maanantai 12. joulukuuta 2022

Terveisiä Tuusulan kunnanvaltuuston vuoden viimeisestä kokouksesta.

Terveisiä Tuusulan kunnanvaltuuston vuoden viimeisestä kokouksesta.

§ 163 Pakolaisten vastaanottaminen 2023

-          Ari Koponen (PS) siteerasi “presidentti sanoo olevansa huolissaan jengiytymisestä” PS esitti, että valtuusto päättäisi tukea ukrainalaisia, ei muita. Tästä sitten äänestettiin. Äänin 37-12-1 hyväksyttiin pohjaesitys. Ari yms jätti eriävän mielipiteen

§ 164 Kaavoitussuunnitelma 2023-2026

-          Eeva-Liisa Nieminen piti pitkän puheenvuoron ympäristön puolesta.

-          Jussi Salonen peräänkuulutti kaavavarantolaskeamaa.

-          Aarno Järvinen puhui Jokelan kärkihankkeista ja Aarno oli tyytyväinen esitettyihin.

§ 165 Jokelan rautatiealueen asemakaavan muutos, kaava nro 3653

-          Päätettiin ilman keskustelua

§ 166 Yritystonttien hinnoittelu, Sula, Rykmentinportti ja Paloasema

-          Eeva-Liisa Nieminen hämmästeli, onko tässä joku alennusmyynti

§ 167 Toiminnan ja talouden katsaus 1.1. - 31.10.2022 ja määrärahamuutokset

-          Päätettiin ilman keskustelua

§ 168 Kasvun ja talouden hallintaohjelma 2023 - 2032

-          Päätettiin ilman keskustelua

§ 169 Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittäminen ja myynti

-          Pormestari esitti, että Mäntymäki poistetaan listalta.

-          Eeva-Liisa Nieminen puhui vanhoista kouluista, niitä voisi pitää reservikouluina kunnan omistuksessa.

-          Anu Åberg ehdotti, että koulujen kori siirrettäisiin eteenpäin. Lisäkti toimenpide aloite, että ostaja vastaa purusta tai siirrosta, sekä kohteen tulla olla maksettu etukäteen.

-          Jussi Salonen peräänkuulutti selkokielisiä päätöksiä. Mikä on muut tarvittavat toimenpiteen.

§ 170 Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2027

-          Ryhmäpuheenvuorot

-          Lilli Salmi KOK, teemme talousarviota haasteellisessa tilanteessa. Nyt on aika vahvalle talousjohtamiselle. Haluamme pysyä kasvun uralla, uusia asukkaita ja yrityksiä. Myös nykyisistä asukkaista pitää huolta. Kasvu vaatii investointeja.

-          Anna Yltävä TUPU, kuntavero laskee reiluun 7 %:iin, kun Sote menot siirtyvät hyvinvointialueelle. Millainen on meidän kasvun tarina? Vauhtisokeuteen meillä ei ole varaa. Tarvitsemme tervettä taloutta.

-          Johanna Sipiläinen PS Hyvinvoinnin edistäminen on tärkeää kunnalle jatkossa. Tuusula investoi kouluihin ja päiväkoteihin. Lasten ja nuorten pahoinvointiin tulee kiinnittää huomioita. Lisää ennaltaehkäiseviä tekoja tarvitaan. Kaavoituksessa tulee huolehtia, ettei meillä synny ongelma asuinaluita.

-          Aarno Järvinen SDP: Näin epävarmoja aikoja meillä ei ole ollut sitten vuoden 1990. Ukrainen sota, energia hinta ja saatavuus. Suurin muutos kunnallishallinnossa sitten 100 vuoteen kun hyvinvointialueet aloittaa. Tilanne näyttää Tuusulan osalta hyvältä ainakin ensi vuodelle. Pystymmekö olemaan houkutteleva asuinpaikka työperäiselle maahanmuutolle? Eläkeläisistä tulee kunnan näkökulmasta nettomaksajia. Kulttuuripalveluiden kysyntä lisääntyy kun ihmiset jäävät eläkkeelle. Hienoa, että Mäntymäki säilyy ikäihmisten käytössä. Meidän on varauduttava joka osavuosikatsauksen yhteydessä tekemään muutoksia.

-          Ari Nyman, KESK-RKP on huolissaan kunnan velkaantumisesta. Tuusulaan rakennetaan toistaan hienompia tiloja, joita lehdissä esitellään, velkarahalla. Talousarviossa on kymmeniä uusia virkoja, tarvitaanko näitä kaikkia? Vaikka sisäilmat kouluissa saadaan kuntoon, viihtyvätkö oppilaat tuhannen hengen kampuksissa? Tuusulan keskiryhmä pitää talousarvioesitystä liian kalliina veronmaksajille.

-          Annika Lappalainen, Vihreät: Maailman talous heijastelee myös Tuusulaan, mutta meillä ei ole hätää. Tuusulassa tehdään monia asioita loistavasti. Vapaaehtoistyön koornaattorin tehtävä on tärkeä. Tarvitaan toimia luonnon hyvinvoinnin edistämiseksi. Olemme talousarvioon erittäin tyytyväisiä. Teemme talousarvioon määrärahamuutosesityksen.

-          Hanna Catani, VAS, Kuluvat vuodet ovat haastavia mutta Tuusulan tilanne on hyvä. Kouluinvestoinnit on hyvä. Vasemmiston ryhmä on tyytyväinen että virkoja on tulossa lisää ja henkilöstöä palkataan. Lainamäärän kasvu on huolestuttavaa. Tuusulan päätöksen teko on siirtynyt rakentamispainotteiseksi.

-          Mila Lehtonen, KD, Olemme 3. elinvoimaisin kunta. Tuusulalla on vetovoimaa. Nyt investoimme rohkeasti ja isolla rahalla palveluverkkoon. Meidän on mentävä rohkeasti eteenpäin. Rakennamme suuria ja muodikkaita kampuksia. Uudet tilat ovat vetovoimatekijä. Valtavan kokoiset kampukset eivät ole paraspaikka esim nepsy -piirteisille ihmisille. Suuri yhteisö on vaikea paikka puuttua kiusaamiseen. Koulu voi pahimmillaan tarjota alustan rikolliselle toiminnalle ja huumekaupalle.

-          Pasi Huuhtanen, oma valtuustoryhmä, Pormestari on puhaltanut tuulta purjeisiin. Kansliapäällikkö on tuonnut meille valtionavustuksia. Budjetissa huolestuttaa lainakannan lisäys. Henkilöstökuluihin tulee miljoonan lisäys. Jatkakaamme samaan mallia. Silti meillä pitää olla valmius käyttää jarruvarjoa tai kääntää ruorista suuntaa. 170 miljoonan toimintamenoissa ajaudumme keskustelemaan lillukanvarsista.

Sitten puheenvuoroihin

-          Anu Åberg: Nosti esille budjetissa olevan flyygelihankinnan.

-          Lauri Untamo KOK: Kiitos valtuustoryhmille ryhmäpuheenvuoroista, joissa lähes kaikissa tunnistettiin haasteelliset ajat. Lisäksi nostettiin esille, että meillä on haasteellisia vuosia edessä. Allekirjoitan nämä huomiot. Viime viikolla valtiovarainministeriö antoi ohjauksen 9 miljardin valtiontalouden säästöohjelmasta. Tänään pankin tuoreessa puolivuosittain annettavassa suhdannekatsauksessa sanotaan “Vuonna 2023 Suomen talous taantuu, ja kehitys on vaisua myös vuonna 2024”

Tuusula ei ole mikään erillinen saareke, joka olisi immuuni näille maailmantalouden muutoksille. Olemme, kuten tänään käyttäneet lisätalousarvioita, lähinnä menojen kasvattamiseen. Nyt meidän tulee olla reaktiivisempia myös avata talousarvio menojen leikkaamiseksi, kuten Aarno Järvinen ryhmäpuheenvuorossaan totesi.

 

Lisäysesitys:

Valtuusto asettaa talouden seurannalle ja vakauttamiselle indikaattorit mahdollisten talouteen negatiivisesti vaikuttavien tilanteiden varalle.

Mikäli yksikin seuraavista indikaattoreista toteutuu tai on ennustettavissa toteutua (talousarvioennusteet osavuosikatsauksissa), on kunnanhallitus velvollinen välittömästi valmistelemaan valtuustolle esityksen nyt hyväksytyn talousarvion 2023 muuttamiseksi.

Nämä indikaattorit ovat:

- Kunnan lyhytaikaisten lainojen korkojen kasvu 3 %:iin.

- Verotulojen kertymän jääminen alle 106,5 miljoonaa euroa.

- Valtionosuuksien jääminen alle 24,5 miljoonaa euroa.

- Kunnan toimintamenojen 165 miljoonan euron ylittäminen, ilman liikelaitosta.

-          Kati Lepojärvi: Kameravalvonta aloite. Kameravalvonnen selvittäminen vaarallisille tieosuuksille.

-          Sanna Kervinen KOK, Monessa ryhmä puheenvuorossa todettiin, että teemme talousarvioita poikkeuksellisessa tilanteessa. Ei vielä vuosi sitten arvattu kuinka poikkeuksellinen tilanne on. Ainoa asia, joka nyt on pysyvää on muutos. Talousarvio 2023 on sisänsä hyvä ja tasapainoinen kokonaisuus, jos mitään yllätyksiä ei tule. Julkisen talouden haasteista keskustellaan lähes joka toisessa A-studion lähetyksessä. Edustakuntavaaleihin valmistautuvat puolueet joutuvat lähes päivittäin ottamaan kantaa tulevista leikkauslistoista. Tähän talousarvioon lisääntyy paljon riskejä, kuten inflaatio ja energian hinta. Iso peikko on se, mihin tasoon korkotaso tulevan vuonna nousee. Kunnalla on hyvin suojattua lainakantaa, mutta myös paljon ns. lyhyttä lainaa, jonka korko ei ole suojattu. Lyhyiden lainojen korko on nyt 1,5% ja talousarvio on nyt tehty 2%:n oletukselle. Untamon esityksessa yksi indikaattori on lyhyen lainan koron nouseminen 3% tasoon, joka laukaisisi toimenpiteen. Hyvinvointialueen valtuustossa päätettiin viime viikolla talousarviosta. Olen huolestunut hyvinvointialuiden rahoituksesta. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa ensimmäisen toimintavuoden 65 miljoonan negatiivisella talousarviolla. Millaisia sopeutustoimia hyvinvointialueella voidaan tehdä? Yksi riski on, että hyvinvointialuiden rahoituksen tasapainottamiseksi valtio voi nipistää kuntien valtionosuuksista. Vaikka osa indikaattoreista sisältyy talousarvioon kannatan tälläista lisäysta. Näiden kirjaaminen terävöittää talouden seurantaa. Toki toivoin, että kaikki menee hyvin, emmekä joutuisi ikäviin talouden tasapainottamisen keinoihin. Taloutta on seurattava entistä tarkemmin. Lopuksi, nappasin Järvisen puheenvuorosta ”kykyä talouden tarkistuksiin pitää löytyä”. Siksi kannatan valtuutettu Untamon esitystä.

-          Johanna Sipiläinen PS: ”Muutosesitys flyygelin hinnan puolittamiselle max. 75000 euroon. Monioon ajatellun flyygelin hankinnassa täytyy hetkeksi pysähtyä miettimään, eli ottaa aikalisää.Rahaa käytetään investointeihin  valtavat määrät tällä hetkellä. Epävarmuustekijöitä on paljon, kuten tuleva sote- muutos, kustannusten nousu, ym. Täytyy muistaa ettei kalliin flyygelin pelkkä virittäminen riitä, vaan se vaatii huoltoa säilyttääkseen soitettavuuden  ja arvon. Flyygeleitä voi vuokrata useilta toimijoilta tai ostaa esimerkiksi uudenveroisiksi kunnostettuna. Esitämmekin, että puolitamme flyygelin hankintahinnan maksimissaan 75000 euroon.”

-          Annika Lappalainen: ” Lisämäärärahalisäys talousarvioon

Esitän määrärahalisäystä 50 000 € kasvatuksen ja sivistyksen toimialalle koulukuljetusmäärärahoihin kahdessa kodissa asuvien lasten koulukuljetusten järjestämiseen samoilla periaatteilla kun vuonna 2021 ja 2022.

Koulukuljetusopas määritteli kuljettamisen toteuttamisen ehdot seuraavasti: "Mikäli oppilas asuu kahden eri huoltajan kanssa Tuusulan kunnan alueella eri osoitteissa kokonaiset vuoroviikot maanantaista perjantaihin ja maksuttoman kuljetuksen myöntämisen ehdot täyttyvät lapsen molemmista osoitteesta, oppilaalle järjestetään koulukuljetus molemmista kodeista. Jos kuljetuksen myöntämisen ehdot eivät täyty oppilaan virallisesta asuinosoitteesta, ei kuljetusta järjestetä toisen huoltajan luota, vaikka kuljetusehdot täyttyisivätkin siitä osoitteesta." ”

-          Jari Anttalainen TUPU: Talousarvion valmistelun yhteydessä tiedustelimme, miten Lahelan liikenneturvallisuushankkeen pilotti etenee. Saimme vastauksen, joka ei täysin tyydyttänyt. Lahelan liikenneturvallisuudesta on tehty vuosien aikana useita valtuustoaloitteita, jotka eivät ole toistaiseksi johtaneet riittäviin toimenpiteisiin.  Näihin liittyen  on valmisteltu reilu vuosi sitten pilottisuunnitelma, jossa suunniteltiin yhteistä hanketta eri osapuolten kesken liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Nyt käsittelyssä olevassa talousarviossa ei sivulla 130 ole mainintaa liikenneturvallisuuden parantamisesta.

