätöksentekoa ohjaamaan tarvitaan tarkemmat ohjeet, millä tasolla ja miten Tuusulassa huolehditaan ympäristösuojelulain täytäntöönpanosta. Tämän johdosta jätin valtuustossa seuraavan valtuustoaloitteen:

Ympäristönsuojelulaki 19 § antaa kunnille mahdollisuuden päättää omista ympäristön suojelumääräyksistä. Tuusulassa ei ole kunnanvaltuuston hyväksymiä ympäristön suojelumääräyksiä, jotka antaisivat kunnan ympäristökeskukselle raamit toiminnassaan ja toimisivat kuntalaisille toimintaa ohjaavina määräyksinä.

”Ympäristönkeskuksen resurssit, eivät ole tällä hetkellä oikealla tasolla, joko tekemistä on liikaa tai tehdään vääriä asioita. Ympäristökeskuksen toimintaa tehostaisi osaltaan kunnan ympäristösuojelumääräykset, jotka antaisivat ympäristökeskukselle selvät raamit valmistelulle ja päätöksen teolle. Näin eri lupakäsittelyt ym. helpottuisivat kun sekä hakijaa, että viranomaista ohjaisi valtuuston hyväksymät määräykset. Näin myös varmistetaan, että Tuusulan kunnanvaltuuston tahto toteutuu ympäristökeskuksen toimivaltaan kuuluvissa asioissa, kun ympäristökeskus ylikunnallistetaan. Tuusulalla tulisi olla omat ympäristösuojelumääräykset ennen kuin ylikunnallinen ympäristökeskus lähtee käyntiin.

Tuusulan kunnassa tulee aloittaa ympäristösuojelulain 19§ mukaisten paikallisten ympäristösuojelumääräysten valmistelu ja Tuusulan kunnanhallituksen tulee tuoda valtuustolle ehdotus Tuusulan ympäristönsuojelumääräyksiksi päätettäväksi mahdollisimman pian. ”

Keravalla vastaavat ympäristönsuojelumääräykset on tehty: http://www.kerava.fi/ymparisto_maaraykset.asp

Itäinen Ohikulkutie
Itäisen ohikulkutien suunnittelu on saanut alueen asukkaat aktiivisesti liikkeelle – vastustamaan hanketta. Mielestäni Tuusulan ei tule rakentaa tietä Järvenpääläisille kansallisesti arvokkaan kulttuurimaiseman läpi.

Järvenpään seuraavien vuosien rakentaminen kohdistuu pääasiassa Järvenpään pakolla valtiolta ryöväämille maille. Järvenpään tulee näin ollen myös itse ratkaista miten alueen asukkaiden tarvitsema liikenneverkko toteutetaan. Liikennesuunnittelussa tulee tutkia Yli-Keravan liittymää Lahden moottoritielle sekä tieratkaisuja Tuusulan järven länsipuolelle.

Tuusula tarvitsee itäisen ohikulkutien Kulloontieltä Kirkonkylään. Tämä tie voidaan toteuttaa yksikaistaisena paikallisena kokoojakatuna, joka palvelee alueen asukkaita ja vähentää Tuusulan keskuksen ruuhkia. Aiheesta lisää.

Ampumarata Vantaalle
Tuusulan varuskunnan alueen ampumaradat ovat olleet käyttämättä jo lähes kaksi vuotta. Toiminta ampumaradoilla loppui Helsingin ilmatorjunta rykmentin lopetettua toimintansa Tuusulassa 2006 vuoden lopussa. Tästä lähtien Tuusulan ampumaurheilun harrastajat ovat olleet ilman kunnollista harjoittelupaikkaa. Erityisesti tämä on haitannut reserviläisampumaurheilun harrastajia.

