maanantai 14. marraskuuta 2022

Terveisiä Tuusulan kunnan valtuuston kokouksesta maanantaina 14.11.2022

 

Terveisiä Tuusulan kunnan valtuuston kokouksesta maanantaina 14.11.2022

Tästä linkistä kokousmateriaaliin:

https://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Valtuusto/Kokous_14112022

§ 132 Valtuuston, kunnanhallituksen, konsernijaoston ja valtuustoasiain valmistelutoimikunnan kokoukset ja seminaarit vuonna 2023

-          Päätettiin esityksen mukaisesti

§ 133 Tuusulan yleiskaava 2040, kaava nro 1005, hyväksyminen

-          Osa valtuutetuista ilmoitti jääviydestä asian käsittelyyn

-          Margitta Winqvist esitti kaavan palautusta: ”Poistetaan neljä AO-2 merkintää Tuusulanjoentien ja Ruotsinkyläntien kiertoliittymän ympäriltä ja korvataan ne viranhaltijoiden Kuntakehityslautakunnan kokoukseen 13.10.2021 tekemän päätösehdotuksen mukaisesti MA- ja M-alueiksi.”

-          Jussi Salonen esitti:”AO-1 merkintä poistetaan Tuusulanjärven länsirannalta, Paijalan koulun kohdalta olevalta alueelta ja korvataan MA-merkinnällä lukuun ottamatta alueella jo olevia asuinrakennuksia.”

-          Kati Lepojärvi: ”Esitän, että Tuusulanjoentien jatke poistetaan yleiskaavaehdotuksesta, jotta:

- Ruotsinkylän tutkimusmetsän luonto- ja virkistysarvot säilyvät,

- Metsäntutkimuslaitoksen ja Luonnonvarakeskuksen tutkimushankkeet voivat jatkua suunnitellusti,

- Lahelan liikenneverkko ei kuormitu liiallisesti läpiajoliikenteestä ja liikenneturvallisuus alueella ei huonone entisestään,

- Tuusulan kunnan taloustilanne ei kuormitu liiaksi viranhaltijoiden ja asiantuntijoiden mukaan tarpeettoman, kannattamattoman ja kalliin tiehankkeen toteuttamisesta.”

- Tässä oli sitten kannatettu palautusesitys, joten keskustelu jatkui palautetaanko kaava vai ei.

- Oma mielipiteeni tästä asiasta on, että metsäntutkimuslaitoksen metsäalue tulisi säilyttää virkistysalueena. Yhteystarve pitäisi toteuttaa Sahatien jatkeena Lahelaan ja Ruotsinkyläntien parantamisena, jolloin metsäalue säilyisi. Tässä yleiskaavakäsittelyssä ei mitään päätöksiä tiestä tehdä.

Ennen äänestystä saatiin aikaiseksi muotoseikka hässäkkä. Palautetaanko koko kaava vai voiko tehdä muutosesityksiä. Puheenjohtaja tulkitsi, että kaikki muutosesitykset ovat palautusesityksiä.

Äänestettiin kaikki kolme erikseen.
- Ensimmäinen äänestys Lepojärvi: 30-21, esitys kaatui
- Toinen äänestys Winqvist: äänin 32-19, esitys kaatui
- kolmas äänestys: Paijalan maisemapelto äänin 33-18, esitys kaatui

Sitten keskustelu alkoikin.

Ja päättyi samantien. Yllättävän vähällä meni yleiskaava läpi.

https://www.tuusula.fi/tiedotepalsta/show.tmpl?id=9039&sivu_id=2345

§ 134 Palveluiden järjestämistä ja palveluverkkoa koskeva suunnitelma

Tuija Reinikainen harmitteli kuinka vähän puhutaan ikäihmisten palveluista.

Aarno Järvinen esitti Kampus sanan poistoa Jokelan suunnitelmasta.

Mira Lehtinen: Onko meillä linjaus, että joka kyläkeskuksessa olisi samankaltaiset kouluverkot.

Matti Alanko: ”Palveluverkkosuunnitelma on tehty ylimitoittamalla koulut liian suuriksi. Palveluverkosta tulee siten muutama palvelupiste, eikä useista pienemmistä pisteistä koostuva verkko. Tästä kärsivät Tuusulan veronmaksajat ja ennenkaikkea pienet lapset, joiden koulumatkoista tulee väkisinkin pitkiä ja he joutuvat massiivisiin yksiköihin, joissa ei tule samaa henkeä kuin pienemmässä lähikoulussa, jossa kaikki tuntevat toisensa, niin oppilaat, koulun henkilöstö kuin vanhemmatkin.”

Liisa Palvas kyseli julkisten yhteisötilojen perään.

No joo, kovasti pitkä keskustelu tästä nyt sitten tulikin, ilman mitään konkreettisia tai kannatettuja muutosesityksiä.

§ 135 Asuntopoliittinen ohjelma

Asuntopoliittinen ohjelma toivotettiin tervetulleena työkaluna kunnan suunnitteluun. Tuusulassa nousee pientalomainen asuminen ykköstoiveeksi.

Aarno Järvinen esitti:” Sivun 17 virke "Tonttirahastoille luovuttamista ei rajoiteta, sillä tonttirahastot mahdollistavat uudet kokeilut ja pienempien rakentajien/rakennuttajien toimimisen asuntomarkkinoilla."muutettaisiin muotoon: Myös tonttirahastoille voidaan tontteja luovuttaa, sillä tonttirahastot mahdollistavat uudet kokeilut ja pienempien rakentajien/rakennuttajien toimimisen asuntomarkkinoilla. Tämä on eräänlainen "turvalauseke", siltä varalta, että ostajaksi tulisi esim. rahasto, jonka varojen alkuperässä olisi jotain epäilyttävää tai esim. joku jo aiemmin tontin ostanut rahasto  menettelisi myöhemmin tavalla, joka olisi asukkaiden etujen vastaista. Alkuperäinen teksti on luettavissa niin, että kaikille muille myynti voidaan evätä, mutta tonttirahastoille olisi aina myytävä. Tarkoitus ei ole mitenkään estää tai haitata asiallisten tonttirahastojen toimintaa. Sitähän kuvaa jo tuo jälkimmäinen virke, joka näkee tonttirahastojen innovatiivisen toiminnan positiivisena.”

§ 136 Asumisen vyöhykehinnoittelu 2023

Meni läpi muutamalla kommentilla.

§ 137 Arviointikertomus 2021, toimialueiden ja kunnanhallituksen selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja kiitteli vastauksista.

Päätetiin esityksen mukaan.

§ 138 Veroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2023

Nyt kun hyvinvointialueet aloittaa niin kunnan veroprosentti tippuu ja vastaavasti valtionvero nousee.

Tuusulan vero % on ensi vuonna:

1. Kunnan tuloveroprosentti 7,​11 %

2. Kiinteistöveroprosentit

·       Yleinen kiinteistövero 1,​15 %

·       Vakituinen asuinrakennuksen kiinteistövero 0,​48 %

·       Muun asuinrakennuksen kiinteistövero 1,​35 %

·       Rakentamattoman rakennuspaikka kiinteistövero 6,​00

·       Yleishyödyllisten yhteisöjen erillinen kiinteistövero 0,​65

Päätettiin esityksen mukaan ilman keskustelua.

Oma huoleni on tässä, että pystytäänkö kunnassa pitämään talous tiukassa ohjauksessa. Kunta ottaa koko ajan lisää velkaa mutta joutuu rahoittamaan lainojen hoitamisen ja takaisin maksun pienemmällä verotulokertymällä.

§ 139 Neljännesvuosikatsaus II 1.1. - 30.9.2022

Laura Åvall kiitti, että Tuusulassa on panostettu lapsiperheisiin. Laura toivoi, että kun positiivinen kasvu Tuusulassa jatkuu, meillä olisi suunnitelmallisuutta miten uusia virkoja tuodaan. Nyt osavuosikatsauksessa avataan uusia virkoja vaikka valtuuston budjetti kokous muutaman viikon kuluttua. Lisäksi pitäisi myös huomioida ostopalveluiden mahdollisuus varhaiskasvatuksessa. Laura toivoi suunnitelmallisuutta ja skenaariotyöskentelyä.

Päätettiin esityksen mukaan.

§ 140 Eron myöntäminen kuntakehitysjohtajan virasta

Päätettiin esityksen mukaan.

§ 141 Varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palveluseteli

https://kokous.tiera.fi/sites/0b0227a68180478d/Lists/MeetingDocuments/141_090227a681819bdb.pdf

§ 142 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimus 2023-2025

Päätettiin esityksen mukaan ilman keskustelua.

§ 143 Reinikkala Vesa, luottamustoimen päättyminen ja käräjäoikeuden lautamiehen valinta

Valittiin Matti Rantanen

§ 144 Reinikkala Vesa, luottamustoimen päättyminen ja uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen valinta

Valittiin Matti Rantanen

§ 145 Ahola-Leppänen Mirja, luottamustoimen päättyminen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan varajäsenen valinta

Valittiin Maria Ulvinen.

§ 146 Juhila Sari, luottamustoimen päättyminen ja teknisen lautakunnan varajäsenen valinta

Valittiin Larisa Aksinovich.

§ 147 Päihdevalistus Tuusulassa, aloite

Johanna Sipiläinen esitti: että myös alakouluissa olisi päihdevalistusta.

Mira Lehtinen kannatti Johannan ajatusta. Myös Anu Åberg ja muut tätä kannatti.

Kovasti joka puolueesta tuli paheksuntaa päihteisiin ja toivetta päihdekasvatuksesta. Itse ihmettelin että miten sitten samat puolueet haluavat de-kriminalisoida päihteet (huumeet). Nyt kun nuoret kuuntelevat uutisista näitä avauksia päihteiden käytön sallimiseksi niin kovin on vaikeaa samalla yrittää nuorille perustella päihteiden vaarallisuutta.

§ 148 Pienryhmäpaikkojen lisääminen vastaamaan tarvetta, aloite

Johanna Sipiläinen kiitteli aloitteen nopeasti käsittelystä.

§ 149 Hanke listan keräämiseksi ammattitaiteilijoista, jotka voivat vierailla päiväkodeissa ja kouluissa, aloite

-          Kiitos vastauksesta palautteeseen. Nostan käden pystyyn virheen merkiksi, kun nähtävästi en saanut ajatustani riittävän selvästi aloitteeseen kirjoitettua. Aloitteessa kirjoitin:” Ammattitaiteen ja kulttuurin tekijät voisivat kouluissa ja miksei päiväkodeissakin osallistua oman alansa opetukseen musiikissa,​ kuvaamataidossa,​ ilmaisutaidossa,​ historiassa jne. Lisäksi yhteistyössä voisi tehdä taideprojekteja,​ leirejä tms. Tavoitteena olisi saada koulujen kulttuurikasvatus eläväksi ja lisää paikallista sisältöä opetukseen.Vastaus aloitteeseen menee nyt mielestäni vähän ohi. Oma tahtoni oli, että eri alojen taiteilijat olisivat voineet olla koulujen käytettävissä opetuksessa. Nyt tässä aloitteen vastauksessa otetaan kantaa vain siihen, että taiteilija on tuottaja, jolta kunta ostaa esityksen. Tällainen ajattelu on kovin yksipuolinen, vanhanaikainen ja rajaava. Ettäkö taiteilija tai taide ylipäätänsä on VAIN jotain sellaista jota joku tuottaa ja joku sen ostaa. Juuri konserttikeskus on tällainen, josta koulu voi ostaa konsertin. Kyllä tässä aloitteessa hain enemmänkin mallia, jossa taiteentekijät olisivat vuorovaikutteisessa suhteessa kouluihin-oppilaisiin. Kouluilla olisi käytössä etukäteen sovittuja taiteentekijöitä, joita he olisivat voineet käyttää opetuksessa ilman välikäsiä työpajatoimintaan tai opettamiseen sekä opetuksen tukemiseen. Nyt tässä vastauksessa rajattiin yhteistyö vain esiintymiskeikkoihin. Esimerkkinä tällaisesta hankkeesta voisi olla, vaikka ympäristötaideteos, joka toteutettiin taiteilijan ja nuorten yhteistyönä Lahelan tertun pihalle. Tämä ajattelu ei mielestäni tue strategiaamme kulttuurikuntana. Harmi, että lautakunnalla ja hallituksella on kunnassamme näin yksipuolinen, rajaava suhtautuminen taidekasvatukseen. Jos palauttaminen saa valtuutettujen joukossa kannatusta, niin mielelläni palauttaisin tämän uudelleenvalmisteluun juuri tuon aloitteessa esitetyn ehdotuksen edistämiseksi.

-          Virpi vastasi että Tuusula on tehnyt kulttuurikasvatussuunnitelman. Olemme nyt laatimassa toisen asteen kulttuurikasvatuksen ohjelman. Se olisi voinut olla tässä aloitteessa liitteenä.

-          Annika Lappalainen toivoi, että viranhaltijat vastaisivat rohkeasti aloitteisiin: 'voidaanko toteuttaa vai ei' ja kannatti palautusesitystä.

-          Jari Anttalainen kertoi Laurin hyvin avanneen aloitteensa ja jäi miettimään Virpin vastausta.

-          Myös Ulla Rosenqvist kannatti palautusta.

        Janne Mellin kysyi haluaako Lauri aloitteellaan taiteilijat talkootöihin kouluihin, johon vastasin, että ammattitaiteilijoille tulee maksaa tehdystä työstä ammattilaisen palkka.

-          Aloite palautettiin takaisin valmisteluun.


Aloite 23.5.2022:Lauri Untamo esitti seuraavan valtuustoaloitteen:

"Esitän valtuustoaloitteena, että Tuusulan sivistystoimi käynnistää hankkeen, jossa kerätään lista Tuusulan alueella toimivista ja asuvista ammattitaiteilijoista, jotka voisivat vierailla kouluissa. Ammattitaiteen ja kulttuurin tekijät voisivat kouluissa ja miksei päiväkodeissakin osallistua oman alansa opetukseen musiikissa, kuvaamataidossa, ilmaisutaidossa, historiassa jne. Lisäksi yhteistyössä voisi tehdä taideprojekteja, leirejä tms. Tavoitteena olisi saada koulujen kulttuurikasvatus eläväksi ja lisää paikallista sisältöä opetukseen. Samalla hanke tukee alueen paikallisia taiteentekijöitä. Toiminnalla voidaan vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta, kulttuuri- ja taideosaamista sekä vahvistaa koulun taide- ja kulttuurikasvatusta. Lisäksi tämä voisi lisätä lasten ja nuorten hakeutumista kulttuuri- ja taideharrastusten pariin. Sivistystoimi koordinoi tätä toimintaa sekä vakiinnuttaa tämän osaksi vuosittaista toimintaa."

Aloitteen vastaus: Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan vastaus aloitteeseen:


Käytämme laajasti eri alojen ammattilaisia  

Tuusula on kulttuurikunta, jonka tavoitteena on, että kulttuuri koskettaa jokaista kuntalaista. Kunta pitää tärkeänä, että taiteen ja kulttuurin palvelut ovat monipuolisia ja ammattimaisesti tuotettuja.  

Tuusulan kulttuuripalveluilla on verkkosivuillaan jatkuva esiintyjähaku: https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=9327. Esiintyjähaun kautta saadaan yhteydenottoja paikallisilta sekä muualta Suomesta ja ulkomailla toimivilta ammattitaiteilijoilta heidän palveluistaan, uusista esityskokonaisuuksista sekä erilaisista tuotannoista. Lisäksi yhteistyötä tehdään esimerkiksi Konserttikeskuksen kanssa, joka ylläpitää omaa rekisteriään alansa ammattitaiteilijoista. Näiden tahojen palvelut ovat myös koulujen käytössä.  

Kulttuuripalvelut maksaa taiteellisesta työstä asianmukaisen korvauksen. Vuonna 2021 työtilaisuuksia oli yli kuudellekymmenelle kulttuurin ja taiteen ammattilaiselle. Suuri osa näistä työtilaisuuksista liittyy lastenkulttuuriin, kuten kaksi kertaa vuodessa järjestettävään Skidiviikkoon sekä kesäkaudella järjestettäviin lasten taideleireihin. Vuonna 2022 palkattujen taiteilijoiden määrä lisääntyy Tuusulan taiteiden yön siirryttyä kunnan järjestämäksi. Tuusula kokeili ensimmäistä kertaa vuonna 2022 kesätaiteilijan palkkaamisen työsuhteeseen. Työpaikkaan oli avoin haku.  

§ 150 K9-tyyppinen kulttuurin ja liikunnan käyttöön motivoiva kortti vähävaraisille kuntalaisille, aloite

-          Annika Lappalainen myös muistutti liikunnan merkityksestä.

§ 151 Tuusulan kunta mukaan Mielenturvaa-verkostoon, aloite

§ 152 Asunnottomuuden poistamisen tavoitteiden asettaminen ja seuraaminen, aloite

§ 153 Ilmoitusasiat / muut asiat

Aloitteet:

- 044 -alkuiset postinumerot Tuusulassa pitäisi muuttaa 043- Tuusula alkuisiksi.

- Nuorisotoiminnan kehittäminen kesänajaksi

- Viheraluiden säästäminen

- Frisbiigolf rata Tuusulaan. 

- Sisäampuradan perustaminen Tuusulaan

- Tuomaalan metsän hoito

- Selkokielen käyttöönotto Tuusulan kunnan palveluissaEi kommentteja: