lauantai 14. maaliskuuta 2009

Vanhusten pitkäaikaishoitoa ja Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen Tuusulassa tulevaisuudessa

Lautakunta käsitteli kokouksessaan kahta merkittävää asiaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä. Tämän vuoden alussa on kuntalaisia ja Tuuskodon omaisia keskusteluttanut suunnitelma, jossa terveyskeskuksen vuodeosastolta siirretään reilu 20 vanhusta Tuuskotoon.
Terveyskeskuksen osastot ovat olleet kovin täynnä viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa. Jotta hoitoketjut toimisivat joustavasti ja tehokkaasti tulisi terveyskeskuksen vuodeosastolla olla koko ajan mahdollisuus ottaa erikoissairaanhoidosta vastaan sieltä kotiutettavia potilaita. On syntynyt tarve siirtää potilaita terveyskeskuksesta muualle.
Terveyskeskus ei voi olla vanhuksen pitkäaikaishoidon paikka. Terveyskeskuksessa vanhukset makaavat 2-4 hengen huoneissa. Tuuskoto pystyy palvelemaan vanhuksen tarpeita paremmin kuin terveyskeskus. Tuuskodossa vanhukset asuvat yhden hengen huoneissa ja heille pystytään järjestämään kuntouttavaa toimintaa. Näin ollen on tarkoituksen mukaista siirtää terveyskeskuksesta ne vanhukset Tuuskotoon, joille Tuuskoto on paras mahdollinen hoitopaikka.

Lautakunta päätti että Tuuskodon pitkäaikaishoidon paikkoja lisätään. Paikkojen lisäyksestä huolimatta Tuuskodon kodinomaisuus säilyy. Kaikille tuusulalaisille vanhuksille halutaan järjestää turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö, joka edistää heidän kuntoutumistaan, omatoimisuuttaan ja toimintakykyään.
Tuuskodon uudet hoivapaikat saadaan palauttamalla hoivakäyttöön rakennetut huoneet takaisin potilashuoneiksi. Suurin osa pitkäaikaishoidon hoivapaikoista on 1 hengen huoneissa. 62 hoivapaikasta 56 hoivapaikkaa on 1 hengen huoneissa ja 6 hoivapaikkaa on 2 hengen huoneissa. Kymmenen lyhytaikaishoidon paikoista sijoittuu 2 hengen huoneisiin. Kahden hengen huoneisiin voidaan sijoittaa tarvittaessa pariskunta tai henkilöt, jotka toivovat yhteistä asumista toisen kanssa.
Päätökseen liittyy myös se, että sekä Tuuskodossa että terveyskeskussairaalassa osastoja profiloidaan pitkäaikaisen hoivan ja hoidon mukaan tarkoituksenmukaisiksi kokonaisuuksiksi. Tuuskotoon tulee hoivaosasto, saattohoitoon erikoistunut hoivaosasto, infektio-osasto, vaikean dementian hoivaosasto ja keskivaikean dementian hoivaosasto. Lisäksi Tuuskoto tarjoaa tehostettua palveluasumista. Terveyskeskussairaalan osastot erikoistuvat akuutin hoidon ja kuntouttavan hoidon osastoiksi.

Tuusulan kunta on teettänyt NHG:llä (National Healthcare Group) selvityksen miten etelä-Tuusulassa tulisi sosiaali- ja terveyspalvelut järjestää. Lautakunta piti selvitystä hyvänä ja oikean suuntaisena. Mielestäni selvitys sisälsi monia hyviä ajatuksia siitä miten Tuusulan palvelurakennetta tulisi kehittää. Lautakunta päätti yksimielisesti, että selvityksen ehdotukset ohjaavat sosiaali- ja terveyspalveluiden suunnittelua jatkossa Tuusulassa. Selvityksen keskeisin sisältö on, että etelä-Tuusulaan rakennetaan uusi palvelukeskus ja sosiaali- ja terveysasema. Lisäksi vanhuksille ja vammaisille tulisi saada lisää palveluasumista. Toimiakseen palvelukeskuksen ympärillä pitää olla 150 - 200 senioriasuntoa, joiden asukkaat voivat tukeutua palvelukeskuksen tarjoamiin palveluihin kuten kauppaan, apteekkiin ja postiin.
Lautakunta päätti aloittaa uuden sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen suunnittelun viimeistään vuonna 2012.