maanantai 12. joulukuuta 2022

Terveisiä Tuusulan kunnanvaltuuston vuoden viimeisestä kokouksesta.

Terveisiä Tuusulan kunnanvaltuuston vuoden viimeisestä kokouksesta.

§ 163 Pakolaisten vastaanottaminen 2023

-          Ari Koponen (PS) siteerasi “presidentti sanoo olevansa huolissaan jengiytymisestä” PS esitti, että valtuusto päättäisi tukea ukrainalaisia, ei muita. Tästä sitten äänestettiin. Äänin 37-12-1 hyväksyttiin pohjaesitys. Ari yms jätti eriävän mielipiteen

§ 164 Kaavoitussuunnitelma 2023-2026

-          Eeva-Liisa Nieminen piti pitkän puheenvuoron ympäristön puolesta.

-          Jussi Salonen peräänkuulutti kaavavarantolaskeamaa.

-          Aarno Järvinen puhui Jokelan kärkihankkeista ja Aarno oli tyytyväinen esitettyihin.

§ 165 Jokelan rautatiealueen asemakaavan muutos, kaava nro 3653

-          Päätettiin ilman keskustelua

§ 166 Yritystonttien hinnoittelu, Sula, Rykmentinportti ja Paloasema

-          Eeva-Liisa Nieminen hämmästeli, onko tässä joku alennusmyynti

§ 167 Toiminnan ja talouden katsaus 1.1. - 31.10.2022 ja määrärahamuutokset

-          Päätettiin ilman keskustelua

§ 168 Kasvun ja talouden hallintaohjelma 2023 - 2032

-          Päätettiin ilman keskustelua

§ 169 Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittäminen ja myynti

-          Pormestari esitti, että Mäntymäki poistetaan listalta.

-          Eeva-Liisa Nieminen puhui vanhoista kouluista, niitä voisi pitää reservikouluina kunnan omistuksessa.

-          Anu Åberg ehdotti, että koulujen kori siirrettäisiin eteenpäin. Lisäkti toimenpide aloite, että ostaja vastaa purusta tai siirrosta, sekä kohteen tulla olla maksettu etukäteen.

-          Jussi Salonen peräänkuulutti selkokielisiä päätöksiä. Mikä on muut tarvittavat toimenpiteen.

§ 170 Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2027

-          Ryhmäpuheenvuorot

-          Lilli Salmi KOK, teemme talousarviota haasteellisessa tilanteessa. Nyt on aika vahvalle talousjohtamiselle. Haluamme pysyä kasvun uralla, uusia asukkaita ja yrityksiä. Myös nykyisistä asukkaista pitää huolta. Kasvu vaatii investointeja.

-          Anna Yltävä TUPU, kuntavero laskee reiluun 7 %:iin, kun Sote menot siirtyvät hyvinvointialueelle. Millainen on meidän kasvun tarina? Vauhtisokeuteen meillä ei ole varaa. Tarvitsemme tervettä taloutta.

-          Johanna Sipiläinen PS Hyvinvoinnin edistäminen on tärkeää kunnalle jatkossa. Tuusula investoi kouluihin ja päiväkoteihin. Lasten ja nuorten pahoinvointiin tulee kiinnittää huomioita. Lisää ennaltaehkäiseviä tekoja tarvitaan. Kaavoituksessa tulee huolehtia, ettei meillä synny ongelma asuinaluita.

-          Aarno Järvinen SDP: Näin epävarmoja aikoja meillä ei ole ollut sitten vuoden 1990. Ukrainen sota, energia hinta ja saatavuus. Suurin muutos kunnallishallinnossa sitten 100 vuoteen kun hyvinvointialueet aloittaa. Tilanne näyttää Tuusulan osalta hyvältä ainakin ensi vuodelle. Pystymmekö olemaan houkutteleva asuinpaikka työperäiselle maahanmuutolle? Eläkeläisistä tulee kunnan näkökulmasta nettomaksajia. Kulttuuripalveluiden kysyntä lisääntyy kun ihmiset jäävät eläkkeelle. Hienoa, että Mäntymäki säilyy ikäihmisten käytössä. Meidän on varauduttava joka osavuosikatsauksen yhteydessä tekemään muutoksia.