Ajatus oli, että kunta vastuullisena ohjaa kehittämisverkoston, asukkaiden, yhteisöjen ja mm liikenneturva, koulujen ja päiväkotien kanssa toteutettavaa yhteishanketta.  Pilotissa korostuu yhteistoiminta eri osallistujien kesken. Pelkästään kunnan toimenpiteillä ei liikenneturvallisuus parane. Tarvitaan vahvasti myös kotien, vanhempien, koulujen ja opettajien, kaikkien liikenteessä liikkuvien panosta. Asukkaiden ja etenkin jalan tai polkupyörin liikkuvien turvallisuus on parantunut, mutta ei vielä tarpeeksi.

Esitämme, että Lahelan liikenneturvallisuushankeen pilottia jatketaan osallisuuden sateenvarjon alla yhteistoiminnassa kuntakehityksen, ET Kylien kehittämisverkoston ja alueen asukkaiden sekä mm. Liikenneturvan ja poliisin kanssa. Jatketaan ja kehitetään  jo tehtyjä suunnitelmia.

Tärkeintä on, että hanke/pilotti jatkuu, liikenneturvallisuuteen panostetaan  ja asukkaat tuntevat, että kunta toimii. Kun tästä saadaan toimiva malli, se voidaan viedä myös muille alueille kunnassa.

Emme tee muutosesitystä pykälään 170 liittyen tähän puheenvuorooni , mikäli kuntaorganisaatio ( kuntakehitys) pitää lupauksensa ja Lahelan liikenneturvallisuushankeen pilottia jatketaan.

-          Elisa Laitila: 2.5.5 Vapaa-aika, 50 000€ määrärahalisäys nuorisotyölle

-          Laura Åvall KOK. Tähän aikaan vuodesta odottaa yleensä tulevaa - nyt vähän jännittää.

Mitä 2023 tuo tullessaan?

Kuten tänäänkin on todettu, meillä Tuusulassa menee suhteessa muuhun kuntakenttään hyvin ja meillä on myös monia ilonaiheita - kuten väestön kasvu ja muun muassa uudet, valmistuvat oppilaitokset, joiden uskon toimivan uusina vetotekijöinä kuntaan.

On tärkeää siis todeta, että ei ole tarvetta vajota synkkyyteen. Tärkeää ja tarvetta on pitää itsensä toimintakykyisenä kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Se on myös paras tae sille, että tärkeimpiin asioihin on mahdollista satsata myös tulevaisuudessa.

Tärkeä osa toivon viestiä onkin minusta juuri varautuminen - itsensä pitäminen toimintakykyisenä. Lilli Salmi totesi hyvin Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa, että epävarmuuteen parasta lääkettä on juuri vastuullisuus ja varautuminen.

Talousarvio on kiitettävästi rakennettu ja siinä on varauduttu moniin uhkakuviin ja epätoivottuunkin talouden kehitykseen jo ennakoiden. Tästä erityisen kiitoksen ansaitsee pormestari Kalle sekä esitystä valmistelleet virkamiehet.

Kuntalaisille tärkeä viesti on, että myös valtuusto on valmis reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin ja tilanteisiin nopeasti ja meiltä löytyy halua ja kykyä liikkua nopeasti tuusulalaisten veronmaksajien aseman turvaamiseksi.

Pidän siis valtuutettu Untamon lisäysesitystä kannatettavana lisävakuutena epävarmojen aikojen varalle. Jussi Salonen
Matkailu 2.6.2 Elinvoima, asuminen ja kehittäminen, sivu 118 Ja Tuusulanjärvi Investoinnit Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishanke, sivu 178

-          Janne Hermunen: Olen Jari Anttalaisen ehdotuksesta täysin erilinjoilla Lahelantien kameravalvonnnan muuttamisesta passiivisesta aktiiviseksi. Kyseisen tieosuuden suhteen, löytyy tutkittua tietoa tuvallisuuden suhteen eikä erilliseen tieliikenneturvallisuuden parantamiseen ole perusteita. Tätä tukee tutkimus vuosien 2017 - 2021 välisenä aikana, vain VIISI poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta,joissa ei yhdessäkään ole tapahtunut henkilövahinkoja ja vain YKSI jalankulkuonnettomuus joka sekin suojatien ulkopuolella, pois lukien aluella on tapahtunutta ikävää onnettomuutta 2016 sekä aijemmin tapahtuneita. Elämme nykyhetkessä ja kyllä historiaa kaivelemalla löytyy enemmänkin vakavia onnettomuuksia. Tutkimustulosten varjolla pidän kyseistä ehdotusta vain ja ainoastaan resurssien ja kuntalaisten varojen haaskaukselta.

-          Tästä eteenpäin sitten keskustelussa kannatettiin muutosesityksiä ja kysyttiin yksityiskohdista kysymyksiä.

-          Omasta aloitteestani kyseltiin miksi se on nyt tärkeä ja vastasin: Vuodesta 1997 olen Tuusulan kuntapolitiikassa ollut mukana. Tässä ajassa on ollut hyviä aikoja ja huonoja aikoja.

Perinteisesti olemme osavuosikatsausten yhteydessä lisänneet kuluja ja sitten tilinpäätöksen yhteydessä harmitelleet jos tulos painui negatiiviseksi.

Tässä viitattiin, että toki virkamiehet asiaa seuraavat ja reagoivat.

Tällä aloitteella sitoutetaan valtuutettuja reagoimaan heti kun taloudellinen ympäristö muuttuu niin, että meidän tavoite kestävästä talouden hoidosta vaarantuu. Lisäyksenä tässä kohtaa se on myös valtuuston viesti kuntalaisille, että olemme valmiit reagoimaan ja kantamaan vastuuta kestävästä taloudesta. Tämä osaltaan tuo lohtua siitä että emme lepää laakereilla vaan olemme reaktiivisia.

-          Jouluruuan jälkeen pidettiin ryhmien väliset neuvottelut, joissa sovittiin osa asioista. Äänestykseen meni flyygeliasia ja Untamon lisäysesitys.

o   Koulukuljetuksen määräraha lisäys päätettiin ryhmienvälisessä yksimielisesti lisätä

o   Nuorisotyön lisämäärärahasta sovittiin ryhmien välisessä että valmistellaan esitys vaikuttavuudesta ja tuodaan asia helmikuun valtuustoon

o   Talouden perälauta indikaattorien lisäys äänestiin ja äänin 35-16 päätettiin olla lisäämättä talouden perälautaindikaattoreita päätökseen.

o   Flyygelimäärärahan puolitus 38-13 päätettiin hyväksyä esityksen mukaan.

-          Untamo, Kervinen ja Åvall jätti eriävän mielipiteen:

Tuusulan valtuusto päättää vuoden 2023 talousarviosta hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. 

Energian korkea hinta, inflaatio ja korkojen kasvu tuovat Tuusulan talouden ennustettavuuteen vaikeuksia. Myös hyvinvointialueiden tuleva rahoitus tuo osaltaan epävarmuutta kuntien valtionapuihin. Tulopuolelle epävarmuutta tuo mm. yleisen taloustilanteen vaikutus työllisyyteen. Pankkien ekonimistit ennustavat seuraaville vuosille kasvun pysähtymistä, jopa taantumaa. Hyväksytty talousarvio pohjautuu väestönkasvuun, jonka toteutuminen ennakoidusta poikkeavalla tavalla heikentää myös talouden ennustettavuutta.

 

Tuusulan talousarvioon 2023 sisältyy em. seikoista johtuvia suuria riskejä. Valtuuston olisi pitänyt lisätä  talousarviopäätökseen kirjaus, joka olisi velvoittanut kunnanhallituksen valmistelemaan valtuustolle esityksen nyt hyväksytyn talousarvion 2023 muuttamiseksi, mikäli yksikin seuraavista indikaattoreista toteutuu tai on ennustettavissa toteutua (talousarvioennusteet osavuosikatsauksissa).

Nämä indikaattorit ovat:
- Kunnan lyhytaikaisten lainojen korkojen kasvu 3 %:iin.
- Verotulojen kertymän jääminen alle 106,5 miljoonaa euroa.
- Valtionosuuksien jääminen alle 24,5 miljoonaa euroa.
- Kunnan toimintamenojen 165 miljoonan euron ylittäminen, ilman liikelaitosta.

§ 171 Virkojen perustaminen vuonna 2023

-          Päätettiin ilman keskustelua.

§ 172 Työsopimussuhteisten tehtävien käyttöönotto vuonna 2023

-          Päätettiin ilman keskustelua

§ 173 Nikkanen Tytti, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kuntakehityslautakunnan uuden jäsenen valinta

-          Leena Saukko ja varalle Riitta Sedig

§ 174 Nikkanen Tytti, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston varajäsenen valinta

-          Piia Lakkapää-Hemmi

§ 175 Nikkanen Tytti, eron myöntäminen luottamustoimesta ja uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen valinta

-          Riitta Sedig

§ 176 Ilmoitusasiat / muut asiat

Aloitteita:

-          Miksi uimahallista on sauna suljettu

Lopuksi arvottiin osaako joku laulaa Maa On Niin Kaunis

maanantai 14. marraskuuta 2022

Terveisiä Tuusulan kunnan valtuuston kokouksesta maanantaina 14.11.2022

 

Terveisiä Tuusulan kunnan valtuuston kokouksesta maanantaina 14.11.2022

Tästä linkistä kokousmateriaaliin:

https://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Valtuusto/Kokous_14112022

§ 132 Valtuuston, kunnanhallituksen, konsernijaoston ja valtuustoasiain valmistelutoimikunnan kokoukset ja seminaarit vuonna 2023

-          Päätettiin esityksen mukaisesti

§ 133 Tuusulan yleiskaava 2040, kaava nro 1005, hyväksyminen

-          Osa valtuutetuista ilmoitti jääviydestä asian käsittelyyn

-          Margitta Winqvist esitti kaavan palautusta: ”Poistetaan neljä AO-2 merkintää Tuusulanjoentien ja Ruotsinkyläntien kiertoliittymän ympäriltä ja korvataan ne viranhaltijoiden Kuntakehityslautakunnan kokoukseen 13.10.2021 tekemän päätösehdotuksen mukaisesti MA- ja M-alueiksi.”

-          Jussi Salonen esitti:”AO-1 merkintä poistetaan Tuusulanjärven länsirannalta, Paijalan koulun kohdalta olevalta alueelta ja korvataan MA-merkinnällä lukuun ottamatta alueella jo olevia asuinrakennuksia.”

-          Kati Lepojärvi: ”Esitän, että Tuusulanjoentien jatke poistetaan yleiskaavaehdotuksesta, jotta:

- Ruotsinkylän tutkimusmetsän luonto- ja virkistysarvot säilyvät,

- Metsäntutkimuslaitoksen ja Luonnonvarakeskuksen tutkimushankkeet voivat jatkua suunnitellusti,

- Lahelan liikenneverkko ei kuormitu liiallisesti läpiajoliikenteestä ja liikenneturvallisuus alueella ei huonone entisestään,

- Tuusulan kunnan taloustilanne ei kuormitu liiaksi viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden mukaan tarpeettoman, kannattamattoman ja kalliin tiehankkeen toteuttamisesta.”

- Tässä oli sitten kannatettu palautusesitys, joten keskustelu jatkui palautetaanko kaava vai ei.

- Oma mielipiteeni tästä asiasta on, että metsäntutkimuslaitoksen metsäalue tulisi säilyttää virkistysalueena. Yhteystarve pitäisi toteuttaa Sahatien jatkeena Lahelaan ja Ruotsinkyläntien parantamisena, jolloin metsäalue säilyisi. Tässä yleiskaavakäsittelyssä ei mitään päätöksiä tiestä tehdä.

Ennen äänestystä saatiin aikaiseksi muotoseikka hässäkkä. Palautetaanko koko kaava vai voiko tehdä muutosesityksiä. Puheenjohtaja tulkitsi, että kaikki muutosesitykset ovat palautusesityksiä.

Äänestettiin kaikki kolme erikseen.
- Ensimmäinen äänestys Lepojärvi: 30-21, esitys kaatui
- Toinen äänestys Winqvist: äänin 32-19, esitys kaatui
- kolmas äänestys: Paijalan maisemapelto äänin 33-18, esitys kaatui

Sitten keskustelu alkoikin.

Ja päättyi samantien. Yllättävän vähällä meni yleiskaava läpi.

https://www.tuusula.fi/tiedotepalsta/show.tmpl?id=9039&sivu_id=2345

§ 134 Palveluiden järjestämistä ja palveluverkkoa koskeva suunnitelma

Tuija Reinikainen harmitteli kuinka vähän puhutaan ikäihmisten palveluista.

Aarno Järvinen esitti Kampus sanan poistoa Jokelan suunnitelmasta.

Mira Lehtinen: Onko meillä linjaus, että joka kyläkeskuksessa olisi samankaltaiset kouluverkot.

Matti Alanko: ”Palveluverkkosuunnitelma on tehty ylimitoittamalla koulut liian suuriksi. Palveluverkosta tulee siten muutama palvelupiste, eikä useista pienemmistä pisteistä koostuva verkko. Tästä kärsivät Tuusulan veronmaksajat ja ennenkaikkea pienet lapset, joiden koulumatkoista tulee väkisinkin pitkiä ja he joutuvat massiivisiin yksiköihin, joissa ei tule samaa henkeä kuin pienemmässä lähikoulussa, jossa kaikki tuntevat toisensa, niin oppilaat, koulun henkilöstö kuin vanhemmatkin.”

Liisa Palvas kyseli julkisten yhteisötilojen perään.

No joo, kovasti pitkä keskustelu tästä nyt sitten tulikin, ilman mitään konkreettisia tai kannatettuja muutosesityksiä.

§ 135 Asuntopoliittinen ohjelma

Asuntopoliittinen ohjelma toivotettiin tervetulleena työkaluna kunnan suunnitteluun. Tuusulassa nousee pientalomainen asuminen ykköstoiveeksi.

Aarno Järvinen esitti:” Sivun 17 virke "Tonttirahastoille luovuttamista ei rajoiteta, sillä tonttirahastot mahdollistavat uudet kokeilut ja pienempien rakentajien/rakennuttajien toimimisen asuntomarkkinoilla."muutettaisiin muotoon: Myös tonttirahastoille voidaan tontteja luovuttaa, sillä tonttirahastot mahdollistavat uudet kokeilut ja pienempien rakentajien/rakennuttajien toimimisen asuntomarkkinoilla. Tämä on eräänlainen "turvalauseke", siltä varalta, että ostajaksi tulisi esim. rahasto, jonka varojen alkuperässä olisi jotain epäilyttävää tai esim. joku jo aiemmin tontin ostanut rahasto  menettelisi myöhemmin tavalla, joka olisi asukkaiden etujen vastaista. Alkuperäinen teksti on luettavissa niin, että kaikille muille myynti voidaan evätä, mutta tonttirahastoille olisi aina myytävä. Tarkoitus ei ole mitenkään estää tai haitata asiallisten tonttirahastojen toimintaa. Sitähän kuvaa jo tuo jälkimmäinen virke, joka näkee tonttirahastojen innovatiivisen toiminnan positiivisena.”

§ 136 Asumisen vyöhykehinnoittelu 2023

Meni läpi muutamalla kommentilla.

§ 137 Arviointikertomus 2021, toimialueiden ja kunnanhallituksen selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja kiitteli vastauksista.

Päätetiin esityksen mukaan.

§ 138 Veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2023

Nyt kun hyvinvointialueet aloittaa niin kunnan veroprosentti tippuu ja vastaavasti valtionvero nousee.

Tuusulan vero % on ensi vuonna:

1. Kunnan tuloveroprosentti 7,​11 %

2. Kiinteistöveroprosentit

·       Yleinen kiinteistövero 1,​15 %

·       Vakituinen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,​48 %

·       Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,​35 %

·       Rakentamattoman rakennuspaikka kiinteistövero 6,​00

·       Yleishyödyllisten yhteisöjen erillinen kiinteistövero 0,​65

Päätettiin esityksen mukaan ilman keskustelua.

Oma huoleni on tässä, että pystytäänkö kunnassa pitämään talous tiukassa ohjauksessa. Kunta ottaa koko ajan lisää velkaa mutta joutuu rahoittamaan lainojen hoitamisen ja takaisin maksun pienemmällä verotulokertymällä.

§ 139 Neljännesvuosikatsaus II 1.1. - 30.9.2022

Laura Åvall kiitti, että Tuusulassa on panostettu lapsiperheisiin. Laura toivoi, että kun positiivinen kasvu Tuusulassa jatkuu, meillä olisi suunnitelmallisuutta miten uusia virkoja tuodaan. Nyt osavuosikatsauksessa avataan uusia virkoja vaikka valtuuston budjetti kokous muutaman viikon kuluttua. Lisäksi pitäisi myös huomioida ostopalveluiden mahdollisuus varhaiskasvatuksessa. Laura toivoi suunnitelmallisuutta ja skenaariotyöskentelyä.

Päätettiin esityksen mukaan.

§ 140 Eron myöntäminen kuntakehitysjohtajan virasta

Päätettiin esityksen mukaan.

§ 141 Varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palveluseteli

https://kokous.tiera.fi/sites/0b0227a68180478d/Lists/MeetingDocuments/141_090227a681819bdb.pdf

§ 142 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimus 2023-2025

Päätettiin esityksen mukaan ilman keskustelua.

§ 143 Reinikkala Vesa, luottamustoimen päättyminen ja käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Valittiin Matti Rantanen

§ 144 Reinikkala Vesa, luottamustoimen päättyminen ja uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen valinta

Valittiin Matti Rantanen

§ 145 Ahola-Leppänen Mirja, luottamustoimen päättyminen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenen valinta

Valittiin Maria Ulvinen.

§ 146 Juhila Sari, luottamustoimen päättyminen ja teknisen lautakunnan varajäsenen valinta

Valittiin Larisa Aksinovich.

§ 147 Päihdevalistus Tuusulassa, aloite

Johanna Sipiläinen esitti: että myös alakouluissa olisi päihdevalistusta.

Mira Lehtinen kannatti Johannan ajatusta. Myös Anu Åberg ja muut tätä kannatti.

Kovasti joka puolueesta tuli paheksuntaa päihteisiin ja toivetta päihdekasvatuksesta. Itse ihmettelin että miten sitten samat puolueet haluavat de-kriminalisoida päihteet (huumeet). Nyt kun nuoret kuuntelevat uutisista näitä avauksia päihteiden käytön sallimiseksi niin kovin on vaikeaa samalla yrittää nuorille perustella päihteiden vaarallisuutta.

§ 148 Pienryhmäpaikkojen lisääminen vastaamaan tarvetta, aloite

Johanna Sipiläinen kiitteli aloitteen nopeasti käsittelystä.

§ 149 Hanke listan keräämiseksi ammattitaiteilijoista, jotka voivat vierailla päiväkodeissa ja kouluissa, aloite

-          Kiitos vastauksesta palautteeseen. Nostan käden pystyyn virheen merkiksi, kun nähtävästi en saanut ajatustani riittävän selvästi aloitteeseen kirjoitettua. Aloitteessa kirjoitin:” Ammattitaiteen ja kulttuurin tekijät voisivat kouluissa ja miksei päiväkodeissakin osallistua oman alansa opetukseen musiikissa,​ kuvaamataidossa,​ ilmaisutaidossa,​ historiassa jne. Lisäksi yhteistyössä voisi tehdä taideprojekteja,​ leirejä tms. Tavoitteena olisi saada koulujen kulttuurikasvatus eläväksi ja lisää paikallista sisältöä opetukseen.Vastaus aloitteeseen menee nyt mielestäni vähän ohi. Oma tahtoni oli, että eri alojen taiteilijat olisivat voineet olla koulujen käytettävissä opetuksessa. Nyt tässä aloitteen vastauksessa otetaan kantaa vain siihen, että taiteilija on tuottaja, jolta kunta ostaa esityksen. Tällainen ajattelu on kovin yksipuolinen, vanhanaikainen ja rajaava. Ettäkö taiteilija tai taide ylipäätänsä on VAIN jotain sellaista jota joku tuottaa ja joku sen ostaa. Juuri konserttikeskus on tällainen, josta koulu voi ostaa konsertin. Kyllä tässä aloitteessa hain enemmänkin mallia, jossa taiteentekijät olisivat vuorovaikutteisessa suhteessa kouluihin-oppilaisiin. Kouluilla olisi käytössä etukäteen sovittuja taiteentekijöitä, joita he olisivat voineet käyttää opetuksessa ilman välikäsiä työpajatoimintaan tai opettamiseen sekä opetuksen tukemiseen. Nyt tässä vastauksessa rajattiin yhteistyö vain esiintymiskeikkoihin. Esimerkkinä tällaisesta hankkeesta voisi olla, vaikka ympäristötaideteos, joka toteutettiin taiteilijan ja nuorten yhteistyönä Lahelan tertun pihalle. Tämä ajattelu ei mielestäni tue strategiaamme kulttuurikuntana. Harmi, että lautakunnalla ja hallituksella on kunnassamme näin yksipuolinen, rajaava suhtautuminen taidekasvatukseen. Jos palauttaminen saa valtuutettujen joukossa kannatusta, niin mielelläni palauttaisin tämän uudelleenvalmisteluun juuri tuon aloitteessa esitetyn ehdotuksen edistämiseksi.

-          Virpi vastasi että Tuusula on tehnyt kulttuurikasvatussuunnitelman. Olemme nyt laatimassa toisen asteen kulttuurikasvatuksen ohjelman. Se olisi voinut olla tässä aloitteessa liitteenä.

-          Annika Lappalainen toivoi, että viranhaltijat vastaisivat rohkeasti aloitteisiin: 'voidaanko toteuttaa vai ei' ja kannatti palautusesitystä.

-          Jari Anttalainen kertoi Laurin hyvin avanneen aloitteensa ja jäi miettimään Virpin vastausta.

-          Myös Ulla Rosenqvist kannatti palautusta.

        Janne Mellin kysyi haluaako Lauri aloitteellaan taiteilijat talkootöihin kouluihin, johon vastasin, että ammattitaiteilijoille tulee maksaa tehdystä työstä ammattilaisen palkka.

-          Aloite palautettiin takaisin valmisteluun.


Aloite 23.5.2022:Lauri Untamo esitti seuraavan valtuustoaloitteen:

"Esitän valtuustoaloitteena, että Tuusulan sivistystoimi käynnistää hankkeen, jossa kerätään lista Tuusulan alueella toimivista ja asuvista ammattitaiteilijoista, jotka voisivat vierailla kouluissa. Ammattitaiteen ja kulttuurin tekijät voisivat kouluissa ja miksei päiväkodeissakin osallistua oman alansa opetukseen musiikissa, kuvaamataidossa, ilmaisutaidossa, historiassa jne. Lisäksi yhteistyössä voisi tehdä taideprojekteja, leirejä tms. Tavoitteena olisi saada koulujen kulttuurikasvatus eläväksi ja lisää paikallista sisältöä opetukseen. Samalla hanke tukee alueen paikallisia taiteentekijöitä. Toiminnalla voidaan vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta, kulttuuri- ja taideosaamista sekä vahvistaa koulun taide- ja kulttuurikasvatusta. Lisäksi tämä voisi lisätä lasten ja nuorten hakeutumista kulttuuri- ja taideharrastusten pariin. Sivistystoimi koordinoi tätä toimintaa sekä vakiinnuttaa tämän osaksi vuosittaista toimintaa."

Aloitteen vastaus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastaus aloitteeseen:


Käytämme laajasti eri alojen ammattilaisia  

Tuusula on kulttuurikunta, jonka tavoitteena on, että kulttuuri koskettaa jokaista kuntalaista. Kunta pitää tärkeänä, että taiteen ja kulttuurin palvelut ovat monipuolisia ja ammattimaisesti tuotettuja.  

Tuusulan kulttuuripalveluilla on verkkosivuillaan jatkuva esiintyjähaku: https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=9327. Esiintyjähaun kautta saadaan yhteydenottoja paikallisilta sekä muualta Suomesta ja ulkomailla toimivilta ammattitaiteilijoilta heidän palveluistaan, uusista esityskokonaisuuksista sekä erilaisista tuotannoista. Lisäksi yhteistyötä tehdään esimerkiksi Konserttikeskuksen kanssa, joka ylläpitää omaa rekisteriään alansa ammattitaiteilijoista. Näiden tahojen palvelut ovat myös koulujen käytössä.  

Kulttuuripalvelut maksaa taiteellisesta työstä asianmukaisen korvauksen. Vuonna 2021 työtilaisuuksia oli yli kuudellekymmenelle kulttuurin ja taiteen ammattilaiselle. Suuri osa näistä työtilaisuuksista liittyy lastenkulttuuriin, kuten kaksi kertaa vuodessa järjestettävään Skidiviikkoon sekä kesäkaudella järjestettäviin lasten taideleireihin. Vuonna 2022 palkattujen taiteilijoiden määrä lisääntyy Tuusulan taiteiden yön siirryttyä kunnan järjestämäksi. Tuusula kokeili ensimmäistä kertaa vuonna 2022 kesätaiteilijan palkkaamisen työsuhteeseen. Työpaikkaan oli avoin haku.  

§ 150 K9-tyyppinen kulttuurin ja liikunnan käyttöön motivoiva kortti vähävaraisille kuntalaisille, aloite

-          Annika Lappalainen myös muistutti liikunnan merkityksestä.

§ 151 Tuusulan kunta mukaan Mielenturvaa-verkostoon, aloite

§ 152 Asunnottomuuden poistamisen tavoitteiden asettaminen ja seuraaminen, aloite

§ 153 Ilmoitusasiat / muut asiat

Aloitteet:

- 044 -alkuiset postinumerot Tuusulassa pitäisi muuttaa 043- Tuusula alkuisiksi.

- Nuorisotoiminnan kehittäminen kesänajaksi

- Viheraluiden säästäminen

- Frisbiigolf rata Tuusulaan. 

- Sisäampuradan perustaminen Tuusulaan

- Tuomaalan metsän hoito

- Selkokielen käyttöönotto Tuusulan kunnan palveluissatorstai 22. syyskuuta 2022

Keski-Uudenmaan hyvinvointialuevaltuusto 22.9.2022

 

Terveisiä Hyvinvointialueen valtuuston kokouksesta 22.9.2022!

Kokous pidettiin tällä kertaa Järvenpään lukiossa. Kahden poissaollessa lähdettiin käymään listaa läpi. Kokouksen aineista löytyy: https://keuh.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_2292022

§ 51 Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta¨

Anne Uotinen erosi muuton vuoksi, ja uudeksi valittiin Jarno Mäkinen.

§ 52 Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen valinta

Kyösti Jauhiainen erosi muuton vuoksi ja uudeksi valittiin Veikko Seuna, SIT (Tupu), Tuusula

Seuraavat pykälät 53-62 olivat täysin puheenjohtajan yksinpuhelua. Asiat nuijittiin pöytään ilman keskustelua. Kannattaa hypätä tekstissä suoraan pykälään 63.

§ 53 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hyvinvointialueelle antaman selvityksen täydentäminen Valtuusto päätti ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymän hallintopäällikön 23.6.2022 § 3 ja 8.9.2022 § 5 tekemät selvityksen täydennykset ja että Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymän yhtymähallituksen 15.2.2022 § 20 selvityksessä sekä hallintopäällikön edellä mainituissa täydennyksissä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle.

§ 54 Eteva kuntayhtymän Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle antaman erityishuoltopiirin omaisuutta, sopimuksia ja vastuita koskevan selvityksen täydennys

Valtuusto merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän antaman liitteiden mukaisen selvityksen.

§ 55 Vantaan kaupungin selvityksen täydennys Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle pelastustoimelta siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista

Aluevaltuusto päätti: ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Vantaan kaupungin selvityksen.Ja merkitä tiedoksi varattu oikeus täydentää annettua selvitystä tarvittaessa.

§ 56 Järvenpään kaupungin selvityksen täydennys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Päätetiin ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Järvenpään kaupungin 6.6.2022 § 5 tekemän selvityksen täydennyksen, että Järvenpään kaupunginhallituksen 16.2.2022 § 48 selvityksessä sekä edellä mainitussa täydennyksessä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

§ 57 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Päätettiin, että Uudenmaan päihdehuoltokuntayhtymän selvityksessä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

§ 58 Mäntsälän kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Päätettiin, että Mäntsälän kunnanhallituksen 14.2.2022 § 39 selvityksessä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

§ 59 Hyvinkään kaupungin hyvinvointialueelle annettavan selvityksen täydennys

Päätettiin ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Hyvinkään kaupungin 4.7.2022 § 192 tekemän lisäselvityksen. Ja että Hyvinkään kaupunginhallituksen 28.2.2022 § 54 selvityksessä sekä edellä mainituissa täydennyksissä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

§ 60 Pornaisten kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Päätettiin, että Pornaisten kunnanhallituksen 21.2.2022 § 25 selvityksessä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

§ 61 Tuusulan kunnan selvityksen antaminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Päätettiin, että Tuusulan kunnanhallituksen 28.2.2022 § 79 selvityksessä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

§ 62 Nurmijärven kunnan selvityksen antaminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Päätettiin, että Nurmijärven kunnanvaltuuston 28.2.2022 § 12 selvityksessä sekä edellä mainituissa täydennyksissä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

Tähän loppuikin sitten puheenjohtajan yksin puhelu noin kello 18:22 ja alkoi kunnon ralli.

§ 63 Uudet valtuustoaloitteet

Reija Taipila (KD) muistutti meitä haasteista löytää uusia työntekijöitä hoitoalalle. Este paluulle hoiva alalle on unohtuneet taitot hoitotyöstä. Tarvitaan työhön paluu koulutusta palaaville.  Tätä voisi tehdä yhteistyötä alan ammattikorkeakoulun kanssa. KD:n valtuustoaloite: esitämme että hyvinvointi alue selvittää yhteistyötahojen kanssa mahdollisuuksia paluukoulutukseen.

§ 64 Hyvinvointialueen johtajan valinta

Pirjo Laitinen-Parkkonen poistui jäävinä kokouksesta.

Monica Hostio esitteli hyvinvointialueenjohtajan rekrytointiprosessin vaiheita.

Petja Harakka esitteli miten valinta suoritetaan

Puheenjohtajan avattua keskustelun oli jo 12 puheenvuoropyyntöä jonossa.

Ensimmäisen puheenvuoron käytti aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu (KOK). Helinä muistutti, että päätös luo suuntaan hyvinvointialueen tulevaisuudelle. Helinä lupasi äänensä Pirjo Laitinen-Parkkosella, joka on ollut mukana jo kuntien KUUMA yhteistyön alkumetreiltä alkaen.

Demarin ryhmäpuheenvuoro, Irma Pahlman kiitteli prosessia.

PS ryhmäpuheenvuorossa Mari Valve kiitteli rekryprosessin läpivienneitä tahoja. Valtuustoryhmä toivoi kärkiehdokkaiden haastattelua, mutta pyyntö tuli liian myöhään. Mari painotti, että tarvitaan henkilöä joka pystyy tekemään uutta mutta myös tunnistaa toimivan vanhan. Halutaan joukkuepelaajaa.

Keskusta valtuustoryhmä (Tarja Edry) lähti miettimään millaista johtajaa tarvitaan: muutos johtajaa, joka vie muutoksen perustasolla saakka joka myös ymmärtää taloutta. Hakijoista erottui hyvin viiden kärki, jotka haastateltiin. Näistä 3 pääsi jatkoon. Myös kykytestausta on tehty hakijoille. Nämä tuloksen on prosessissa sivuutettu. Kykyarvioinnin tuloksia ei näytetty valintaryhmälle. Hallitukselle ne annettiin suullisesti. Konsultti ei halunnut näitä näyttää koska ”voitte tehdä näistä vääriä johtopäätöksiä” Yksi hakija oli kuulemma näistä yli muiden. (Puheenjohtaja muistutti, että soveltuvuusarvioiden läpikäynti ei ole mahdollisista julkisessa valtuuston kokouksessa) Tarja kyseenalaisti onko tässä oikeasti haluttu Suomen parasta. Keskusta on osoittanut puheissaan halua muutokselle.

Valtuutettu Lintula piti Vihreiden ryhmäpuheenvuoron. Vihreät kiitteli kaikki valinnassa mukana olleita henkilöitä. Yhdessä suunniteltu prosessi on viety loppuun. Vihreät myös kiitteli kaikkia hakijoita. Erityiskiitokset annettiin kärkihakijoille. Tarvitsemme parhaan mahdollisen osaajan. Haluamme uudistajan. Vihreät antoi tukensa Pirjolle. Puheenjohtaja vahingossa keskeytti puheenvuoron, mutta antoi luvan jatkaa. Tiia Lintula myös muistutti että olemme kaikki vastuussa hyvinvointialueen onnistumisessa. Tiia painotti valmentavaa johtamista.

Mimmi Launiala, VAS, oli pahoillaan ryhmäpuheevuorossaan, että hakuprosessi oli myöhemmin kuin muilla hyvinvointialuiella. Meillä on yli 40 miljoonan euron ylitysuhka. Koululaiset eivät saa lääkärin palveluita yms. AVI:iin on lähtenyt paljon valituksia, että palveluista ei pystytä tarjoamaan. Meidän pitäisi uudistaa rakenteita. Avointa yhteistyötä henkilöstöjärjestöjen kanssa pitää olla jatkossakin.

Reija Taupila, KD ryhmäpuheenvuoro: Millainen ymmärrys johtajalla on organisaatiosta ja Keski-Uudenmaan alueesta yleensä. Onko johtajalla hyvät verkostot ministeriöön. KD antoi tukensa Pirjolle.

Viimeinen ryhmäpuheenvuoro valtuutettu Morelius, Liike Nyt. Molemmat kärki ehdokkaat täyttävät asetetut vaatimukset. Tummat ovat tulevaisuuden pilvet sotessa. Jos Keusote olisi laiva, ei kippari voisi purjehtia Atlantin yli, tekemätön paikka selvitä kuivin jalon. Onnea etukäteen uudelle hyvinvointijohtajalle, sitä tarvitaan.

Tähän väliin puheenjohtajan antoi 10 minuutin tauon.

Seuraavan puheenvuoron käytti valtuutettu Järvinen. Ks, https://youtu.be/ZUoaInwtbiY “tehdään tänään hyvä valinta”

Sirkka Rousu kuvasi hyvän johtajan ominaisuuksi: Strateginen ja muutoksen johtaminen, sidosryhmäyhteistyö, ihmisten johtaminen, mukana eläminen, kuunteleminen, dialogi. Sirkka kannatti Pirjoa.

