perjantai 9. syyskuuta 2011

Kuntien välinen kilvoittelu varmistaa toimivat palvelut

Metropolialueen kunnat, kuten Tuusula, ovat Suomen elinvoimaisimpia. Kuntien välisellä terveellä kilpailulla on positiiviset vaikutukset koko metropolialueen kehittymiseen. Kaikki Helsingin seudun kunnat ovat kasvukuntia, joissa ei missään tapauksessa saisi estää tätä kuntien välistä kilpailua epätarkoituksenmukaisilla kuntaliitoksilla. Kuntien pitää voida kilpailla asukkaista, työpaikoista ja palveluista. Kun kunnat joutuvat koko ajan toimimaan vähän paremmin ja vähän tehokkaammin kuin naapurikunta, pysyy kunnallisesti tuotetut palvelut laadukkaina ja tehokkaina. Tämä on kaikkien kuntalaisten etu.

Tuusula on maaseutumainen, pientalovaltainen kunta, jonka ylivoimatekijöinä ovat kauniit kulttuurimaisemat vesistöineen sekä toimivat palvelut kolmessa kuntakeskuksessa. Sijaintimme on yksi maamme parhaista hyvien yhteyksien päässä pääkaupungista. Juuri näiden arvojen vuoksi moni valitsee Tuusulan asuinpaikakseen. Ja juuri nämä arvot ovat Tuusulan kilpailutekijöitä muihin kuntiin verrattuna. Toiset haluavat asua kaupunkimaisessa ympäristössä radanvarrella tiiviisti palvelujen ääressä. Toiset haluat väljyyttä ja luontoa, toimivia päiväkoteja ja turvallista koulutietä. Tällainen valinnan mahdollisuus tulee suomalaisilla olla myös tulevan kuntauudistuksen jälkeen.

On hyvä, että hallituksen kuntauudistuksessa mietitään nyt taloudellisesti ja rakenteellisesti tehokkainta tapaa järjestää kuntarakenne ja kunnalliset palvelut. Suurimmat kuntatalouden ongelmat löytyvät kuitenkin pienistä kunnista metropolialueen ulkopuolelta.