-          Ari Nyman, KESK-RKP on huolissaan kunnan velkaantumisesta. Tuusulaan rakennetaan toistaan hienompia tiloja, joita lehdissä esitellään, velkarahalla. Talousarviossa on kymmeniä uusia virkoja, tarvitaanko näitä kaikkia? Vaikka sisäilmat kouluissa saadaan kuntoon, viihtyvätkö oppilaat tuhannen hengen kampuksissa? Tuusulan keskiryhmä pitää talousarvioesitystä liian kalliina veronmaksajille.

-          Annika Lappalainen, Vihreät: Maailman talous heijastelee myös Tuusulaan, mutta meillä ei ole hätää. Tuusulassa tehdään monia asioita loistavasti. Vapaaehtoistyön koornaattorin tehtävä on tärkeä. Tarvitaan toimia luonnon hyvinvoinnin edistämiseksi. Olemme talousarvioon erittäin tyytyväisiä. Teemme talousarvioon määrärahamuutosesityksen.

-          Hanna Catani, VAS, Kuluvat vuodet ovat haastavia mutta Tuusulan tilanne on hyvä. Kouluinvestoinnit on hyvä. Vasemmiston ryhmä on tyytyväinen että virkoja on tulossa lisää ja henkilöstöä palkataan. Lainamäärän kasvu on huolestuttavaa. Tuusulan päätöksen teko on siirtynyt rakentamispainotteiseksi.

-          Mila Lehtonen, KD, Olemme 3. elinvoimaisin kunta. Tuusulalla on vetovoimaa. Nyt investoimme rohkeasti ja isolla rahalla palveluverkkoon. Meidän on mentävä rohkeasti eteenpäin. Rakennamme suuria ja muodikkaita kampuksia. Uudet tilat ovat vetovoimatekijä. Valtavan kokoiset kampukset eivät ole paraspaikka esim nepsy -piirteisille ihmisille. Suuri yhteisö on vaikea paikka puuttua kiusaamiseen. Koulu voi pahimmillaan tarjota alustan rikolliselle toiminnalle ja huumekaupalle.

-          Pasi Huuhtanen, oma valtuustoryhmä, Pormestari on puhaltanut tuulta purjeisiin. Kansliapäällikkö on tuonnut meille valtionavustuksia. Budjetissa huolestuttaa lainakannan lisäys. Henkilöstökuluihin tulee miljoonan lisäys. Jatkakaamme samaan mallia. Silti meillä pitää olla valmius käyttää jarruvarjoa tai kääntää ruorista suuntaa. 170 miljoonan toimintamenoissa ajaudumme keskustelemaan lillukanvarsista.

Sitten puheenvuoroihin

-          Anu Åberg: Nosti esille budjetissa olevan flyygelihankinnan.

-          Lauri Untamo KOK: Kiitos valtuustoryhmille ryhmäpuheenvuoroista, joissa lähes kaikissa tunnistettiin haasteelliset ajat. Lisäksi nostettiin esille, että meillä on haasteellisia vuosia edessä. Allekirjoitan nämä huomiot. Viime viikolla valtiovarainministeriö antoi ohjauksen 9 miljardin valtiontalouden säästöohjelmasta. Tänään pankin tuoreessa puolivuosittain annettavassa suhdannekatsauksessa sanotaan “Vuonna 2023 Suomen talous taantuu, ja kehitys on vaisua myös vuonna 2024”

Tuusula ei ole mikään erillinen saareke, joka olisi immuuni näille maailmantalouden muutoksille. Olemme, kuten tänään käyttäneet lisätalousarvioita, lähinnä menojen kasvattamiseen. Nyt meidän tulee olla reaktiivisempia myös avata talousarvio menojen leikkaamiseksi, kuten Aarno Järvinen ryhmäpuheenvuorossaan totesi.

 

Lisäysesitys:

Valtuusto asettaa talouden seurannalle ja vakauttamiselle indikaattorit mahdollisten talouteen negatiivisesti vaikuttavien tilanteiden varalle.

Mikäli yksikin seuraavista indikaattoreista toteutuu tai on ennustettavissa toteutua (talousarvioennusteet osavuosikatsauksissa), on kunnanhallitus velvollinen välittömästi valmistelemaan valtuustolle esityksen nyt hyväksytyn talousarvion 2023 muuttamiseksi.

Nämä indikaattorit ovat:

- Kunnan lyhytaikaisten lainojen korkojen kasvu 3 %:iin.

- Verotulojen kertymän jääminen alle 106,5 miljoonaa euroa.

- Valtionosuuksien jääminen alle 24,5 miljoonaa euroa.

- Kunnan toimintamenojen 165 miljoonan euron ylittäminen, ilman liikelaitosta.

-          Kati Lepojärvi: Kameravalvonta aloite. Kameravalvonnen selvittäminen vaarallisille tieosuuksille.

-          Sanna Kervinen KOK, Monessa ryhmä puheenvuorossa todettiin, että teemme talousarvioita poikkeuksellisessa tilanteessa. Ei vielä vuosi sitten arvattu kuinka poikkeuksellinen tilanne on. Ainoa asia, joka nyt on pysyvää on muutos. Talousarvio 2023 on sisänsä hyvä ja tasapainoinen kokonaisuus, jos mitään yllätyksiä ei tule. Julkisen talouden haasteista keskustellaan lähes joka toisessa A-studion lähetyksessä. Edustakuntavaaleihin valmistautuvat puolueet joutuvat lähes päivittäin ottamaan kantaa tulevista leikkauslistoista. Tähän talousarvioon lisääntyy paljon riskejä, kuten inflaatio ja energian hinta. Iso peikko on se, mihin tasoon korkotaso tulevan vuonna nousee. Kunnalla on hyvin suojattua lainakantaa, mutta myös paljon ns. lyhyttä lainaa, jonka korko ei ole suojattu. Lyhyiden lainojen korko on nyt 1,5% ja talousarvio on nyt tehty 2%:n oletukselle. Untamon esityksessa yksi indikaattori on lyhyen lainan koron nouseminen 3% tasoon, joka laukaisisi toimenpiteen. Hyvinvointialueen valtuustossa päätettiin viime viikolla talousarviosta. Olen huolestunut hyvinvointialuiden rahoituksesta. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue aloittaa ensimmäisen toimintavuoden 65 miljoonan negatiivisella talousarviolla. Millaisia sopeutustoimia hyvinvointialueella voidaan tehdä? Yksi riski on, että hyvinvointialuiden rahoituksen tasapainottamiseksi valtio voi nipistää kuntien valtionosuuksista. Vaikka osa indikaattoreista sisältyy talousarvioon kannatan tälläista lisäysta. Näiden kirjaaminen terävöittää talouden seurantaa. Toki toivoin, että kaikki menee hyvin, emmekä joutuisi ikäviin talouden tasapainottamisen keinoihin. Taloutta on seurattava entistä tarkemmin. Lopuksi, nappasin Järvisen puheenvuorosta ”kykyä talouden tarkistuksiin pitää löytyä”. Siksi kannatan valtuutettu Untamon esitystä.

-          Johanna Sipiläinen PS: ”Muutosesitys flyygelin hinnan puolittamiselle max. 75000 euroon. Monioon ajatellun flyygelin hankinnassa täytyy hetkeksi pysähtyä miettimään, eli ottaa aikalisää.Rahaa käytetään investointeihin  valtavat määrät tällä hetkellä. Epävarmuustekijöitä on paljon, kuten tuleva sote- muutos, kustannusten nousu, ym. Täytyy muistaa ettei kalliin flyygelin pelkkä virittäminen riitä, vaan se vaatii huoltoa säilyttääkseen soitettavuuden  ja arvon. Flyygeleitä voi vuokrata useilta toimijoilta tai ostaa esimerkiksi uudenveroisiksi kunnostettuna. Esitämmekin, että puolitamme flyygelin hankintahinnan maksimissaan 75000 euroon.”

-          Annika Lappalainen: ” Lisämäärärahalisäys talousarvioon

Esitän määrärahalisäystä 50 000 € kasvatuksen ja sivistyksen toimialalle koulukuljetusmäärärahoihin kahdessa kodissa asuvien lasten koulukuljetusten järjestämiseen samoilla periaatteilla kun vuonna 2021 ja 2022.

Koulukuljetusopas määritteli kuljettamisen toteuttamisen ehdot seuraavasti: "Mikäli oppilas asuu kahden eri huoltajan kanssa Tuusulan kunnan alueella eri osoitteissa kokonaiset vuoroviikot maanantaista perjantaihin ja maksuttoman kuljetuksen myöntämisen ehdot täyttyvät lapsen molemmista osoitteesta, oppilaalle järjestetään koulukuljetus molemmista kodeista. Jos kuljetuksen myöntämisen ehdot eivät täyty oppilaan virallisesta asuinosoitteesta, ei kuljetusta järjestetä toisen huoltajan luota, vaikka kuljetusehdot täyttyisivätkin siitä osoitteesta." ”

-          Jari Anttalainen TUPU: Talousarvion valmistelun yhteydessä tiedustelimme, miten Lahelan liikenneturvallisuushankkeen pilotti etenee. Saimme vastauksen, joka ei täysin tyydyttänyt. Lahelan liikenneturvallisuudesta on tehty vuosien aikana useita valtuustoaloitteita, jotka eivät ole toistaiseksi johtaneet riittäviin toimenpiteisiin.  Näihin liittyen  on valmisteltu reilu vuosi sitten pilottisuunnitelma, jossa suunniteltiin yhteistä hanketta eri osapuolten kesken liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Nyt käsittelyssä olevassa talousarviossa ei sivulla 130 ole mainintaa liikenneturvallisuuden parantamisesta.

Ajatus oli, että kunta vastuullisena ohjaa kehittämisverkoston, asukkaiden, yhteisöjen ja mm liikenneturva, koulujen ja päiväkotien kanssa toteutettavaa yhteishanketta.  Pilotissa korostuu yhteistoiminta eri osallistujien kesken. Pelkästään kunnan toimenpiteillä ei liikenneturvallisuus parane. Tarvitaan vahvasti myös kotien, vanhempien, koulujen ja opettajien, kaikkien liikenteessä liikkuvien panosta. Asukkaiden ja etenkin jalan tai polkupyörin liikkuvien turvallisuus on parantunut, mutta ei vielä tarpeeksi.

Esitämme, että Lahelan liikenneturvallisuushankeen pilottia jatketaan osallisuuden sateenvarjon alla yhteistoiminnassa kuntakehityksen, ET Kylien kehittämisverkoston ja alueen asukkaiden sekä mm. Liikenneturvan ja poliisin kanssa. Jatketaan ja kehitetään  jo tehtyjä suunnitelmia.

Tärkeintä on, että hanke/pilotti jatkuu, liikenneturvallisuuteen panostetaan  ja asukkaat tuntevat, että kunta toimii. Kun tästä saadaan toimiva malli, se voidaan viedä myös muille alueille kunnassa.

Emme tee muutosesitystä pykälään 170 liittyen tähän puheenvuorooni , mikäli kuntaorganisaatio ( kuntakehitys) pitää lupauksensa ja Lahelan liikenneturvallisuushankeen pilottia jatketaan.

