maanantai 14. marraskuuta 2022

Terveisiä Tuusulan kunnan valtuuston kokouksesta maanantaina 14.11.2022

 

Terveisiä Tuusulan kunnan valtuuston kokouksesta maanantaina 14.11.2022

Tästä linkistä kokousmateriaaliin:

https://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Valtuusto/Kokous_14112022

§ 132 Valtuuston, kunnanhallituksen, konsernijaoston ja valtuustoasiain valmistelutoimikunnan kokoukset ja seminaarit vuonna 2023

-          Päätettiin esityksen mukaisesti

§ 133 Tuusulan yleiskaava 2040, kaava nro 1005, hyväksyminen

-          Osa valtuutetuista ilmoitti jääviydestä asian käsittelyyn

-          Margitta Winqvist esitti kaavan palautusta: ”Poistetaan neljä AO-2 merkintää Tuusulanjoentien ja Ruotsinkyläntien kiertoliittymän ympäriltä ja korvataan ne viranhaltijoiden Kuntakehityslautakunnan kokoukseen 13.10.2021 tekemän päätösehdotuksen mukaisesti MA- ja M-alueiksi.”

-          Jussi Salonen esitti:”AO-1 merkintä poistetaan Tuusulanjärven länsirannalta, Paijalan koulun kohdalta olevalta alueelta ja korvataan MA-merkinnällä lukuun ottamatta alueella jo olevia asuinrakennuksia.”

-          Kati Lepojärvi: ”Esitän, että Tuusulanjoentien jatke poistetaan yleiskaavaehdotuksesta, jotta:

- Ruotsinkylän tutkimusmetsän luonto- ja virkistysarvot säilyvät,

- Metsäntutkimuslaitoksen ja Luonnonvarakeskuksen tutkimushankkeet voivat jatkua suunnitellusti,

- Lahelan liikenneverkko ei kuormitu liiallisesti läpiajoliikenteestä ja liikenneturvallisuus alueella ei huonone entisestään,

- Tuusulan kunnan taloustilanne ei kuormitu liiaksi viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden mukaan tarpeettoman, kannattamattoman ja kalliin tiehankkeen toteuttamisesta.”

- Tässä oli sitten kannatettu palautusesitys, joten keskustelu jatkui palautetaanko kaava vai ei.

- Oma mielipiteeni tästä asiasta on, että metsäntutkimuslaitoksen metsäalue tulisi säilyttää virkistysalueena. Yhteystarve pitäisi toteuttaa Sahatien jatkeena Lahelaan ja Ruotsinkyläntien parantamisena, jolloin metsäalue säilyisi. Tässä yleiskaavakäsittelyssä ei mitään päätöksiä tiestä tehdä.

Ennen äänestystä saatiin aikaiseksi muotoseikka hässäkkä. Palautetaanko koko kaava vai voiko tehdä muutosesityksiä. Puheenjohtaja tulkitsi, että kaikki muutosesitykset ovat palautusesityksiä.

Äänestettiin kaikki kolme erikseen.
- Ensimmäinen äänestys Lepojärvi: 30-21, esitys kaatui
- Toinen äänestys Winqvist: äänin 32-19, esitys kaatui
- kolmas äänestys: Paijalan maisemapelto äänin 33-18, esitys kaatui

Sitten keskustelu alkoikin.

Ja päättyi samantien. Yllättävän vähällä meni yleiskaava läpi.

https://www.tuusula.fi/tiedotepalsta/show.tmpl?id=9039&sivu_id=2345

§ 134 Palveluiden järjestämistä ja palveluverkkoa koskeva suunnitelma

Tuija Reinikainen harmitteli kuinka vähän puhutaan ikäihmisten palveluista.

Aarno Järvinen esitti Kampus sanan poistoa Jokelan suunnitelmasta.

Mira Lehtinen: Onko meillä linjaus, että joka kyläkeskuksessa olisi samankaltaiset kouluverkot.

Matti Alanko: ”Palveluverkkosuunnitelma on tehty ylimitoittamalla koulut liian suuriksi. Palveluverkosta tulee siten muutama palvelupiste, eikä useista pienemmistä pisteistä koostuva verkko. Tästä kärsivät Tuusulan veronmaksajat ja ennenkaikkea pienet lapset, joiden koulumatkoista tulee väkisinkin pitkiä ja he joutuvat massiivisiin yksiköihin, joissa ei tule samaa henkeä kuin pienemmässä lähikoulussa, jossa kaikki tuntevat toisensa, niin oppilaat, koulun henkilöstö kuin vanhemmatkin.”

Liisa Palvas kyseli julkisten yhteisötilojen perään.

No joo, kovasti pitkä keskustelu tästä nyt sitten tulikin, ilman mitään konkreettisia tai kannatettuja muutosesityksiä.

§ 135 Asuntopoliittinen ohjelma

Asuntopoliittinen ohjelma toivotettiin tervetulleena työkaluna kunnan suunnitteluun. Tuusulassa nousee pientalomainen asuminen ykköstoiveeksi.

Aarno Järvinen esitti:” Sivun 17 virke "Tonttirahastoille luovuttamista ei rajoiteta, sillä tonttirahastot mahdollistavat uudet kokeilut ja pienempien rakentajien/rakennuttajien toimimisen asuntomarkkinoilla."muutettaisiin muotoon: Myös tonttirahastoille voidaan tontteja luovuttaa, sillä tonttirahastot mahdollistavat uudet kokeilut ja pienempien rakentajien/rakennuttajien toimimisen asuntomarkkinoilla. Tämä on eräänlainen "turvalauseke", siltä varalta, että ostajaksi tulisi esim. rahasto, jonka varojen alkuperässä olisi jotain epäilyttävää tai esim. joku jo aiemmin tontin ostanut rahasto  menettelisi myöhemmin tavalla, joka olisi asukkaiden etujen vastaista. Alkuperäinen teksti on luettavissa niin, että kaikille muille myynti voidaan evätä, mutta tonttirahastoille olisi aina myytävä. Tarkoitus ei ole mitenkään estää tai haitata asiallisten tonttirahastojen toimintaa. Sitähän kuvaa jo tuo jälkimmäinen virke, joka näkee tonttirahastojen innovatiivisen toiminnan positiivisena.”

§ 136 Asumisen vyöhykehinnoittelu 2023

Meni läpi muutamalla kommentilla.

§ 137 Arviointikertomus 2021, toimialueiden ja kunnanhallituksen selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja kiitteli vastauksista.

Päätetiin esityksen mukaan.

§ 138 Veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2023

Nyt kun hyvinvointialueet aloittaa niin kunnan veroprosentti tippuu ja vastaavasti valtionvero nousee.

Tuusulan vero % on ensi vuonna:

1. Kunnan tuloveroprosentti 7,​11 %

2. Kiinteistöveroprosentit

·       Yleinen kiinteistövero 1,​15 %

·       Vakituinen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,​48 %

·       Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,​35 %

·       Rakentamattoman rakennuspaikka kiinteistövero 6,​00

·       Yleishyödyllisten yhteisöjen erillinen kiinteistövero 0,​65

Päätettiin esityksen mukaan ilman keskustelua.

Oma huoleni on tässä, että pystytäänkö kunnassa pitämään talous tiukassa ohjauksessa. Kunta ottaa koko ajan lisää velkaa mutta joutuu rahoittamaan lainojen hoitamisen ja takaisin maksun pienemmällä verotulokertymällä.

§ 139 Neljännesvuosikatsaus II 1.1. - 30.9.2022

Laura Åvall kiitti, että Tuusulassa on panostettu lapsiperheisiin. Laura toivoi, että kun positiivinen kasvu Tuusulassa jatkuu, meillä olisi suunnitelmallisuutta miten uusia virkoja tuodaan. Nyt osavuosikatsauksessa avataan uusia virkoja vaikka valtuuston budjetti kokous muutaman viikon kuluttua. Lisäksi pitäisi myös huomioida ostopalveluiden mahdollisuus varhaiskasvatuksessa. Laura toivoi suunnitelmallisuutta ja skenaariotyöskentelyä.

Päätettiin esityksen mukaan.

§ 140 Eron myöntäminen kuntakehitysjohtajan virasta

Päätettiin esityksen mukaan.

§ 141 Varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palveluseteli

https://kokous.tiera.fi/sites/0b0227a68180478d/Lists/MeetingDocuments/141_090227a681819bdb.pdf

§ 142 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimus 2023-2025

Päätettiin esityksen mukaan ilman keskustelua.

