torstai 2. lokakuuta 2008

Vaaliteemoja

Olen kokoomuksen ehdokkaana kuntavaaleissa Tuusulassa. Tavoitteena on tulla valituksi valtuustoon kolmannen kerran, jotta voin ajaa edelleen tuusulalaisten hyvinvointia.

Lapset ja nuoret
Tuusula on hyvä paikka lapsille ja nuorille kasvaa aikuisuuteen. 
- Perheillä tulee olla aito mahdollisuus valita lapselleen sopiva päivähoitopaikka
- Kotihoidontukea tulee kehittää edelleen ja poistaa työssä olo ehto.
- Tuusulassa tulee edelleen panostaa laadukkaaseen päivähoitoon ja kouluun.
- Yksityistä päivähoitoa tulee kunnan tukea. 
- Edelleen tulee kehittää toimiva kotihoidontukimalli joka mahdollistaa lapsen hoitamisen kotona.

Ikäihmiset
Haluan, että Tuusulassa ikäihmisillä on mahdollisuus asua omassa kodissa mahdollisimman pitkälle. Tukemalla omais- ja kotihoitoa voi elämää kotona parantaa.  

Vapaa-aika
Tuusulassa on mahdollisuus harrastaa, kokea ja elää. Tuusula jatkossakin tukee kuntalaisten omaehtoista harrastamista urheilua, kulttuuria, nuorisotoimintaa ja järjestötoiminta. 

Luonto
Tuusulan järvi on tärkein kohteemme. Tuusula edelleen kantaa vastuunsa järvenkunnosta. Tuusulassa tulee myös suojella luontoa. Tuusulassa tulee edelleen olla monipuolista ympäristöä peltoja, metsiä, niittyjä ja järven rantaa. 

Liikenne
Niin Tuusulan paikallisliikenteen kuin liikenteen pääväylillä tulee olla sujuvaa ja turvallista. Liikennemäärien kasvaessa tulee myös tiestöä kehittää. Työmatkan päivittäin pelkästään Helsinkiin tekee 5000 tuusulalaista. Työmatkaliikenteen tulee olla sujuvaa Tuusulasta pääkaupunkiseudulle.  

Tuusula tuusulana
Tuusula säilyy itsenäisenä kuntana. Tuusulan kunnan alueita ei liitetä Keravaan tai Järvenpäähän. Jos Helsinki, Espoo ja Vantaa päättävät yhdistyä, tulee Tuusulan arvioida uudestaan tulisiko kuntarakennetta muuttaa. 

Talous
Kunnan talous tulee pitää tasapainossa. Kunnan väkiluku voi kasvaa noin 1-2 % vuodessa. Veroprosentin tulee olla kilpailukykyinen lähikuntiin verrattuna, eikä kiinteistöveroa saa korottaa. Kunnan palvelut tulee mitoittaa niin, että ne ovat rahoitettavissa tulorahoituksella. Velkaa voidaan tarvittaessa ottaa tarpeellisiin investointeihin.