Jorma Piisinen toivoi, että organisaatio toimii tehokkaasti. Henkilöstön vaihtuvuus % on ollut korkea, joka on keusotessa johtunut johtamisesta. Myös Keusoten talous on ylittänyt jatkuvasti budjetin. Jorma kertoi, että luottamushenkilöt olisivat torpanneet sopeutustoimet. Jorma kannatti Mikko Komulaista.

Lassi Markkanen, luottamushenkilönä on tullut tehtyä hyviä ja huonoja päätöksiä. Päätöksen teon pitäisi perustua faktoihin, mutta henkilövalinnoissa sekoittuu mukaan myös tunteet, sympatiat ja antipatiat. Meillä tänään jokainen saa suljetussa lippuäänestyksessä toimia omantunnon mukaan. Lassi kannatti Mikko Komulaista.

Maiju Tapiolinna, haastavassa tehtävässä ei ole varaa epäonnistumiseen. Maijun mielestä Mikko Komulainen olisi pätevin.

Satu Lampi kiitteli kaikkia hakijoita. Satu odotti että oltaisiin päästy henkilökohtaisesti haastattelemaan. Harmittavaa, että kaikkea tietoa ei jaettu valtuutetuille. Satu kannatti muutosta, Mikkoa.

Matti Vanhanen, voimme valita vain yhden johtajan. Ei ole hyvä, jos valtuutetut jakaantuvat kahden ehdokkaan puolueisiin. Nyt valitaan johtaja vastuulliseen tehtävään joka saa mandaatin valtuustolta. Kukaan näistä hakijoista ei ole ollut yhteydessä Mattiin Matin ollessa valtionvarainministeri.

Valtuutettu Pahlman, ääni menee Pirjolle. Keski-Uudenmaan alue on monella mittarilla Suomen ykkönen. Pirjo on ollut Hus ratkaisun valmistelussa keskiössä. Hus on tärkeä edunvalvonnallinen haaste meille.

Luukkonen sanoi, että keskusta nosti ryhmäpuheenvuorossaan kissan pöydällä. Onko valintaprosessi ollut avoin ja reilu, onko siinä valitusmahdollisuus?

Tuija Reinikainen ei tunnista, etteikö valinta olisi ollut tasapuolinen. Olemme eläneet Keusote aikaa 5-6 vuotta. Pitäisikö kysyä itseltämme miten olemme johtaneet Keusotea, jos se ei ole onnistunut. Johtaja ei johda yksin vaan yhdessä valtuuston ja hallituksen kanssa.

Sari Silventoinen en tunne kumpaakaan ehdokasta. Ei ystävyyssuhdetta. Täysin kokematon poliitikko. Olen tehnyt oman päätöksen, itse. Mun perusta on ollut työhakemukset, henkilöarviot, teams haastattelut. Googlasin heidät. Työskentelen lääkärinä Oma Hämeen alueella. Mietin kumpi ehdokkaista toimii parhaiten HUS:in kanssa. HUS neuvotteluihin, ei voi mennä harjoittelemaan. Keusoten muodostaminen ei ole ollut helppoa. Emme tiedä olisiko joku toinen voinut toimia paremmin. Tarvitsemme meihin sitoutuneen johtajan. Mihin perustuu väite että lääkäripula johtuisi nykyjohdosta. Tämä ei perustu todellisuuteen. Disinformaatiota on ollut alueen lehdissä. Keusoten lääkärit ovat harmissaan mediassa käydyssä keskustelussa. Lääkäreiden mielestä ollaan nyt menossa OK suuntaan. Esitän toiveen, että jokainen valtuutettu äänestää omasta mielestään parasta ehdokasta, ei ketään vastaan. Äänestyspäätös pitää perustua tietoon eikä disinformaatioon. Minun ääni menee Pirjolle

Valtuutettu Edry kannattaa Mikkoa.

Valtuutettu Korkeakoski, tarkastuslautakunnan puolesta kertoi että tarkastuslautakunta tulee ottamaan hyvinvointijohtajan valintaprosessin erityistarkastuksen kohteeksi. (tämän jälkeen alkoi keskustelu, että Korkeakoskella ei ollut tarkastuslautakunnan mandaattia tällaista esittää)

Ja sitten äänestettiin.

Vaaleissa annettiin 69 ääntä. Mikko Komulainen 35, Pirjo Laitinen-Parkkonen 33.

Mikko Komulainen valittiin.

Kirjoitin omankin puheenvuoron, mutta koska puheita oli jo pidetty paljon niin en tätä ääneen lukenut vaan julkaisen sen nyt tässä.

Puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja hyvinvointialueen johtaja kandidaatit.

Johtajan valinta tähän organisaatioon on meidän tulevaisuutemme kannalta merkityksellisempää kun strategian tai talousarvion hyväksyminen. Hyvä johtaja saa hyvinvointialueen menestymään ja loistamaan, kun taas huono johtaja huolimatta valtuuston ja hallituksen päätöksistä ajaa meidät perikatoon. Haluan uskoa, että tänään valitsemme hyvin johtajan.

Valittavalle hyvälle johtajalle on meidän nyt syytä antaa evästyksen mitä häneltä odotamme. Nyt on se hetki, kun liittomme uuden johtajan kanssa siunataan. Eli nyt pitää joko sitoutua tai paeta.

Minun evästykseni uudelle johtajalle on

1)      Älä korjaa mitään, mikä ei ole rikki

2)      Vaikka nyt johtajaksi nimitetään pitää johtajuus kuitenkin nöyrästi organisaatiossa ansaita

3)      Ole läsnä ja kuuntele, ole oikeudenmukainen, luota ja näytä suuntaa

4)      Ole mahdollistaja, tee parhaasi, jotta alaisesi loistavat

Nyt valittavan johtajan tulee luotsata organisaatiota talouden kannalta kestävällä tavalla. Meillä kun ei ole varaa kaikkeen, niin vahvasti pitää pystyä priorisoimaan mikä on kulloinkin vaikuttavinta palvelua ja miten se taloudellisesti kestävälle pohjalle rakennetaan. Mutta ennen kaikkea uusi johtaja on myös organisaation veturi ja henkilöstön johtaja. Palvelut, joita järjestämme tuotamme ovat ihmisvoimin tuotettuja. Aikanaan kun Pohjola sairaalaa rakennettiin, oli sairaalalla vain kaksi mittaria henkilöstön hyvinvointi ja potilaiden läpi menoaika sairastumisesta tervehtymiseen. Toivoin nämä kaksi mittari olevan myös uuden johtajan fokuksessa.

------------------------------------

Tämä on täysin Laurin näkökulmasta kirjoitettu Laurin kuulemana ja näkemänä, eikä edusta mitään virallista linjaa. Kokous pöytäkirja julkaistaan aikanaan ja kokous oli myös juutubessa nähtävä.