Pääkaupunki seudun ampumaharrastaja ja reserviläiset ovat aloittaneet hankkeen, jonka tavoitteena on perustaa ampumaurheilukeskus Vantaan Petikkoon. http://www.ampumaurheilukeskus.fi/

Tuusulan kunnan tulisi mielestäni lähteä aktiivisesti tähän hankkeeseen mukaan mahdollistamaan hankkeen toteutuminen. Kunnan tulee varata budjettiin määrärahoja tämän hankkeen toteuttamiseen. Lisäksi Tuusulan kunnan edustajat eri alueellisissa yhteistyöelimissä kuten Uudenmaanliitossa tulee aktiivisesti ajaa tämän hankkeen toteutumista. Tällä mahdollistettaisiin edelleen tuusulalaisille ampumaurheilun harrastajille mahdollisuus harjoitteluun lähellä kotikuntaansa.

perjantai 5. syyskuuta 2008

Kunnallisvaaleja kohti mennäänKunnallisvaalikampanja avattu

Ensimmäinen askel on otettu. Ruusukuva nappasi tämän "virallisen" vaalikuvan, jota sitten tullaan näkemään kadunvarsien jne. vaalimainoksissa. Toivottavasti hymy tehoaa.
Seuraavina viikkoina tulen päivittämään näille sivuille ajatuksiani ajankohtaisista asioista. Kunnallisvaalien alla Tuusulassa puhuttaa Itäinen ohikulkutie ja muut liikennejärjestelyt, varuskunnan alueen kaavoitus, kunnanpalvelut mm. koulut, päivähoito ja vanhusten palvelut. Näiltä sivuilta voit lukea myös ajatuksiani poliittisen polkuni varrelta. Olen ollut nyt mukana kunnallispolitiikassa 12 vuotta, joten kokemusta on jo kertynyt. Tervetuloa sivuilleni uudestaan!

Tuusulan Taiteiden yö

Tuusulan Taiteiden yö pidettiin 08.08.08. Illan teema oli 15. YÖ. Taiteiden yötä on järjestetty Tuusulassa jo viisitoista kertaa.
Aikaisempina vuosina Taiteiden Yön kävijät ovat saaneet nauttia lämpimistä ja aurinkoisista illoista. Tämä vuonna perjantaiaamu valkeni melkoisessa vesisateessa. Kaikki säätiedotukset povasivat koko päiväksi sadetta. Sadetta saatiin kuitenkin vasta klo 01.00. Tapahtuma saatiin vietyä läpi ilman sadetta. Olisiko kuitenkin sateen uhka aiheuttanut vesikauhua, koska kävijöitä oli tapahtumassa puolet vähemmän kuin yleensä. Myytyjä pääsylippuja oli alle 3000, kun yleensä myytyjä lippuja on lähes 5000. Toisaltaan syynä voi olla Olympialaiset, joiden avaus oli myös perjantaina. Tämän vuoden vähäinen kävijämäärä pakottaa myös miettimään olisiko tapahtuman aika uudistua, löytää jotain uutta? Heti ensi viikolla joudumme arvioimaan miten Tuusulan Taiteiden yö ry:n talous kestää tämän vuoden yleisökadon.

Kaiken kaikkiaan 15. taiteiden yö sujui rauhallisesti. Ohjelmasta ja järjestelyistä on tullut hyvää palautetta. Mielestäni Tuusulan Taiteiden yö pystyy edelleen tarjoamaan laadukkaan ja monipuolisen kulttuurikokemuksen.

 

Kesäkuulumisia - Vänskap leiri

Tuusulan ystävyyskuntien partiolaisten yhteinen Ystävyys - Vänskap -partioleiri pidettiin 5.-12.7 Evolla. Leirille osallistui yhteensä 450 partiolaista. Mukana olivat Tuusula ja sen pohjoismaiset ystävyyskunnat Ruotsin Sollentuna, Norjan Oppegård ja Tanskan Hvidovre.

Ensimmäinen Vänskap-leiri järjestettiin jo vuonna 1988 Ruotsissa. Siitä lähtien neljän vuoden välein Tuusulan ystävyyskuntien partiolaiset ovat tavanneet toisensa yhteisellä partioleirillä. Ainutlaatuista tässä leirissä on se, että se tehdään alusta alkaen yhdessä eri maiden partiolaisten kanssa. Jokaisella maalla on oma vastuualueensa leirin järjestelyistä. Leiriä tekemällä johtajat oppivat toistensa tavoista toimia, ja yhdessä saadaan aikaan leiri, jossa on jotain jokaisen maan partiokulttuurista. Partioliike on kansainvälinen, partiolaisia on yli 170 maassa. Erityisesti lippukuntatasolla tapahtuva kansainvälinen toiminta on tärkeää.
Valtuusto 16.6.08

Valtuustossa käsiteltiin osavuosikatsaus 1-4/08. Tuusulan kunnan talous näyttää edelleen hyvältä. Tuusulassa on käytännössä täystyöllisyys. Kaiken kaikkiaan kokonaistalous näyttää toteutuvan ennusteen ja budjetin mukaisesti.

Kunnanvaltuusto päätti äänestyksen jälkeen äänin 18/33 valita Pirjo Vainion. Kunnanhallituksen esitys oli Pirkko Letto. Itse äänestin Pirkko Lettoa, koska se oli kunnanhallituksen esitys. Kunnanhallitus oli perusteellisesti käynyt läpi kaikki hakija ja testannut heidän soveltuvuutensa tähän tehtävään. Itselleni jäi myös kuva, että Pirkko Letto olisi ollut vaikeassa organisaation muutostilanteessa parempi valinta. Olisin halunnut nähdä sosiaali- ja terveystoimen johtajana henkilön, joka ottaa henkilöstön mukaan muutokseen. Onnea Pirjo Vainiolle haasteelliseen tehtävään. Uskon, että hänkin suoriutuu tehtävästä hyvin.

Jokelan kaava puhutti valtuustoa. Jokelalaiset nostivat esiin, että kaavassa olisi säilytetty puutarhamainen Jokela.

Sen lisäksi valtuustossa käsiteltiin HUS:n perussopimusta ja valittiin uusia luottamushenkilöitä eri tehtäviin sekä käsiteltiin muutamat aloitteet.

Kesää kohti mennään

Kuinkas ollakaan tämä kevät on mennyt vauhdilla. Tämän vuoden olen ollut kunnallispoliittisella "jäähdyttelykierroksella". Viimeiset viisi vuotta olin Kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja. Joka maanantain ilta meni kunnanhallituksen kokouksissa ja paljon muitakin kokouksia pitkin viikkoa oli. Tuo valtuustonvarapuheenjohtajan paikka on nyt valtuustokauden viimeisen vuoden keskustan edustajalla. 
Tauko on ollut paikallaan. Vaihdoin Oriolassa työtehtäviä talvella. Uusi työ on tempaissut vauhdilla mukaan, joten onkin ollut hyvä että on voinut siihen keskittyä. Lisäksi nyt keväällä on pystynyt liikkumaan enemmän: kuntosalia ja lumien sulettua polkupyöräilyä järven ympäri. Voi kerätä voimia syksyn kunnallisvaaleihin!

Paljon kunnallispolitiikassa tapahtuu. Pieni katsaus Kuumaan:

- 5-6.6 pidettiin Kuuma hallituksen seminaarissa, jossa olin mukana Tuusulan kunnan edustajana. Seminaarissa linjattiin Kuuma yhteistyön tulevaisuutta. Seminaari alkoi Efekon tekemällä arvioinnilla kuuma yhteistyöstä. Tämän esityksen pohjalta käytiin keskustelua Kuuman tulevaisuudesta ja hallintomallista. Itse en edelleenkään ymmärrä, miksi yhteistyötä ei voitaisi tehdä kuntien välisellä yhteistyöllä ilman raskas rakenteista Kuuma organisaatiota. Viime kädessä tärkeintä on kuitenkin kuntalaisten palvelujen parantaminen.