sunnuntai 22. marraskuuta 2015

Pormestarimalli kaventaa demokratiaa ja keskittää valtaa

Pormestarimalli kaventaa demokratiaa ja keskittää valtaa


Osa Tuusulan johtavista poliitikoista kokee Tuusulassa olevan tarvetta luottamushenkilöiden työskentelyn ja hallintomallin kehittämiseen. Ennen kuin keskustelu kehittämisestä tai sen tavoitteista on kunnolla edes alkanut, on ratkaisuksi tuotu pormestarimalli.

On tärkeää, että kunnan johtamisessa pyrimme edelleen lisäämään demokratiaa, avoimuutta ja vaikutusmahdollisuuksia. Demokratia ja avoimuus eivät lisäänny sillä, että valtaa keskitetään yhdelle henkilölle. Pormestarin asema olisi hyvin itsenäinen ja hän nousisi merkittäväksi vallankäyttäjäksi, koska valmistelu- ja päätöksentekovalta olisivat samoissa käsissä. Valtaa pormestarille otettaisiin kaikilta toimielimiltä sekä viranhaltijoilta. Pormestari hoitaisi sekä kunnanhallituksen puheenjohtajan että kunnanjohtajan tehtävää yhdessä. Virassa oleva kunnanjohtaja siirrettäisiin toiseen tehtävään entisillä palkkaeduilla. Pormestarille ja apulaispormestareille maksettaisi niin ikään saman suuruista n. 10 000 euron kuukausipalkkaa.

Suomessa pormestarimalli on ollut käytössä vain kahdessa kunnassa, vaikka pormestarimallin mahdollistavat säädökset tulivat voimaan jo 2006. Tämä kertoo myös hyvin siitä, että malliin sisältyy paljon heikkouksia ja riskejä: Valta keskittyy, politiikka henkilöityy ja asiantuntemus kunnan johdossa vähenee. Lisäksi johtaminen olisi lyhytjännitteistä, koska pormestari valittaisiin enintään vaalikaudeksi kerrallaan. Pormestari on helppo erottaa, jolloin poliittisten suhdanteiden vaihdellessa ja muista syistä kaudet saattaisivat jäädä käytännössä tätäkin lyhyemmiksi.

Tähän mennessä kunnat ovat kehittäneet johtamista muilla tavoin. Muiden kuntien hyviä malleja pitäisi tutkia laajemmin. Olisi hyvä selvittää huolellisesti, minkälainen malli juuri Tuusulaan olisi paras.

Haluamme jatkaa keskustelua Tuusulan poliittisen johtamisen kehittämisestä loppuvaltuustokauden ajan niin, että kun uusi valtuusto aloittaa kesällä 2017, meillä on avoin, vuorovaikutteinen ja reilu johtamisjärjestelmä. Hyvä ja toimiva lopputulos saavutetaan vain niin, että luottamushenkilöt ja viranhaltijat sitoutuvat uuteen malliin mahdollisimman yksimielisesti.

Uuden hallintomallin kehittäminen tulisi tehdä avoimesti, ja vuorovaikutteisen prosessin kautta, eikä suinkaan vain yksi vaihtoehto, pormestarimalli, edellä.

Tuusulan kunnanvaltuutetut
Petri Ahonen (Kok.)
Salla Heinänen (Kok.)
Paavo Juntunen (Kok.)
Sanna Kervinen (Kok.)
Kari Kinnunen (Kok.)
Ulla Rosenqvist (Kok.)
Antti Seppälä (Kok.)
Sami Tamminen (Kok.)
Lauri Untamo (Kok.)
Laura Åvall (Kok.)
Risto Rämö (ReTu)Ei kommentteja: