perjantai 5. kesäkuuta 2009

Säästöjen tiellä

Heti vaalien jälkeen oli varsin selvää, että Suomen kuin koko maailman talous tulee sakkaamaan. Kun uusi valtuuskausi alkoi ja uudet lautakunnat valittiin, ei vielä kellään ollut tiedossa kuin syvälle taantumassa mennään. Pitkin kevättä on totuus alkanut paljastumaan. Kaikki merkit viittaavat siihen, että kuntatalous tulee olemaan vaikeuksissa seuraavat vuodet. Päätöksenteon, lautakuntatyön näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että vaikeita päätöksiä joudutaan tekemään vielä pitkään. Tuusulan kunnan sosiaali- ja terveystoimen budjetti on yhteensä lähes 100 miljoonaa euroa. Suurimmaksi osaksi rahat kuluvat niin sanotusti lakisääteisiin menoihin, joihin ei kunnassa tehtävillä päätöksillä voida vaikuttaa. Suurimman yksittäisen siivun budjetista vie HUS erikoissairaanhoito. Taantuma on aiheuttanut noin 1.5 % säästöpaineen kunnan menoihin. Sinänsä 1.5 miljoonan euron säästäminen 100 miljoonan euron budjetista kuulostaa helpolta tehtävältä. Mihinkään äkkijarrutukseen tai merkittäviin palvelujen leikkaamiseen ei ole tarvetta. Mutta kun menoja joudutaan uudelleen arvioimaan ja kohdentamaan, joudutaan jostain karsimaan.

Viime lautakunnan kokouksessa käsittelimme noin puolen miljoonan säästöt. Kokonaisuudessa sosiaali- ja terveystoimesta joudutaan säästämään 1,5 miljoonaa euroa, joten seuraaviin lautakuntiin tulee vielä uusia esityksiä. Eniten keskustelua on herättänyt omaishoidon tuen uudelleen arviointi. Lautakunta päätti irtisanoa omaishoidon tuen sopimuksen. Tarkoituksena on hieman laskea omaishoidon tuen tasoa, sekä uudelleen arvioida tuen kohdistamista. Tuki on tarkoituksen mukaista kohdistaa juuri niille, jota sitä eniten tarvitsevat, juuri niille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa. Jos omaisella on mahdollisuus omaishoidon tuen avulla hoitaa läheistään kotona, on se sekä kunnan että hoidettavan kannalta varmasti paras ratkaisu. Tavoitteena omaishoidon uudelleen kohdistamisessa tuleekin olla että tukea kohdistetaan kustannustehokkaasti sitä tarvitseville.