-          Elisa Laitila: 2.5.5 Vapaa-aika, 50 000€ määrärahalisäys nuorisotyölle

-          Laura Åvall KOK. Tähän aikaan vuodesta odottaa yleensä tulevaa - nyt vähän jännittää.

Mitä 2023 tuo tullessaan?

Kuten tänäänkin on todettu, meillä Tuusulassa menee suhteessa muuhun kuntakenttään hyvin ja meillä on myös monia ilonaiheita - kuten väestön kasvu ja muun muassa uudet, valmistuvat oppilaitokset, joiden uskon toimivan uusina vetotekijöinä kuntaan.

On tärkeää siis todeta, että ei ole tarvetta vajota synkkyyteen. Tärkeää ja tarvetta on pitää itsensä toimintakykyisenä kaikissa mahdollisissa tilanteissa. Se on myös paras tae sille, että tärkeimpiin asioihin on mahdollista satsata myös tulevaisuudessa.

Tärkeä osa toivon viestiä onkin minusta juuri varautuminen - itsensä pitäminen toimintakykyisenä. Lilli Salmi totesi hyvin Kokoomuksen ryhmäpuheenvuorossa, että epävarmuuteen parasta lääkettä on juuri vastuullisuus ja varautuminen.

Talousarvio on kiitettävästi rakennettu ja siinä on varauduttu moniin uhkakuviin ja epätoivottuunkin talouden kehitykseen jo ennakoiden. Tästä erityisen kiitoksen ansaitsee pormestari Kalle sekä esitystä valmistelleet virkamiehet.

Kuntalaisille tärkeä viesti on, että myös valtuusto on valmis reagoimaan muuttuviin olosuhteisiin ja tilanteisiin nopeasti ja meiltä löytyy halua ja kykyä liikkua nopeasti tuusulalaisten veronmaksajien aseman turvaamiseksi.

Pidän siis valtuutettu Untamon lisäysesitystä kannatettavana lisävakuutena epävarmojen aikojen varalle. Jussi Salonen
Matkailu 2.6.2 Elinvoima, asuminen ja kehittäminen, sivu 118 Ja Tuusulanjärvi Investoinnit Tuusulanjärven eteläosan ja jokilaakson kehittämishanke, sivu 178

-          Janne Hermunen: Olen Jari Anttalaisen ehdotuksesta täysin erilinjoilla Lahelantien kameravalvonnnan muuttamisesta passiivisesta aktiiviseksi. Kyseisen tieosuuden suhteen, löytyy tutkittua tietoa tuvallisuuden suhteen eikä erilliseen tieliikenneturvallisuuden parantamiseen ole perusteita. Tätä tukee tutkimus vuosien 2017 - 2021 välisenä aikana, vain VIISI poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta,joissa ei yhdessäkään ole tapahtunut henkilövahinkoja ja vain YKSI jalankulkuonnettomuus joka sekin suojatien ulkopuolella, pois lukien aluella on tapahtunutta ikävää onnettomuutta 2016 sekä aijemmin tapahtuneita. Elämme nykyhetkessä ja kyllä historiaa kaivelemalla löytyy enemmänkin vakavia onnettomuuksia. Tutkimustulosten varjolla pidän kyseistä ehdotusta vain ja ainoastaan resurssien ja kuntalaisten varojen haaskaukselta.

-          Tästä eteenpäin sitten keskustelussa kannatettiin muutosesityksiä ja kysyttiin yksityiskohdista kysymyksiä.

-          Omasta aloitteestani kyseltiin miksi se on nyt tärkeä ja vastasin: Vuodesta 1997 olen Tuusulan kuntapolitiikassa ollut mukana. Tässä ajassa on ollut hyviä aikoja ja huonoja aikoja.

Perinteisesti olemme osavuosikatsausten yhteydessä lisänneet kuluja ja sitten tilinpäätöksen yhteydessä harmitelleet jos tulos painui negatiiviseksi.

Tässä viitattiin, että toki virkamiehet asiaa seuraavat ja reagoivat.

Tällä aloitteella sitoutetaan valtuutettuja reagoimaan heti kun taloudellinen ympäristö muuttuu niin, että meidän tavoite kestävästä talouden hoidosta vaarantuu. Lisäyksenä tässä kohtaa se on myös valtuuston viesti kuntalaisille, että olemme valmiit reagoimaan ja kantamaan vastuuta kestävästä taloudesta. Tämä osaltaan tuo lohtua siitä että emme lepää laakereilla vaan olemme reaktiivisia.

-          Jouluruuan jälkeen pidettiin ryhmien väliset neuvottelut, joissa sovittiin osa asioista. Äänestykseen meni flyygeliasia ja Untamon lisäysesitys.

o   Koulukuljetuksen määräraha lisäys päätettiin ryhmienvälisessä yksimielisesti lisätä

o   Nuorisotyön lisämäärärahasta sovittiin ryhmien välisessä että valmistellaan esitys vaikuttavuudesta ja tuodaan asia helmikuun valtuustoon

o   Talouden perälauta indikaattorien lisäys äänestiin ja äänin 35-16 päätettiin olla lisäämättä talouden perälautaindikaattoreita päätökseen.

o   Flyygelimäärärahan puolitus 38-13 päätettiin hyväksyä esityksen mukaan.

-          Untamo, Kervinen ja Åvall jätti eriävän mielipiteen:

Tuusulan valtuusto päättää vuoden 2023 talousarviosta hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. 

Energian korkea hinta, inflaatio ja korkojen kasvu tuovat Tuusulan talouden ennustettavuuteen vaikeuksia. Myös hyvinvointialueiden tuleva rahoitus tuo osaltaan epävarmuutta kuntien valtionapuihin. Tulopuolelle epävarmuutta tuo mm. yleisen taloustilanteen vaikutus työllisyyteen. Pankkien ekonimistit ennustavat seuraaville vuosille kasvun pysähtymistä, jopa taantumaa. Hyväksytty talousarvio pohjautuu väestönkasvuun, jonka toteutuminen ennakoidusta poikkeavalla tavalla heikentää myös talouden ennustettavuutta.

 

Tuusulan talousarvioon 2023 sisältyy em. seikoista johtuvia suuria riskejä. Valtuuston olisi pitänyt lisätä  talousarviopäätökseen kirjaus, joka olisi velvoittanut kunnanhallituksen valmistelemaan valtuustolle esityksen nyt hyväksytyn talousarvion 2023 muuttamiseksi, mikäli yksikin seuraavista indikaattoreista toteutuu tai on ennustettavissa toteutua (talousarvioennusteet osavuosikatsauksissa).

Nämä indikaattorit ovat:
- Kunnan lyhytaikaisten lainojen korkojen kasvu 3 %:iin.
- Verotulojen kertymän jääminen alle 106,5 miljoonaa euroa.
- Valtionosuuksien jääminen alle 24,5 miljoonaa euroa.
- Kunnan toimintamenojen 165 miljoonan euron ylittäminen, ilman liikelaitosta.

§ 171 Virkojen perustaminen vuonna 2023

-          Päätettiin ilman keskustelua.

§ 172 Työsopimussuhteisten tehtävien käyttöönotto vuonna 2023

-          Päätettiin ilman keskustelua

§ 173 Nikkanen Tytti, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kuntakehityslautakunnan uuden jäsenen valinta

-          Leena Saukko ja varalle Riitta Sedig

§ 174 Nikkanen Tytti, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston varajäsenen valinta

-          Piia Lakkapää-Hemmi

§ 175 Nikkanen Tytti, eron myöntäminen luottamustoimesta ja uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen valinta

-          Riitta Sedig

§ 176 Ilmoitusasiat / muut asiat

Aloitteita:

-          Miksi uimahallista on sauna suljettu

Lopuksi arvottiin osaako joku laulaa Maa On Niin Kaunis