§ 143 Reinikkala Vesa, luottamustoimen päättyminen ja käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Valittiin Matti Rantanen

§ 144 Reinikkala Vesa, luottamustoimen päättyminen ja uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen valinta

Valittiin Matti Rantanen

§ 145 Ahola-Leppänen Mirja, luottamustoimen päättyminen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenen valinta

Valittiin Maria Ulvinen.

§ 146 Juhila Sari, luottamustoimen päättyminen ja teknisen lautakunnan varajäsenen valinta

Valittiin Larisa Aksinovich.

§ 147 Päihdevalistus Tuusulassa, aloite

Johanna Sipiläinen esitti: että myös alakouluissa olisi päihdevalistusta.

Mira Lehtinen kannatti Johannan ajatusta. Myös Anu Åberg ja muut tätä kannatti.

Kovasti joka puolueesta tuli paheksuntaa päihteisiin ja toivetta päihdekasvatuksesta. Itse ihmettelin että miten sitten samat puolueet haluavat de-kriminalisoida päihteet (huumeet). Nyt kun nuoret kuuntelevat uutisista näitä avauksia päihteiden käytön sallimiseksi niin kovin on vaikeaa samalla yrittää nuorille perustella päihteiden vaarallisuutta.

§ 148 Pienryhmäpaikkojen lisääminen vastaamaan tarvetta, aloite

Johanna Sipiläinen kiitteli aloitteen nopeasti käsittelystä.

§ 149 Hanke listan keräämiseksi ammattitaiteilijoista, jotka voivat vierailla päiväkodeissa ja kouluissa, aloite

-          Kiitos vastauksesta palautteeseen. Nostan käden pystyyn virheen merkiksi, kun nähtävästi en saanut ajatustani riittävän selvästi aloitteeseen kirjoitettua. Aloitteessa kirjoitin:” Ammattitaiteen ja kulttuurin tekijät voisivat kouluissa ja miksei päiväkodeissakin osallistua oman alansa opetukseen musiikissa,​ kuvaamataidossa,​ ilmaisutaidossa,​ historiassa jne. Lisäksi yhteistyössä voisi tehdä taideprojekteja,​ leirejä tms. Tavoitteena olisi saada koulujen kulttuurikasvatus eläväksi ja lisää paikallista sisältöä opetukseen.Vastaus aloitteeseen menee nyt mielestäni vähän ohi. Oma tahtoni oli, että eri alojen taiteilijat olisivat voineet olla koulujen käytettävissä opetuksessa. Nyt tässä aloitteen vastauksessa otetaan kantaa vain siihen, että taiteilija on tuottaja, jolta kunta ostaa esityksen. Tällainen ajattelu on kovin yksipuolinen, vanhanaikainen ja rajaava. Ettäkö taiteilija tai taide ylipäätänsä on VAIN jotain sellaista jota joku tuottaa ja joku sen ostaa. Juuri konserttikeskus on tällainen, josta koulu voi ostaa konsertin. Kyllä tässä aloitteessa hain enemmänkin mallia, jossa taiteentekijät olisivat vuorovaikutteisessa suhteessa kouluihin-oppilaisiin. Kouluilla olisi käytössä etukäteen sovittuja taiteentekijöitä, joita he olisivat voineet käyttää opetuksessa ilman välikäsiä työpajatoimintaan tai opettamiseen sekä opetuksen tukemiseen. Nyt tässä vastauksessa rajattiin yhteistyö vain esiintymiskeikkoihin. Esimerkkinä tällaisesta hankkeesta voisi olla, vaikka ympäristötaideteos, joka toteutettiin taiteilijan ja nuorten yhteistyönä Lahelan tertun pihalle. Tämä ajattelu ei mielestäni tue strategiaamme kulttuurikuntana. Harmi, että lautakunnalla ja hallituksella on kunnassamme näin yksipuolinen, rajaava suhtautuminen taidekasvatukseen. Jos palauttaminen saa valtuutettujen joukossa kannatusta, niin mielelläni palauttaisin tämän uudelleenvalmisteluun juuri tuon aloitteessa esitetyn ehdotuksen edistämiseksi.

-          Virpi vastasi että Tuusula on tehnyt kulttuurikasvatussuunnitelman. Olemme nyt laatimassa toisen asteen kulttuurikasvatuksen ohjelman. Se olisi voinut olla tässä aloitteessa liitteenä.

-          Annika Lappalainen toivoi, että viranhaltijat vastaisivat rohkeasti aloitteisiin: 'voidaanko toteuttaa vai ei' ja kannatti palautusesitystä.

-          Jari Anttalainen kertoi Laurin hyvin avanneen aloitteensa ja jäi miettimään Virpin vastausta.

-          Myös Ulla Rosenqvist kannatti palautusta.

        Janne Mellin kysyi haluaako Lauri aloitteellaan taiteilijat talkootöihin kouluihin, johon vastasin, että ammattitaiteilijoille tulee maksaa tehdystä työstä ammattilaisen palkka.

-          Aloite palautettiin takaisin valmisteluun.


Aloite 23.5.2022:Lauri Untamo esitti seuraavan valtuustoaloitteen:

"Esitän valtuustoaloitteena, että Tuusulan sivistystoimi käynnistää hankkeen, jossa kerätään lista Tuusulan alueella toimivista ja asuvista ammattitaiteilijoista, jotka voisivat vierailla kouluissa. Ammattitaiteen ja kulttuurin tekijät voisivat kouluissa ja miksei päiväkodeissakin osallistua oman alansa opetukseen musiikissa, kuvaamataidossa, ilmaisutaidossa, historiassa jne. Lisäksi yhteistyössä voisi tehdä taideprojekteja, leirejä tms. Tavoitteena olisi saada koulujen kulttuurikasvatus eläväksi ja lisää paikallista sisältöä opetukseen. Samalla hanke tukee alueen paikallisia taiteentekijöitä. Toiminnalla voidaan vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta, kulttuuri- ja taideosaamista sekä vahvistaa koulun taide- ja kulttuurikasvatusta. Lisäksi tämä voisi lisätä lasten ja nuorten hakeutumista kulttuuri- ja taideharrastusten pariin. Sivistystoimi koordinoi tätä toimintaa sekä vakiinnuttaa tämän osaksi vuosittaista toimintaa."

Aloitteen vastaus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastaus aloitteeseen:


Käytämme laajasti eri alojen ammattilaisia  

Tuusula on kulttuurikunta, jonka tavoitteena on, että kulttuuri koskettaa jokaista kuntalaista. Kunta pitää tärkeänä, että taiteen ja kulttuurin palvelut ovat monipuolisia ja ammattimaisesti tuotettuja.  

Tuusulan kulttuuripalveluilla on verkkosivuillaan jatkuva esiintyjähaku: https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=9327. Esiintyjähaun kautta saadaan yhteydenottoja paikallisilta sekä muualta Suomesta ja ulkomailla toimivilta ammattitaiteilijoilta heidän palveluistaan, uusista esityskokonaisuuksista sekä erilaisista tuotannoista. Lisäksi yhteistyötä tehdään esimerkiksi Konserttikeskuksen kanssa, joka ylläpitää omaa rekisteriään alansa ammattitaiteilijoista. Näiden tahojen palvelut ovat myös koulujen käytössä.  

Kulttuuripalvelut maksaa taiteellisesta työstä asianmukaisen korvauksen. Vuonna 2021 työtilaisuuksia oli yli kuudellekymmenelle kulttuurin ja taiteen ammattilaiselle. Suuri osa näistä työtilaisuuksista liittyy lastenkulttuuriin, kuten kaksi kertaa vuodessa järjestettävään Skidiviikkoon sekä kesäkaudella järjestettäviin lasten taideleireihin. Vuonna 2022 palkattujen taiteilijoiden määrä lisääntyy Tuusulan taiteiden yön siirryttyä kunnan järjestämäksi. Tuusula kokeili ensimmäistä kertaa vuonna 2022 kesätaiteilijan palkkaamisen työsuhteeseen. Työpaikkaan oli avoin haku.  

§ 150 K9-tyyppinen kulttuurin ja liikunnan käyttöön motivoiva kortti vähävaraisille kuntalaisille, aloite

-          Annika Lappalainen myös muistutti liikunnan merkityksestä.

§ 151 Tuusulan kunta mukaan Mielenturvaa-verkostoon, aloite

§ 152 Asunnottomuuden poistamisen tavoitteiden asettaminen ja seuraaminen, aloite

§ 153 Ilmoitusasiat / muut asiat

Aloitteet:

- 044 -alkuiset postinumerot Tuusulassa pitäisi muuttaa 043- Tuusula alkuisiksi.

- Nuorisotoiminnan kehittäminen kesänajaksi

- Viheraluiden säästäminen

- Frisbiigolf rata Tuusulaan. 

- Sisäampuradan perustaminen Tuusulaan

- Tuomaalan metsän hoito

- Selkokielen käyttöönotto Tuusulan kunnan palveluissatorstai 22. syyskuuta 2022

Keski-Uudenmaan hyvinvointialuevaltuusto 22.9.2022

 

Terveisiä Hyvinvointialueen valtuuston kokouksesta 22.9.2022!

Kokous pidettiin tällä kertaa Järvenpään lukiossa. Kahden poissaollessa lähdettiin käymään listaa läpi. Kokouksen aineista löytyy: https://keuh.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Aluevaltuusto/Kokous_2292022

§ 51 Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta¨

Anne Uotinen erosi muuton vuoksi, ja uudeksi valittiin Jarno Mäkinen.

§ 52 Kehittämis- ja tulevaisuuslautakunnan jäsenen valinta

Kyösti Jauhiainen erosi muuton vuoksi ja uudeksi valittiin Veikko Seuna, SIT (Tupu), Tuusula

Seuraavat pykälät 53-62 olivat täysin puheenjohtajan yksinpuhelua. Asiat nuijittiin pöytään ilman keskustelua. Kannattaa hypätä tekstissä suoraan pykälään 63.

§ 53 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän hyvinvointialueelle antaman selvityksen täydentäminen Valtuusto päätti ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymän hallintopäällikön 23.6.2022 § 3 ja 8.9.2022 § 5 tekemät selvityksen täydennykset ja että Keski-​Uudenmaan sote-​kuntayhtymän yhtymähallituksen 15.2.2022 § 20 selvityksessä sekä hallintopäällikön edellä mainituissa täydennyksissä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle.

§ 54 Eteva kuntayhtymän Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle antaman erityishuoltopiirin omaisuutta, sopimuksia ja vastuita koskevan selvityksen täydennys

Valtuusto merkitsee tiedoksi Eteva kuntayhtymän antaman liitteiden mukaisen selvityksen.

§ 55 Vantaan kaupungin selvityksen täydennys Vantaan ja Keravan sekä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle pelastustoimelta siirtyvästä omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista

Aluevaltuusto päätti: ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Vantaan kaupungin selvityksen.Ja merkitä tiedoksi varattu oikeus täydentää annettua selvitystä tarvittaessa.

§ 56 Järvenpään kaupungin selvityksen täydennys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Päätetiin ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Järvenpään kaupungin 6.6.2022 § 5 tekemän selvityksen täydennyksen, että Järvenpään kaupunginhallituksen 16.2.2022 § 48 selvityksessä sekä edellä mainitussa täydennyksessä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

§ 57 Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Päätettiin, että Uudenmaan päihdehuoltokuntayhtymän selvityksessä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

§ 58 Mäntsälän kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Päätettiin, että Mäntsälän kunnanhallituksen 14.2.2022 § 39 selvityksessä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

§ 59 Hyvinkään kaupungin hyvinvointialueelle annettavan selvityksen täydennys

Päätettiin ottaa vastaan ja merkitä tiedoksi Hyvinkään kaupungin 4.7.2022 § 192 tekemän lisäselvityksen. Ja että Hyvinkään kaupunginhallituksen 28.2.2022 § 54 selvityksessä sekä edellä mainituissa täydennyksissä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

§ 60 Pornaisten kunnan selvitys Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Päätettiin, että Pornaisten kunnanhallituksen 21.2.2022 § 25 selvityksessä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

§ 61 Tuusulan kunnan selvityksen antaminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Päätettiin, että Tuusulan kunnanhallituksen 28.2.2022 § 79 selvityksessä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

§ 62 Nurmijärven kunnan selvityksen antaminen Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle

Päätettiin, että Nurmijärven kunnanvaltuuston 28.2.2022 § 12 selvityksessä sekä edellä mainituissa täydennyksissä mainittu omaisuus,​ lomapalkkavelka,​ sopimukset ja vastuut siirtyvät 1.1.2023 lukien Keski-​Uudenmaan hyvinvointialueelle. Ja valtuuttaa hallintojohtajan hyväksymään selvitykseen myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti tehtävät tarpeelliset muutokset.

Tähän loppuikin sitten puheenjohtajan yksin puhelu noin kello 18:22 ja alkoi kunnon ralli.

§ 63 Uudet valtuustoaloitteet

Reija Taipila (KD) muistutti meitä haasteista löytää uusia työntekijöitä hoitoalalle. Este paluulle hoiva alalle on unohtuneet taitot hoitotyöstä. Tarvitaan työhön paluu koulutusta palaaville.  Tätä voisi tehdä yhteistyötä alan ammattikorkeakoulun kanssa. KD:n valtuustoaloite: esitämme että hyvinvointi alue selvittää yhteistyötahojen kanssa mahdollisuuksia paluukoulutukseen.

§ 64 Hyvinvointialueen johtajan valinta

Pirjo Laitinen-Parkkonen poistui jäävinä kokouksesta.

Monica Hostio esitteli hyvinvointialueenjohtajan rekrytointiprosessin vaiheita.

Petja Harakka esitteli miten valinta suoritetaan

Puheenjohtajan avattua keskustelun oli jo 12 puheenvuoropyyntöä jonossa.

Ensimmäisen puheenvuoron käytti aluehallituksen puheenjohtaja Helinä Perttu (KOK). Helinä muistutti, että päätös luo suuntaan hyvinvointialueen tulevaisuudelle. Helinä lupasi äänensä Pirjo Laitinen-Parkkosella, joka on ollut mukana jo kuntien KUUMA yhteistyön alkumetreiltä alkaen.

Demarin ryhmäpuheenvuoro, Irma Pahlman kiitteli prosessia.

PS ryhmäpuheenvuorossa Mari Valve kiitteli rekryprosessin läpivienneitä tahoja. Valtuustoryhmä toivoi kärkiehdokkaiden haastattelua, mutta pyyntö tuli liian myöhään. Mari painotti, että tarvitaan henkilöä joka pystyy tekemään uutta mutta myös tunnistaa toimivan vanhan. Halutaan joukkuepelaajaa.

Keskusta valtuustoryhmä (Tarja Edry) lähti miettimään millaista johtajaa tarvitaan: muutos johtajaa, joka vie muutoksen perustasolla saakka joka myös ymmärtää taloutta. Hakijoista erottui hyvin viiden kärki, jotka haastateltiin. Näistä 3 pääsi jatkoon. Myös kykytestausta on tehty hakijoille. Nämä tuloksen on prosessissa sivuutettu. Kykyarvioinnin tuloksia ei näytetty valintaryhmälle. Hallitukselle ne annettiin suullisesti. Konsultti ei halunnut näitä näyttää koska ”voitte tehdä näistä vääriä johtopäätöksiä” Yksi hakija oli kuulemma näistä yli muiden. (Puheenjohtaja muistutti, että soveltuvuusarvioiden läpikäynti ei ole mahdollisista julkisessa valtuuston kokouksessa) Tarja kyseenalaisti onko tässä oikeasti haluttu Suomen parasta. Keskusta on osoittanut puheissaan halua muutokselle.

Valtuutettu Lintula piti Vihreiden ryhmäpuheenvuoron. Vihreät kiitteli kaikki valinnassa mukana olleita henkilöitä. Yhdessä suunniteltu prosessi on viety loppuun. Vihreät myös kiitteli kaikkia hakijoita. Erityiskiitokset annettiin kärkihakijoille. Tarvitsemme parhaan mahdollisen osaajan. Haluamme uudistajan. Vihreät antoi tukensa Pirjolle. Puheenjohtaja vahingossa keskeytti puheenvuoron, mutta antoi luvan jatkaa. Tiia Lintula myös muistutti että olemme kaikki vastuussa hyvinvointialueen onnistumisessa. Tiia painotti valmentavaa johtamista.

Mimmi Launiala, VAS, oli pahoillaan ryhmäpuheevuorossaan, että hakuprosessi oli myöhemmin kuin muilla hyvinvointialuiella. Meillä on yli 40 miljoonan euron ylitysuhka. Koululaiset eivät saa lääkärin palveluita yms. AVI:iin on lähtenyt paljon valituksia, että palveluista ei pystytä tarjoamaan. Meidän pitäisi uudistaa rakenteita. Avointa yhteistyötä henkilöstöjärjestöjen kanssa pitää olla jatkossakin.

Reija Taupila, KD ryhmäpuheenvuoro: Millainen ymmärrys johtajalla on organisaatiosta ja Keski-Uudenmaan alueesta yleensä. Onko johtajalla hyvät verkostot ministeriöön. KD antoi tukensa Pirjolle.

Viimeinen ryhmäpuheenvuoro valtuutettu Morelius, Liike Nyt. Molemmat kärki ehdokkaat täyttävät asetetut vaatimukset. Tummat ovat tulevaisuuden pilvet sotessa. Jos Keusote olisi laiva, ei kippari voisi purjehtia Atlantin yli, tekemätön paikka selvitä kuivin jalon. Onnea etukäteen uudelle hyvinvointijohtajalle, sitä tarvitaan.

Tähän väliin puheenjohtajan antoi 10 minuutin tauon.

Seuraavan puheenvuoron käytti valtuutettu Järvinen. Ks, https://youtu.be/ZUoaInwtbiY “tehdään tänään hyvä valinta”

Sirkka Rousu kuvasi hyvän johtajan ominaisuuksi: Strateginen ja muutoksen johtaminen, sidosryhmäyhteistyö, ihmisten johtaminen, mukana eläminen, kuunteleminen, dialogi. Sirkka kannatti Pirjoa.

Jorma Piisinen toivoi, että organisaatio toimii tehokkaasti. Henkilöstön vaihtuvuus % on ollut korkea, joka on keusotessa johtunut johtamisesta. Myös Keusoten talous on ylittänyt jatkuvasti budjetin. Jorma kertoi, että luottamushenkilöt olisivat torpanneet sopeutustoimet. Jorma kannatti Mikko Komulaista.

Lassi Markkanen, luottamushenkilönä on tullut tehtyä hyviä ja huonoja päätöksiä. Päätöksen teon pitäisi perustua faktoihin, mutta henkilövalinnoissa sekoittuu mukaan myös tunteet, sympatiat ja antipatiat. Meillä tänään jokainen saa suljetussa lippuäänestyksessä toimia omantunnon mukaan. Lassi kannatti Mikko Komulaista.

Maiju Tapiolinna, haastavassa tehtävässä ei ole varaa epäonnistumiseen. Maijun mielestä Mikko Komulainen olisi pätevin.

Satu Lampi kiitteli kaikkia hakijoita. Satu odotti että oltaisiin päästy henkilökohtaisesti haastattelemaan. Harmittavaa, että kaikkea tietoa ei jaettu valtuutetuille. Satu kannatti muutosta, Mikkoa.

Matti Vanhanen, voimme valita vain yhden johtajan. Ei ole hyvä, jos valtuutetut jakaantuvat kahden ehdokkaan puolueisiin. Nyt valitaan johtaja vastuulliseen tehtävään joka saa mandaatin valtuustolta. Kukaan näistä hakijoista ei ole ollut yhteydessä Mattiin Matin ollessa valtionvarainministeri.

Valtuutettu Pahlman, ääni menee Pirjolle. Keski-Uudenmaan alue on monella mittarilla Suomen ykkönen. Pirjo on ollut Hus ratkaisun valmistelussa keskiössä. Hus on tärkeä edunvalvonnallinen haaste meille.

Luukkonen sanoi, että keskusta nosti ryhmäpuheenvuorossaan kissan pöydällä. Onko valintaprosessi ollut avoin ja reilu, onko siinä valitusmahdollisuus?

Tuija Reinikainen ei tunnista, etteikö valinta olisi ollut tasapuolinen. Olemme eläneet Keusote aikaa 5-6 vuotta. Pitäisikö kysyä itseltämme miten olemme johtaneet Keusotea, jos se ei ole onnistunut. Johtaja ei johda yksin vaan yhdessä valtuuston ja hallituksen kanssa.

Sari Silventoinen en tunne kumpaakaan ehdokasta. Ei ystävyyssuhdetta. Täysin kokematon poliitikko. Olen tehnyt oman päätöksen, itse. Mun perusta on ollut työhakemukset, henkilöarviot, teams haastattelut. Googlasin heidät. Työskentelen lääkärinä Oma Hämeen alueella. Mietin kumpi ehdokkaista toimii parhaiten HUS:in kanssa. HUS neuvotteluihin, ei voi mennä harjoittelemaan. Keusoten muodostaminen ei ole ollut helppoa. Emme tiedä olisiko joku toinen voinut toimia paremmin. Tarvitsemme meihin sitoutuneen johtajan. Mihin perustuu väite että lääkäripula johtuisi nykyjohdosta. Tämä ei perustu todellisuuteen. Disinformaatiota on ollut alueen lehdissä. Keusoten lääkärit ovat harmissaan mediassa käydyssä keskustelussa. Lääkäreiden mielestä ollaan nyt menossa OK suuntaan. Esitän toiveen, että jokainen valtuutettu äänestää omasta mielestään parasta ehdokasta, ei ketään vastaan. Äänestyspäätös pitää perustua tietoon eikä disinformaatioon. Minun ääni menee Pirjolle

Valtuutettu Edry kannattaa Mikkoa.

Valtuutettu Korkeakoski, tarkastuslautakunnan puolesta kertoi että tarkastuslautakunta tulee ottamaan hyvinvointijohtajan valintaprosessin erityistarkastuksen kohteeksi. (tämän jälkeen alkoi keskustelu, että Korkeakoskella ei ollut tarkastuslautakunnan mandaattia tällaista esittää)

Ja sitten äänestettiin.

Vaaleissa annettiin 69 ääntä. Mikko Komulainen 35, Pirjo Laitinen-Parkkonen 33.

Mikko Komulainen valittiin.

Kirjoitin omankin puheenvuoron, mutta koska puheita oli jo pidetty paljon niin en tätä ääneen lukenut vaan julkaisen sen nyt tässä.

Puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut ja hyvinvointialueen johtaja kandidaatit.

Johtajan valinta tähän organisaatioon on meidän tulevaisuutemme kannalta merkityksellisempää kun strategian tai talousarvion hyväksyminen. Hyvä johtaja saa hyvinvointialueen menestymään ja loistamaan, kun taas huono johtaja huolimatta valtuuston ja hallituksen päätöksistä ajaa meidät perikatoon. Haluan uskoa, että tänään valitsemme hyvin johtajan.

Valittavalle hyvälle johtajalle on meidän nyt syytä antaa evästyksen mitä häneltä odotamme. Nyt on se hetki, kun liittomme uuden johtajan kanssa siunataan. Eli nyt pitää joko sitoutua tai paeta.

Minun evästykseni uudelle johtajalle on

1)      Älä korjaa mitään, mikä ei ole rikki

2)      Vaikka nyt johtajaksi nimitetään pitää johtajuus kuitenkin nöyrästi organisaatiossa ansaita

3)      Ole läsnä ja kuuntele, ole oikeudenmukainen, luota ja näytä suuntaa

4)      Ole mahdollistaja, tee parhaasi, jotta alaisesi loistavat

Nyt valittavan johtajan tulee luotsata organisaatiota talouden kannalta kestävällä tavalla. Meillä kun ei ole varaa kaikkeen, niin vahvasti pitää pystyä priorisoimaan mikä on kulloinkin vaikuttavinta palvelua ja miten se taloudellisesti kestävälle pohjalle rakennetaan. Mutta ennen kaikkea uusi johtaja on myös organisaation veturi ja henkilöstön johtaja. Palvelut, joita järjestämme tuotamme ovat ihmisvoimin tuotettuja. Aikanaan kun Pohjola sairaalaa rakennettiin, oli sairaalalla vain kaksi mittaria henkilöstön hyvinvointi ja potilaiden läpi menoaika sairastumisesta tervehtymiseen. Toivoin nämä kaksi mittari olevan myös uuden johtajan fokuksessa.

------------------------------------

Tämä on täysin Laurin näkökulmasta kirjoitettu Laurin kuulemana ja näkemänä, eikä edusta mitään virallista linjaa. Kokous pöytäkirja julkaistaan aikanaan ja kokous oli myös juutubessa nähtävä.

keskiviikko 26. tammikuuta 2022

Terveisiä vuoden ensimmäisestä valtuuston kokouksesta:


Tuusulan kunnanvaltuusto kokoontui vuoden ensimmäisessä kokouksessa päättämään Hyrylän pysäköintitalohankkeesta.

Taustaa tähän. Edellinen valtuusto on junaillut, että Hyrylään Suutarintien ja Hyryläntien kainaloon rakennetaan kerrostaloja, jotka tarvitsevat pysäköintitilaa. Tämä on siis se palokunnanmäki, josta vanha paloasema on purettu pois. Vanha punainen puutalo on suojeltu ja toki siihen se jää. Kaavasta lisää löytyy: https://www.tuusula.fi/attachments/text_editor/28257.pdf

Nythän kyse on siis siitä pitääkö kunnan rakentaa pysäköintitalo näiden talojen käyttöön vai pitäisikö talo rakentaa näiden talojen rakennuttajien toimesta. Aiemmin on valtuutettuje puhututtanut mm. näkökulmat 1) miksi kunnan rahoilla tuetaan pysäköintipaikkoja. 2) Pitääkö tässä ilmastonmuutos ajassa ylipäätänsä veronmaksajien rahoilla tukea pysyköinti vai pitäisikö pysäköitsijöiden maksaa itse. 3) tarvitaanko yleisiä pysäköintipaikkoja kunnalle 4) kuinka paljon keskustan tulevat ratkaisut tarvitsee pysäköintiä 5) pitääkö pysäköintitalo rakentaa nyt vai 5 vuoden sisällä. 6) pilataanko nyt lopullisesti keskustan puistoalue, monttu.

Pysäköintitalo olisi tulossa vanhankunnantalon ja Rapsikanmäen, eli sen punaisen talon väliin.

§ 3: Avain Yhtiöt Oy, esisopimus ja tonttien myynti, Suutarintie

Kannattaa tutustua tähän laajaan asiaan:

https://tuusula.cloudnc.fi/…/Avain_Yhtiot_Oy_esisopimus_ja…

Tupun Jussi Salonen teki toimenpide aloitteen huoneistojakautumisten ja keskipinta-alojen muodostumiseen Keravan tai Järvenpään tapaan, siten että vältyttäisiin liian pieniltä asunnolta.

Keravalla tämä on rakennusjärjestyksessä. Nyt lukija miettii, miten tämä liittyy pysäköintitaloon – niin mikäkin. Mutta taustalla tässä koko pysäköintitalo jutussa ei ole vain se tuleeko pysäköintitalo vai ei. Valtuutettuja närästää myös se että ensin piti tulla 5 kovan rahan kerrostaloa ja nyt sitten tuleekin pieniä vuokrataloja. Toki itsekin olen sitä mieltä, että näin hyvälle paikalle keskustassa ei pitäisi olla pienia vuokra huoneistoja vaan uskon, että laadukkaat isommat perhe tms asunnot vapaarahoitteisestikin menisi kaupaksi.

Eeva-Liisa Nieminen vihr. peräänkuulutti pysäköintitalon pyöräpaikkoja. Jääkö kunnalle käsiin tyhjä pysäköintitalo. Halu oli saada samankaltainen parkkitalo, ympyrälieriö, millaisia on Jumbon vieressä. Tällä paikalla pitäisi olla korkealaatuista rakentamista ja viheryhteys pitäisi säilyttää.

Pormestari Ikkelä, vastasi Salosen aloitteeseen, että asuntopoliittisesta linjauksesta tulee oikeusvaikutteinen kun se on päätetty.

Elisa Laitila kertoi kokemuksistaan rykmentinpuiston yksiöistä, johon ei mahdu koira tai perhe. Kahden vuoden etätyön jälkeen on jäänyt kaipaamaan lisää tilaa. Harrastusvälineet ei mahdu mihinkään. Elisa toivoo, että aktiivisesti omasta hyvinvoinnistaan huolta pitävät kuntalaiset tarvitsee myös isoja perheasuntoja joissa on tilaa pyörittää perhettä ja arkea. Elisa ja Margita Winqvist kannattivat Jussi Salosen aloitetta. Margetta halusi edetä ennen asuntopoliittista käsittelyä.

Raimo Stenvall kehitti Ikkelan ja Lindbergin, valtuuston puheenjohtajan katsomaan pieniä rykmentinpuiston asuntoja ”saatte silmänruokaa”

Salonen jatkoi, että pyritään saamaan sopimus valtuuston kokoukseen, mikä on sopimuksen tilanne? Valtuuston puheenjohtaja vastasi että tämä asia käsitellään seuraavassa pykälässä.

Valtuuston puheenjohtaja tulkitse valtuustoa niin, että ketään ei haitannut toimenpide aloitteen liittäminen asiankäsittelyyn.

Asia päätettiin esittelyn mukaisesti.

§ 4: Talousarvio 2022, investointimäärärahan poistaminen pysäköintitalohankkeelta

https://tuusula.cloudnc.fi/…/Talousarvio_2022…

Jussi Salonen viime pykälässä kysyi: onko sopimus valmis?

Kansliapäällikkö kertoi, että sopimus on tulossa kunnanhallitukseen.

Asko Honkanen että kaksi sopimusta on tulossa, joista on neuvoteltu. Toisessa sovitaan tilapäisestä pysäköintikentästä. Isompi kysymys on miten sovitaan pysäköintitalon viivästyttämisestä. Yhteinen käsitys asiasta on, mutta sen verran on asioita auki, että sopimus ei ollut valmis valtuuston kokoukseen mennessä.

Eli tämä pysäköintitalohanke on kaatumassa nyt kuitenkin kunnalle.

Hanna Catani vas. esitti muutoksena että 200.000 euron määräraha palautetaan budjettiin. Eli että kunnan rahoilla aloitettaisiin hankkeen tekeminen. Hannan mukaan Hyrylässä on ollut pysäköinnin haasteita. Hanna myös toivoi, että rakennusprojektien työntekijöille varattaisiin pysäköintipaikkoja. Peräänkuulutettiin pitkäntähtäimen pysäköinnin suunnittelua ja ratkaisua. Hanna esitti siis päätösesityksen hylkäämistä.

Jussi Salonen ilmoitti olevansa pohjaesityksen kannalla. Jussi esitti myös toimenpide aloitteen, että kunta ryhtyy toimiin pysäköintipolitiikan päivittämiseksi.

Kati Lepojärvi Tupu: Tupun valtuutetut olemme vastustaneet kunnanvaroille rakennettavan pysäköintitalohanketta. Kuitenkin päättäjät ovat tässä nyt epäonnistuneet. Nyt neuvotteluissa on onnistuttu vain viivyttämään hanketta ja sitoutunut tekemään tilapäisen pysäköintiratkaisun. Lisäksi kunta sitoutuu korvaamaan hankkeen hinnan nousun kustannukset. Kati kannatti Hanna Catanin ehdotusta ja neuvotteluiden jatkamista.

Outi Huusko muisteli hankkeen käsittelyä viime vuosina. Autopaikkojen siirtäminen asuntojen yhteyteen kellariin tms. nostaisi kustannuksia. Outia harmitti asian tempoilu, miksi uusi valtuusto muuttaa päätöstä.

Aarno Järvistä harmitti kun sopimukset eivät ole valmiit. Aarno kannatti Hanna Catanin esitystä. Kuten myös Kirsti Ruislehto.

Jari Anttalainen mietti onko aika nyt vai tulevaisuudessa? Ari Nyman muistutti, että keskiryhmä ei ole tätä hanketta aiemmin tukenut. Ari tiedusteli mikä on tämän laajuus? Asko Honkanen kertoi laajuuden olevan 414 paikkaa.

Itse käytin puheenvuoron: Outi Huusko ihmetteli tempoilua, mutta kun valtuusto vaihtuu, vaihtuu myös päättäjien arvot, joiden päälle kuntaa rakennetaan. Nyt vastuullinen talous ja ympäristö on arvoina keskeisemmät. Ymmärrän hyvin, että teams kokouksen toiselta laidalta mielellään maksatetaan pysäköintiä veronmaksajien varoista. Sitä en ymmärrä, että edellisten valtuustojen vihreitä arvoja edistävät, edistävät nyt yksityisautoilua. Mutta viher-talousvastuullisena valtuutettuna en itse voi hyväksyä, että kunnan, siis veronmaksajien rahoja käytettäisiin ilmastonmuutoksen aikana autojen pysäköinnin järjestämiseen. Julkista rahaa kun pitäisi juurikin käyttää vaikka julkisenliikenteen kehittämiseen. Autojen pysäköinti pitää maksattaa asuntojen ja liikepaikkojen rakennuttajilla. Viime kädessä autojen omistajilla. Nyt asia tuntuu kesken eräiseltä ja epäselvältä ja toivon, että asiaa edelleen edistetään niin että kunta ei pistä veronmaksajien rahoja pysäköintiin.

Tuure Pelkonen: jos realiteetti on, että pysäköintitalo pitää rakentaa, niin se tehdään. Pysäköinti tarvitaan lapsiperheille joille julkinen liikenne ei ole mahdollinen eikä ole varaa omakotitaloon. Tuure kannatti Catanin esitystä

Ari Koponen sanoi, että on hulluutta jos ei vanhoja päätöksiä voisi avata ja katsoa kriittisesti.

Kalle Ikkelä, pormestari kok, kertoi, että olosuhteet ovat muuttuneet. Viiden talon sijasta tulee kolme. Kunnantalo on paikallaan vaikka sen piti lähtöä. Ajoitusta pitää tarkastella uudestaan. Kustannuksista väliaikainen paikoitus vs yli 400 paikkaa on selvillä. Kustannus käyttötaloudessa on noin 200-250.000 per vuosi. Myöhemmin tekemällä varmistetaan, että kunnan käsiin jää mahdollisimman paikkoja. Jos kunnantalo puretaan niin siihen saadaan väliaikaista pysäköintiä.

Mika Timonen kannatti pohjaesitystä. Tottakai, kun olosuhteet muuttaa pitää päätöksiä arvioida uudestaan. Vantaan Lumo pysäköintitalo on ollut tyhjillään 20 vuotta.

Ajattelin, että tästä tulee lyhyt keskustelu, kun rupesin kirjoittamaan auki näitä puheenvuoroja, mutta tehdään nyt sitten loppuun asti.

Outi Huusko vastasi minun puheenvuoroon, että toivoisi autotonta keskustaa mutta kertoi olevansa inhorealisti.

Aarno Järvinen toisti, että asia ei ole valmis päätettäväksi.

Hanna Catanin mielestä ideologiat pitäisi jättää vähemmälle ja tunnistaa tosiasiat.

Ikkelä toisti, että sopimukset olisi ensi maanantain kunnanhallituksessa hyväksyttävänä.

Ari Nyman toisti, että hanke voidaan antaa Avainasunnoille tehtäväksi.

Asko Honkanen muistutti, että myös kunnantoiminnot tarvitsevat pysäköintiä. Asko kertoi, että on myös tutkittu toista pysäköintitaloa uimahallin toiselle puolelle.

Seuraavat puheenvuorot joko toisti itseään tai eivät tuoneet minun mielestä lisäarvoa, en litteroinut tarkemmin.

Sitten äänestettiin.

Itse äänestin JAA, eli pohjaesitystä. Minun ideologiat eivät ole myynnissä.

51 annettua ääntä, 36 jaa, 13 Ei, 3 tyhjää.

Toimenpide esitys päätettiin liittää yksimielisesti

Hanna Catani jätti eriävän mielipiteen.

Valtuustoaloitteet

Henri Savolainen, tekojää Tuusulaan

********

Lauri Untamo on vuodesta 1996 ollut mukana Tuusulan kuntapolitiikassa Kokoomuksen riveistä. Kirjoitus kuvaa valtuuston kokousta Laurin näkökulmasta Laurin kuulemana. Virallinen kokouspöytäkirja löytyy www.tuusula.fi

www.lauriuntamo.fi

******** 

maanantai 13. joulukuuta 2021

 Puheenvuoroni tekemääni aloitteeseen Tuusulan valtuustossa 13.12.2021:

Kuhmo, Lieksa, Pori, mikä asia näistä kaupungeista tulee ensimmäinen mieleen?
Mitä nämä kaupungit olisivat: Pori ilman Jazzia tai Suomi Areenaa, Kuhmo ilman kamarimusiikkia tai Lieksa ilman Vaskiviikkoa. Järvenpää ilman Puistobluesia? Kaustinen ilman kansanmusiikkijuhlia. Tai Savonlinna ilman Oopperajuhlia.
Kaupunkien ja kuntien elinvoimaisuus rakentuu monesti juuri tapahtumien ympärille tai tapahtuman brändin tukemana. Menestyneissä kaupungeissa tämä on mahdollistettu niin että tapahtumat eivät kilpaile kulttuurimäärärahoista alueen muiden kulttuuritapahtumien ja kulttuuriavustusten kanssa vaan kunnat ja kaupungit ovat tajunneet tapahtumien merkityksen juuri kunnan elinvoimatekijänä ja antaneet resurssit elinkeino- tai muista vastaavista rahoista eikä ainoastaan kulttuurin vähistä rahoista.
Tuusulan strategiaa on rakennettu vahvasti kulttuurin varaan ja Tuusulassa on tehty näyttäviä kampanjoita juuri kulttuuri esillä. Kaikki tämä jää ulkokultaiseksi ilman sisältöä. Kohta meille joku huutaa ”Mutta eihän hänellä ole vaatteita ensinkään!” – vähän niin kuin sadussa Keisarin uudet vaatteet.
Ulkomailta hyvät esimerkit nousee Bilbaosta tai Liverpoolista joka oli vuonna 2008 kulttuuripääkaupunki. Liverpoolissa teollistuneesta huonosti voivasta kaupungista juuri kulttuurin tekijöiden ja tapahtumien kautta rakennettiin uusi kaupunki joka houkutteli luovia kulttuurin tekijöitä, joiden perässä tuli hyvinvointia ja menestystä kaupungille. Tuusula ei nyt ihan Liverpoolin tilanteessa ole: meillä on täällä perusta kunnossa ja nyt vain tarvitsee panostaa laadukkaaseen sisältöön.
Kunnanhallituksen vastauksessa todetaan:” Tätä päämäärää/tavoitetta konkretisoidaan tulevissa vuositavoitteissa siten, että kunnan tapahtumatuotannon kokonaisuus ja omaleimaiset tapahtumat tulevat huomioiduiksi.”
Tämä kiteytyy nimenomaan siihen, kuinka paljon tapahtumiin annetaan resursseja. Tuusulan Taiteiden Yö yhdistys väsyi siihen, että tapahtumalta odotetaan aina vaan laadukkaampaa, suurempaa ja näkyvämpää tapahtumaa mutta samaan aikaan kunnan tuki tapahtumalle näivettyi tasoon, jossa yhdistyksen on tapahtumaa mahdoton toteuttaa.
Jotta nämä kunnan asetetut tavoitteet toteutuisivat, tulee meidän muuttaa ajatteluamme ja tunnistaa tapahtumien merkitys kuntabrändin luomisessa ja kunnan elinvoiman kehittämisessä, ja antaa tapahtumille niiden tarvitsemat resurssit.
Mutta mitä kävi sadussa keisarille: Keisarin selkää karmi, sillä hänestäkin kansa oli oikeassa, mutta hän ajatteli: Kyllä minun täytyy kestää tämä loppuun asti. Ja hän ojentui entistä ylpeämmäksi ja kamariherrat kantoivat laahusta, jota ei ollut ensinkään.

ALOITTEEN KÄSITTELY MENI NÄIN:

Lauri Untamo ja 34 muuta valtuutettua tekivät valtuuston kokouksessa 6.9.2021 § 132 seuraavan aloitteen:
"Esitän valtuustoaloitteena,​ että tämän vuoden kuntastrategian yhteydessä käydään läpi Tuusulan kunnan tapahtumatuotannon kokonaisuus kunnassa,​ yrityksissä ja yhdistyksissä. Tavoitteena on vakiinnuttaa merkittävät tapahtumat kuntastrategiaan.
Tuusulaa ei kulttuurikunnaksi tee kauniit juhlapuheet tai tyylitellyt logot. Kulttuuri syntyy,​ kun taiteen tekijät kohtaavat ihmiset. Kohtaamiset tarvitsevat ammattimaisesti ja laadukkaasti tuotettuja kulttuuritapahtumia. Kulttuuritapahtumissa synnytetään elämyksiä,​ jotka auttavat kuntalaisia jaksamaan arjessaan. Sitra on avannut näitä kulttuurin tuottamia elementtejä kuuteen kohtaan: Sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutukset,​ vaikutukset terveyteen,​ oppimisen vaikutukset,​ taloudelliset vaikutukset,​ vaikutukset ympäristöön sekä kulttuuriseen kestävyyteen. Lisäksi Tuusulassa järjestettävillä tapahtumilla on kuntalaisten kotikunta tunteeseen lisäävää vaikutusta,​ tapahtumilla kotoutetaan ihmiset kotikuntaan. Lisäksi tapahtumat toimivat ihmisten kohtaamispaikkoina. Kulttuuritapahtumia tarvitaan myös siksi,​ että taiteentekijät,​ niin ammattilaiset kun harrastajat pääsevät esittämään taidettaan. Tapahtumat voivat nostaa paikallisia taideoppilaitoksia myös esiin. Tapahtumat muokkaavat kuntakuvaa ja tukevat matkailua. Ammattimaista tapahtumatuotantoa tarvitaan,​ jotta tapahtumat Tuusulassa ovat laadukkaita ja ammattimaisia.
Toteutus vaihtoehtoina asian ratkaisemiksi voisi olla esim. ostopalveluiden lisääminen,​ kunnan oman tapahtumatuotannon vahvistaminen tai uudet yhteistyökuviot."
Vastaus aloitteeseen
Tuusulan kunnan juuri hyväksytty strategia sisältää kunnan vision,​ keskeiset strategiset päämäärät ja yhteisen toimintatavan vuosille 2021-​2025. Strategiaa teoiksi vievistä vuoden 2022 tavoitteista ja talousarviosta päätetään joulukuussa 2021. Tuusulassa on mahdollisuus kasvaa ja menestyä -​päämäärä pitää sisällään tavoitteen ”Tarjoamme upeat ja uudistuvat mahdollisuudet kulttuuriin,​ vapaa-​aikaan ja harrastamiseen”. Tätä päämäärää/tavoitetta konkretisoidaan tulevissa vuositavoitteissa siten,​ että kunnan tapahtumatuotannon kokonaisuus ja omaleimaiset tapahtumat tulevat huomioiduiksi.
Tuusulan kunta järjestää itse useita erilaisia tapahtumia. Lisäksi kunta tukee erilaisia tuusulalaisia tapahtumia avustusjärjestelmänsä puitteissa. Kunnan järjestämiä tapahtumia ja kunnan osallistumista/näkymistä muiden tuusulalaisten tahojen järjestämissä tapahtumissa koordinoidaan kunnan tapahtumatiimissä. Työ on parhaillaan käynnissä. Tapahtumatiimiin on koottu osallistujia kunnan kaikilta toimialueilta ja eri yksiköistä,​ esimerkiksi kuntatoimialalta,​ kulttuuripalveluista ja elinkeinopalveluista. Tapahtumatiimi pyrkii kehittämään ja tuomaan esille tapahtumiin liittyviä kehitystarpeita yhdessä.
Kunnassa on tapahtumiin liittyvää osaamista,​ mutta toisinaan on nähty tarpeelliseksi myös ostaa tapahtumantuotantopalveluita ulkopuolisilta ammattilaisilta. Näin on tehty esimerkiksi joidenkin isojen tapahtumien osalta. Yhteistyötä tuusulalaisten ja muiden toimijoiden kanssa tehdään jatkossakin. Yhteistyötä yritysten kanssa tiivistetään monin tavoin muutenkin elinkeinopalveluiden johdolla.’
Jotkin tuusulalaiset tapahtumat ovat perinteisesti syntyneet tuusulalaisten yritysten,​ yhdistysten ja muiden toimijoiden ponnisteluiden avulla,​ ja kunta on antanut rahallista tukea tiettyjen tällaisten tapahtumien järjestämiseen. Montturock on hyvä esimerkki tapahtumasta,​ jollaisia on varmastikin syytä tukea jatkossakin. Taiteiden yö on puolestaan esimerkki tapahtumasta,​ jonka tuotannon kunta voi jatkossa ottaa vetovastuulleen. Tapahtuman on aiemmin tuottanut yhdistys,​ ja kunta on antanut siihen tukea.
Tuusulan brändin ytimessä ovat muun muassa luonto,​ kulttuuri ja pienen kunnan sijainti aivan pääkaupunkiseudun ja lentokentän kyljessä. Tuusula on kunta,​ joka ammentaa paitsi rikkaasta kulttuurihistoriastaan,​ niin kunta,​ jossa kulttuuri elää tässä päivässä. Tapahtumien järjestäminen ja niiden kehittäminen on tärkeä osa kunnan brändityötä -​ asia,​ joka vaikuttaa sekä kunnan veto-​ että pitovoimaan. Omaleimaiset,​ Tuusulan brändiä tukevat tapahtumat,​ otetaan huomioon tulevien vuosien vuositavoitteita valmisteltaessa.

maanantai 16. elokuuta 2021

Tuusulan kunnanvaltuusto 16.8.2021 klo 18:00

 


Tuusulan uusi kesän 2021 kuntavaaleissa valittu valtuusto kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa.
Koska listalla oli henkilövaaleja, kokoonnuimme lähikokoukseen Rykmentinpuistoon varuskunnan vanhaan ruokalaan. Kokouksen alussa kukitettiin väistyvät pormestarit, kansliapäällikkö ja valtuuston puheenjohtaja. Virpi Lehmusvaara kiitospuheessaan kiitti menneestä kaudesta ja erityisesti Kick-Startista uuteen Tuusulaan. Kansliapäällikkö Harri Lipasti kiitti neljän vuoden kokemuksesta, jossa päästiin rakentamaan uutta hallintomallia Tuusulaan.

Asialistalla oli lähinnä valtuuston valitsemia henkilö eri luottamustehtäviin. Täydellinen valittujen lista löytyy https://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI sivuilta.

§ 93 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen puheenjohtaja Raimo Stenvall avasi kokouksen ja muistutti, että Tuusulallekin velkakello soi.

§ 94 Pöytäkirjan tarkastus

§ 95 Heikkilä Satu, varavaltuutetun tehtävän päättyminen

Satu muutti pois paikkakunnalta, joten tehtävä päättyi.

§ 96 Valtuuston vaalilautakunnan valinta

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

§ 97 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin entinen pormestari Arto Lindberg SDP, varapuheenjohtajiksi Mika Mäki-Kuhna KOK ja Jari Anttalainen TUPU. Naisia ei tähän joukkoon mahtunut.

Uusi valtuuston puheenjohtaja Arto Lindberg samantien otti puheen haltuunsa ja lisäsi listalle Uudenmaanliiton edustajien valinnan.

§ 98 Pormestarin valinta

Antti Kaikkoinen KESK, totesi ennen valintaa, että Keskustan valtuustoryhmä suhtautuu edelleen kriittisesti pormestarimalliin ja kannattaa ammattijohtajamallia.

Pormestariksi valittiin ensimmäisen kauden kunnanvaltuutettu Kalle Ikkelä (KOK).

Valinnan jälkeen Anu Åberg (KESK) käytti puheenvuoron pormestarin valintatavoista. Keskiryhmä on huolissaan kuntavaaleihin liittyvästä vaalivääristymästä. Kuntalainen joutuu valitsemaan puolueen tai mielekkään pormestarin välillä. Paras tilanne olisi, jos pormestarivaali olisi suora vaali. Keskustan valtuustoryhmä ehdottaa, että seuraavassa kuntavaalissa käytäisiin erikseen pormestarin suoravaali. (RKP-KESK-KD yhteinen kannanotto) Puheenjohtaja Arto Lindberg (SDP) totesi samantien, että suora pormestari vaali ei ole mahdollinen Suomen lain mukaan tällä hetkellä

§ 99 Apulaispormestarien valinta

Ensimmäiseksi kasvatuksen ja sivistyksen apulaispormestariksi valittiin Tuusulan pitkäaikainen kunnanvaltuutettu Tuija Reinikainen (TUPU). kuntakehityksen apulaispormestariksi Jari Immonen (PS).

Tämän jälkeen pormestarit ja puheenjohtajisto pääsivät yhteiskuvaan ilman korona turvavälejä.

Kalle Ikkelä lupaisi toimia pormestarina parhaan kykynsä mukaan. Hän myös kiitti edellistä valtuustoa. Tuija Reinikainen kertoi että tulee jakamaan työhuoneen Jari Immosen kanssa, ja varmasti tekevät hyvää yhteistyötä. Tuija kiitti kaikkia hyvästä yhteistyöstä ja lupasi pitää kokouksen lopussa tiukan puheenvuoron. Jari Immonen kehui Tuusulan ME-henkeä. Jari Anttalainen kiitti luottamuksesta ja kertoi että kaikki varmasti tekevät parhaansa kuntalaisten eteen. Arto Lindberg toivotti onnea pormestarien tehtävään; se ei tule olemaan helppo.

§ 100 Kunnanhallituksen valinta

Meni esityksen mukaan, ilman keskustelua

§ 101 Konsernijaoston valinta

Meni esityksen mukaan, ilman keskustelua

§ 102 Tarkastuslautakunnan valinta

Meni esityksen mukaan, ilman keskustelua

§ 103 Keskusvaalilautakunnan valinta

Meni esityksen mukaan, ilman keskustelua

§ 104 Kuntakehityslautakunnan valinta

Meni esityksen mukaan, ilman keskustelua

§ 105 Kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston valinta

Meni esityksen mukaan, ilman keskustelua

§ 106 Teknisen lautakunnan valinta

Meni esityksen mukaan, ilman keskustelua

§ 107 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan valinta

Meni esityksen mukaan, ilman keskustelua

§ 108 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan valinta

Meni esityksen mukaan, ilman keskustelua

§ 109 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan valinta

Meni esityksen mukaan, ilman keskustelua

§ 110 Kiinteistötoimitusten uskottujen miesten valinta

Meni esityksen mukaan, ilman keskustelua

§ 111 Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan valinta

Meni esityksen mukaan, ilman keskustelua

§ 112 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenten valinta

Meni esityksen mukaan, ilman keskustelua

§ 113 KUUMA-seutu liikelaitoksen johtokunta, edustajien nimeäminen toimikaudeksi 2021-2023

Meni esityksen mukaan, ilman keskustelua

§ 114 Uudenmaan liiton edustajien valinta

Edustajain kokoukseen valittiin kunnanedustajaksi Kalle Ikkelä ja hänen varajäseneksi Ruut Sjöblom

§ 115 Aattola, asemakaavan muutos, kaava nro 3626

Ilmari Sjöblom jääväsi itsenä ja Ilari Roihuvuo tuli hänen tilalleen.
Hyväksyttiin ilman keskustelua esityksen mukaan.

§ 116 Yrityskorttelin 5514 hinnoittelu, Sula

Meni esityksen mukaan, ilman keskustelua. Kukaan ei ilmoittanut jääviydestä.

§ 117 Ilmoitusasiat / muut asiat

Juuri valittu TUPUn apulaispormestari Tuija Reinikainen käytti puheenvuoron teknisistä vaaliliitoista. Useissa kunnissa käytetään teknisiavaaliliittoja vaalien jälkeen. Samantien hämärtyy äänestäjille miten vaalien jälkeen paikat jaetaan. Teknisillä vaaliliitoilla on yleensä pienet ryhmät varmistaneet paikat. Nyt Tuusulassa syntyi tekninen vaaliliitto isojen puolueiden kanssa, jolloin syntyi vaaliliitto valtuuston enemmistöstä. Tuusulassa pitää olla kunnolliset pelisäännöt, jotka päätetään ennen vaaleja. Nyt meillä on hiljaa sovittuja herrasmiessopimuksia. Nyt herrasmiessopimuksia venytettiin isojen ryhmien toimesta. Tuusulassa on ollut luottamushenkilöpaikoista pisteytysmalli. Sitä on nyt pakko muuttaa. Nyt jos pieni ryhmä asettaisi pormestarin valtuuston pormestarivaaliin, pieni ryhmä menettäisi käytännössä pisteet muihin paikkoihin. Eduskunnassa on pohdittu teknisiä vaaliliittoja. Minna Reijonen on tehnyt asiasta lakiesityksen. https://www.suomenuutiset.fi/reijonen-vaalien-jalkeen-tehtavien-teknisten-vaaliliittojen-ainoa-tarkoitus-on-muuttaa-demokraattisten-vaalien-tulosta-tahan-pitaa-tulla-muutos/

Olen Tuijan kanssa samaa mieltä, että ei ole reilun pelin malli, jos isot ryhmät jyräävät neuvottelussa tekemässä teknisen vaaliliiton valtuuston enemmistöstä.

Tämän kokouksen valituista paikoista ei itselleni nyt sitten riittänyt paikkoja. Nähtävästi sopivimmat henkilöt täyttivät paikat.

Valtuutetuille oli jaettu kirja ”Terveys tallessa, Sata kokoelmaa ja museota Uudeltamaalta” lisäksi kirja sairaalamuseoista, sekä muuta materiaalia. Kiitos näistä!

Lopuksi valtuuston puheenjohtaja luki kasan tiedotusasioita.

Kokous loppui 45 minuutin jälkeen aloituksesta. Tai siis kamerat sammuivat ja sitten jatkui jutustelu ja perehdytys luottamushenkilöille.

keskiviikko 10. toukokuuta 2017

Kuntalaisaloitteella vaaditaan pormestarimallin kaatamista Tuusulassa

Tuusulan valtuustossa jätettiin ma 8.5. yli 500 kuntalaisen
allekirjoittama kuntalaisaloite, jossa esitetään, että keväällä 2017
Tuusulan kunnassa valmistellaan uuden valtuuston ensimmäiseen
kokoukseen osa-aikaisen kunnanhallituksen puheenjohtajan ja
kunnanjohtajan -malliin perustuva vaihtoehtoinen hallintomalli ilman
kokoaikaisia palkkapoliitikkoja. Näin uusi valtuusto voi vielä valita,
otetaanko Tuusulassa käyttöön pormestarimallia vai ei.

Aloitteen alullepanijana oli kunnanvaltuutettu kunnanvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja Lauri Untamo, joka teki aloitteen maaliskuun alussa.
Pormestarimallia on vastustanut valtuustossa Kokoomuksen
valtuustoryhmän enemmistö ja Keskustan sekä RKP:n valtuutetut. Lisäksi
pormestari mallia on saanut kritiikkiä kuntalaisilta.

- ”Pormestarimalli on kallis ja ylimitoitettu hallintomalli Tuusulaan.
Tämä on myös väärä ajankohta Tuusulassa tuoda uusi hallintomalli
pormestareineen” –kertoo Lauri Untamo

Kuntalaisaloitteessa nähdään lisäksi se että pormestarimalli johtaa
eri intressipiirien väliseen sulle-mulle politiikkaan.

Lisätietoja:

kunnanvaltuutettu, valtuuston 1. varapuheenjohtaja

Lauri Untamo 040 4191907Tässä aloite kokonaisuudessaan:

Kuntalaisaloite pormestarimallin kaatamiseksi

Taustaa
Tuusulan kunnanvaltuusto päätti 6.6.2016 käynnistää
hallintosääntövalmistelun, joka tuo Tuusulaan palkkapoliitikot:
pormestarin ja kaksi kunnanhallituksen varapuheenjohtajaa. Asiaa
valmisteltiin vuonna 2016 ilman asiallista kuntalaisvaikuttamista.
Valtuustossa kesäkuussa 2016 äänin 35 - 16 päätettiin, että
kuntalaisia ei tarvitse kuulla asiassa.
Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksyi äänin 35 - 16 pormestarimalliin
perustuvan hallintosäännön, jonka on tarkoitus astua voimaan 1.6.2017.

Nyt on väärä ajankohta muuttaa hallintomallia
Tuusulan kunnan poliittista johtamisjärjestelmää ja
luottamushenkilöorganisaatiota on tarkoituksenmukaista muuttaa vasta,
kun valtion ajamat SOTE ja maakuntauudistukset on otettu käyttöön.
SOTE vie suuren osan kunnan budjetista ja henkilöstöstä. Lisäksi
maakuntauudistus järjestelee uudelleen valtion hallinnon,
aluehallinnon ja kuntien tehtäviä. Lisäksi Tuusulan mahdolliset
kuntaliitokset tulisi selvittää.

Pormestarimalli on kallis
Pormestarimalli palkallisine varapuheenjohtajineen tuo hallinnon
lisäkustannuksia kuntaan, kun päinvastoin tässä tilanteessa tulisi
hallinnon kustannuksia karsia. Esitetyssä pormestarimallissa kuntaan
palkataan kolme kovapalkkaista palkkapoliitikkoa ja kansliapäällikkö.
Pormestarin palkaksi valtuusto äänesti 7 500,-/ kk ja
kunnanhallituksen varapuheenjohtajien palkaksi kummallekin 2 750,-/
kk. Vuositasolla uusi hallintomalli tulee maksamaan noin 370 000 euroa
enemmän kuin nykyinen.

Sulle-mulle politiikan maksumiehiksi päätyvät kuntalaiset
Tuusulassa tulee säilyttää asioiden virkamiesvalmistelu ja esittely
erillään poliittisesta päätöksenteosta. Virkamiehillä on vastuu
asioiden valmistelusta, esittelystä ja toimeenpanosta. Poliitikot
hoitavat päätöksenteon.

Pormestari joutuu joka hetki varmistamaan erottamisen pelossa
asemaansa. Riskinä on sulle-mulle -politiikan syntyminen, jonka
maksumiehiksi lopulta kuntalaiset päätyvät. Tämä näkyy siinä, että
kolmelle suurimmalle valtuustoryhmälle on jo nyt pedattu kullekin oma
palkkapoliitikko.

Pormestarimalli voidaan vielä kaataa
Kuntalaiset voivat vielä vaalien kautta vaikuttaa asiaan kevään
kuntavaaleissa. Uusi valtuusto voi vapaasti päättää ensimmäisessä
kokouksessaan olla valitsematta pormestaria ja palauttaa kuntaan
perinteisen ja yleisesti käytetyn kunnanhallituksen puheenjohtajan ja
kunnanjohtajan johtamismallin.

Me allekirjoittaneet esitämme Tuusulan kunnanvaltuustolle aloitteena:
Keväällä 2017 Tuusulan kunnassa valmistellaan uuden valtuuston
ensimmäiseen kokoukseen osa-aikaisen kunnanhallituksen puheenjohtajan
ja kunnanjohtajan -malliin perustuva vaihtoehtoinen hallintomalli
ilman kokoaikaisia palkkapoliitikkoja. Näin uusi valtuusto voi vielä
valita, otetaanko Tuusulassa käyttöön pormestarimallia vai ei.